[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1364 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij woute(re) vander list ende Jan van duyst scepenen Jn Antw(er)pen maken cond dat vore ons quame(n) lijsbecht gillijs draeiselaren wijf
wilen was met eenen montbore die hare ghegheue(n) was met den Rechte / ende Jan de draeiselare hore zoene / ende verliden dat si om(m)e-
eene som(m)e ghelds die hen al es v(er)gouden wittelec v(er)cocht hebben bruede(re) sauweele ende broede(r) Janne van louwen bruede(r) vander derde(r)
ordenen sente franciscus in Antw(er)pen tot tsghemeens co(n)uents behoef vander vorseide(r) derde(r) ordenen / Een huys met den gronde houe
ende met allen dat daer toe behoert ghestaen binnen der me(re)poerten tusschen den vorseiden c(on)uente ane dene side ende Jans draeiselaers
des vors Jans draeiselaren broeder huys ane dande(re) side / met allen den rechte dat de vorghenomde lijsbecht met horen vors montbore
ende Jan hore zoene ane tvors huys hof grond en(de) ane alle dat daer toe behoert hadden en(de) houdende ware(n) / dat welke vorseide huys
met den gronde en(de) met allen dat daer toe behoert / de vorghenomde lijsbecht met horen vorsvors. montbore en(de) Jan hare vors zoene den vors
broede(r) sauweele ende broede(r) Janne van louwen tot des vorseids c(on)uents behoef op droeghen met v(er)tiene ende quite scouden tot des
vorseids ghemeens c(on)uents behoef ende bekinden dat sij gheen recht daer ane en behilden / Ende gheloefdent den seluen c(on)uente te waerne
ende te claerne van alle(n) kom(m)e(re) ende calaingen Jaer ende dach Jeghen alle die ghene die hen rechts daer toe v(er)meten mochten in eeneghe(n)
manieren vutghenome(n) viuen ouden groten torn die daer tsiaers vutgaen van van gherechten land chijse . also si ons seiden . Jn kennissen van
desen l(ett)ren bezeg(e)lt met onsen seg(e)len / Ghegheuen jnt jaer ons he(re)n alsme(n) screef . M . CCC . tsestich ende drie des maendaghs vore sente
valentijns dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]