[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 106 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de ghene die ziin ende die te com(m)ene ziin dat kateline pieter cardenaels wiif was heeft ghecre-
ghen jeghen vranken tabbarde . vi. lb parizise siaers erueliker renten de welke wel beset siin binne(n) der
poert van gheroudsberghe en(de) daer af heeft hare vranke vorseit ouer ghegheue(n) goede tsarters de welke
wel in hebben waer op de vors rente beset es ende te wat termine va(n) den Jare dat soe valt te gheldene va(n)
der welker vornoe(m)der renten kateline vorseit heeft wel ghemoedt den vorghenoe(m)den vranken en(de) esser wet
telec toe com(m)en terue ende heefter al toe ghedaen dat soere toe schuldech was te doene bi wette hier ouer wa
ren diederic mahauden ende jacob va(n) den zualmkine schepene(n) te gheroudsberghe int jaer . m . ccc. en(de) xl .
den xxii dach van noue(m)bre

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]