[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 064r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van aelst Cornillis alistoc ende adaem van den houe / doen te wetene allen lieden dat zegher de naghel heeft ghenomen
in erfeleken tCheinse . Jeghen . Janne van den steene een deel erfs gheleghen in de Nustrate tusschen zegheren den naghel an deen side . ende Jan-
ne teerpenninghe an dander side / om vierentwintich scellinghe parisise siaers erfeleker renten alselcs ghelt alse onse heere de graue van
vlaenderen Jaerliics eeweleke durende sal doen ontfaen van siere erfeleker renten / Te gheldene dese voernoemde vierentwintich scellin-
ghe par erfeleker renten te sente Jans daghe baptist in midden zomere naest comende ende also voert an elcs Jaers telken vors sente
Jans daghe in midden zomere eeweleke duerende / Ende dese voernoemde vierentwintich scellinghe par siaers erfeleker renten heeft
zegher voernoemt wetteleke beset ende bewiist op dit selue nameleke erue ende voort op al siin stede huus ende erue ghestaen ende gheleghen
in de nustrate tusschen gillis porters ende siere partyen an deen side / ende Janne teerpenninghe an dander side / Ende zegher de naghel
vors heeft dit voernoemde wetteghe bewijs wetteleke op ghedreghen scepenen in handen om Janne van den steene vors ofte den bringher
deser l(ett)ren elcs Jaers eeweleke duerende telken vors daghe dese vors vierentwintich scellinghe par erfeeleker renten an te verhaelne ende
ende te ghereekene Jn kennessen der waerheit ende vte beden ende versoeke van partyen so hebben wij scepenen vorgh dese l(ett)ren ghese
ghelt met onsen propren zeghelen vtehanghende Jnt Jaer ons heeren doe men screef . dusentech . driehondert neghenenzeuentech den viertienden dach in aprille

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]