[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Sint-Michiels
idno 027 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wi willem luupiaes ende Jan danij [?] s scepenen In antwerpen maken cond dat vore ons quam Jan boelezone wilen reyners
boels ende bekinde dat hi wittelec v(er)cocht heeft lisebetten vultoissinnen siaers sesse scellinghe ende sesse pen(n)inghe
oud(en) grot(en) torn(oise) van mu(n)ten sconings van v(ra)ncrike oft de w(er)dde daer af in goeden ande(re)n ghelde erflaken en(de) jaerlecker
renten op een huis ende hofstat en(de) op dlant datt(er) toe behoerd dat daer acht(er) es gheleghen in claepdorp tusschen jans van
Thienen ane dene side en(de) tusschen wilmaer bleuwels ane dander side en(de) op alle dat recht dat hi jan boele daer ane en(de)
ane al datt(er) toe be[h]oerd houdende es om(m)e ene sum(m)e van penninghen daer hem de vorghenoemde jan boele af bekinde
al v(er)gouden / Soe [d]at tvorgh. huis / hof / ende land / gherecht pand es ende bliuen sal v(er)bonden ouer de vorghenoemde
sesse scellinghe ende sesse pen(n)inghe oud(en) grot(en) torn(oise) erflak(er) ende euwelak renten . tegheldene ende tegheuene alle jaere
vanden vorgh janne boelen ende van sinen nacomenlinghen der vorseider lisebetten ten(de) horen nacomenlinghen
dene heelft te kerssauonde ende dander heelft op sente jans dagh bapt(ist)en in midden some(re) . Jn kennissen van desen
l(ett)ren beseghelt met onsen seglen / Ghegheuen int jaer ons he(re)n alsmen screef m ccc een ende veertech des donderdags
na alde[r] [heiligen][d]ach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]