[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O117p
settlement Zottegem
region Oost-Vlaanderen
Die nu benijt

Wij manne mins he(re)n van sottenghe(m) Gherart van bost Gherart van den b(er)ghe ende Gherart van reaghe maken Cont ende kenleec allen den ghenen die dese lettren se-
len
zien ofte hoeren lesen Dat Gillis van waesb(er)ghe heeft ghecocht wettelike ende redelike jeghen mire vrouwen v(e)r(r)einwiuen een leen dat soe houdende was van
minen he(re) van sottenghe(m) in al den ghelaghe(n) dat gheleghen es in euenen ende in ghelde in de p(ro)chie van velseke . Ende te desen vornoemden leene es de voer
seide
Gillis comen wel ende wettelike bi manigghen van den he(re) ende bi wiesdoeme van den manne(n) ende bi wille ende bi consente van den wetteghen oir / Ende
heeft er af ghedaen al dat hi sculdech was te doene den he(re) en(de) der wet Ende dese voerseide manne Gherart van boft / Gherart vanden berghe / ende gher(art)
van reaghe hebbent voert kenleec ghemaect bi manigghe(n) van den he(re) ende bi wiesdoeme van den manne mijns he(re)n andren mannen van sottenghe(m) woutre(n) vanden
b(er)ghe
/ janne vander hoeuen / janne roesbeken / ende janne den groeten / Ende om(m)e dat dit vornoemde leen sal bliuen den voerseiden Gillise gheliec datt(er) vo
re
ghesproken es / goet / vast / en(de) ghestade / ende wel ghehouden teuweliken daghen hebbe wij manne vore ghenoemt mins he(re)n van sottenghe(m) / gher(art) van bost / gher(art) vanden berghe gher(art) van reaghe woutre vande(n) berghe jan vand(er) hoeuen / jan roesbeke / ende jan de groete dese lettren gheseghelt met onsen p(ro)pre
Seghelen / jn kenlecheden van waerheden / Dese kenleechede was ghedaen ende dese lettren waren ghemaect ende ghegheuen int jaer ons he(re)n alse men
screef dusentech / drije hondert / ende twintech jaer / jn de maent die men heet maerte ---


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]