[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 147ter recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de ghene die sin en(de) die te Com(m)ene sin dat Gillis danijs heeft v(er)kind en(de) v(er)lijd dat hi es sculdech
wetteliker scout en(de) Erfelik(er) renten janne boscharde en(de) sin Oere ofte den ghenen die dese Cyro
graphie brinct . vj . s . paris siaers alsulk(er) munten alse de he(re) van den lande jaerlix sal doen
Ontfaen van sire renten en(de) van sinen tsca[i]nse de welke vj . s . paris siaers voers. Gillis
voerenghenomt heeft beset en(de) bewyst den voers janne up bede sin sernoere die hi heeft up
den dijc tusschen jans sernoere voers ane deen side en(de) meren maes ane dander side en(de) up bede
sin sernoere die hi heeft in taymans boengaerd tusschen dennerste sernoer en(de) den sernoere
naest der straten Ende es te wetene dat Gillis voers en(de) sin Oer zullen moeten ghelden
janne voerenghenomt En(de) sin Oere dese voers rente Emmer elkes siaers Euwelic durende
telken ons(er) vrouwen daghe licht mess(e) ofte Emm(er) telken sente jans messe in midden zomere
daer naest volghende vergouden te sine Ende ware dat sake dat dese voers rente
niet vergouden enware telken ons(er) vrouwen daghe licht messe en(de) sente jans messe daer
naest volghende ouer lede eer dan dat sie v(er)gouden ware dat dan jan voersofte sin Oer
ofte de ghene die dese Cyrog(r)aphie brinct soude meughen hant slaen ane dese voers. . iiij .
sernoere en(de) die houden paysiuelic ghelic sinen ande(re)n prop(r)en goede sond(er) enech mesbeuren
no weder zegghen van yemene ter welker renten renten voers jan voerenghe
nomt es c(o)m(m)en en(de) der jnne gherft wel en(de) t[e] wette en(de) heefte(re) al af ghedaen dat hire af
sculdech was te doene bi wette naer Costume en(de) vsage van der poerd Hier ou(er) waren
jan minne en(de) jan blondel scepenen van Gheroudsberghe Dit was ghedaen jnt jaer
dat men seit . m . iij C . xlvij den zestienden dach van meye

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]