[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 047r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij Scepenen van aelst jan van belle ende willem van den [n]este doen te wetene allen lieden dat comen es vor ons der willem vander capellen en(de) heeft ghecocht
en(de) ghecreghen wettelec ende redenlec en(de) wel vgouden jeghen magrieten jan scoenards dochter was ende philipse vand(er) stoct haren wetteghen voght en(de) jeghen de[i]r
gillis was vander jode namellecke janne vander jode en(de) gillise den mets . ou(er) hem seluen en(de) ouer alle dandre alse oer gillis was vorghen achtiene grote tornoyse tsiaers
erflecker renten de welk sie hadden op thuus en(de) erue daer martin hantoens in woent staende en(de) gheleghen in de pontstrate tusschen jan moreele an deen side en(de)
janne van oudenghem an dand(er) side / ende die men gheldt te tween paymente(n) / deene helecht telken kerssauonde en(de) dand(er) helecht telken sente jans messe in mid
den zome(re) emm(er) naest volghende van den welken achtien groten torn siaers erflecker renten dat hem magriete en(de) philips haer wetteghe voght en(de) jan vand(er) jode
en(de) gillis de mets ou(er) hem alse oer ende ou(er) dand(er) oer gillis van d(er) jode . vorghen hem hebben wettelec onterft en(de) der willem vand(er) capellen vors esser wettelec toe
come en(de) der in gherft na sede en(de) costume van der poert van aelst Jn kinnessen der wariden ende omme de bede van partyen hebben wij Scepenen vorghenoemt
dese lett(r)en gheseghelt met onsen propren seglen vtehanghende . jnt jaer ons he(re)n( )doemen screef dusentech driehondert ende viftech den seventienden dach van
[?]

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]