[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Abdij Merkem
idno 73r
Historiek
origPlace N029p
settlement Merkem
region West-Vlaanderen
WJE symoen wouters zoene pieter van wome willem verrosen zoene pieter martin arnoud zwankard bouden
wiitghanc ende willem prillin scepenen te maerchem Jn dien tiden Doen tewetene alle den ghoenen die dese
lettre zullen zien Jof horen lesen dat wie waren teieghenworde vp enen wetteleken dinghedach te maerchem
Jn wetteleker ghebanre vierscare Daer so cam Jan van wome als procurere mer vrouwen der abedissen ende
skouents vn maerchem met rade ende met taelmanne ende beclaghede wel ende wetteleke bouden haringhe
omme ruminghe van enen Jmete lants lettel min Jof meer ligghende binder prochie van maerchem ende binden
ambachte mer vrouwen namenachteleke westward ouer destrate neuen heinriics lande van wome ende lam(m)ins
cupers wedewe lande der stusscen streckende oost ende west twelke lant es mer vrouwen der abedisse en(de) skouents
van maerchem vors. Ende het gheuoer so varre te wetten dat jan van wome vors. als procurere mer vrou
wen der abedissen ende skouents vors. weteleke vte possien deide bouden haringhe vors. vte desen vors. lande ende
dat Jan van wome als procurere vors. wetteleke ghedaen was te desen vors. lande Jn kennessen van desen dinghe(n)
hebben wie scepenen vors. des lettre ghezeghelt met onsen zeghelen vthanghend Ditw as ghedaen Jnt jaer
ons heren als men screef dusentich drie hondert vertich ende viere swonsdaghes vor sinte Jans dach te
midzomer -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]