[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace H084p
settlement Veurne
region West-Vlaanderen
Wij Jacop van den houke karstiaen de claerc Bouden de waerd martin augustin En(de) clais scalc Scepen(en) van der stede van
veurne doen te wetene allen lieden dat michiel penningh de linnweue(re) als madelare en(de) madelsceide houdende Jnt goed dat bleue(n)
es act(er) de doot van jane penninghes zijn wijf was En(de) (kerst)iaen pruni(n)c zijn kind camen vor ons en(de) gaue(n) vp als ou(er) heml(ieden) en(de) ou(er)
alle haer medepleghers welen(de) wettelike met halmen en(de) met ghiften jacop arewine als dischmeest(er) van den dissche van
zinte denijs binne veurne en(de) tsvors. disch bouf Eene stede staende binder banliewe van veurne in de weststrate zuutwt ou(er)
de strate boosten an de stede die clais verauens nu es dats te wetene de stede d(er) michiel en(de) (kerst)iaen ziin kind vors. nu wonende
zijn metten acht lande datt(er) toe behoort en(de) met achte en(de) twintich Roeden lands litel min of meer ligghende bachte(n) michiels
stde vors. streckende achtwaert duere tote an s(inte) denijs kerchof en(de) westw(aer)t streckende tote de(n) houe dat jans brune(n) was en(de)
oostw(aer)t tote an clais vand(er) lare jeseit misenous gheuel En(de) al dat ter vors; stede en(de) lande toebehorende es arduast wer
telvast en(de) naghelvast van vore(n) tote bachte(n) ghelast met vier scellinghe(n) en(de) zes pen(n)inghen par. siaers ewelike Renten / de wel
ke vors. steide en(de) land metten vors. laste jacop als dischmeest(er) vors. in de name van de(n) vors. dissche drouch wed(er) vp wel en(de) wetteli
ke met halme en(de) met ghiften michiel pruninghe en(de) (kerst)iane zine(n) kindevors. en(de) haerl(ieden) oyrs / om(m)e twee en(de) dartich scellinghen
par. siaers ewelike Renten den grote(n) tornoys. ou(er) twaelf pen(n)inghen par. of and(er) mointe int auena(n)t tsvors. disch bouf Te
gheldene en(de) te betaelne de(n) dischmeest(er)s van de(n) vorseiden dissche te(n) tween payeme(n)ten jnt jaer dats te wetene dene helt te s(ente)
jansmesse mids zom(er)s nu eerst com(m)ende En(de) dand(er) helt te medewint(er) d(er) naer naest volghende En(de) also vort elx jaers de payeme(n)
ten naer volghende ewelike ghedurende En(de) w(aer)t zo dat men niet betaelde deise vors. ewelike Rente elx jaers ten vors. paye
mentinghe en(de) teen payeme(n)t tand(er) acht(er)haelde onvolgoude(n) So hadde(n) macht de dischmeest(er)s vande(n) vors. dissche hand te
slane an de vors. stede en(de) lant en(de) dat note(n) en(de) plote(n) tot(er) tijd enterwile dat me(n) d(er) of al scadeloos zal hebbe(n) gheheiue(n) alle
payeme(n)ten en(de) achterstellen van v(er)leidene(n) daghe(n) van d(er) vors. eweliker Rente En(de) zij gheloueden den vors. dischmeest(er)s svors.
disch bouf de vors. ewelike Rente te warandeernen n(aer) wette(n) vand(er) vors. steide jn kenness(en) der warheide(n) hebbe(n) wij scepen(en) vors. on
ze zegle(n) ghehangh(en) an dese l(ett)re
ghedae(n) jnt jaer ons he(re)n m. ccc. twee en(de) neghentich vp den tiensten dach van spoorkle ..


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]