[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace H596r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
Wie jhan die scilder malegher die jonghe baliu mire vrouwen der abedessen van mesine van der vierscare bin
lampernesse / heinric moens sone jhan crune jhan pietersone symon scinkel en(de) clais heinric ghezworne mire vrouwen
der abedessen vors Doen te wetene tallen den gonen die dese lettere zullen zien jof horen leisen dat camen vor ons gillis
die buc ende maroie sijn wettelike wijf ende gauen vp bi haren goeden vrien wille met ghiften en(de) met halmen den here in
handen twe linen lands litel min jof me ligghende in sere volkerauens hernesse binder prochie van lamp(er)nesse die welke
waren pieter rusants streckende up den beueric te mire vrouwen der abedessen bouf vors ende daden hem der of bute
possessien bi maninghen van den here ende bi wijsdome van ons ghezworne vors en(de) die here wasser in ghedaen wettelike
in possessien te mire vrouwen bouf vors Dit wettelike wlcomen / die here drouch weder vp gillis den buc en(de) maroien
sinen wetteliken wiue tenen aruachtighen chense dese vors twe linen lands met gaders tiene ymete ende een half ende
Sestiene roeden lands en(de) van desen vors tiene ymete ende een half en(de) Sestiene roeden lands so waren achte linen en(de)
Sestiene roeden pieters bux achte linen gillis bux viue linen en(de) een halue der wedewe clais bux en(de) hare kindren
onder half ymet viertine roeden min jhans vos die me[n] [heet] arnoud Ende viue linen en(de) viere ende zestech roeden jhan
saelkinds meinghers en(de) zeire zustren ligghende in die prochie vors binder vornomder l(amper)nesse / Omme Twe ende twin
tech
scellinghe ende drie peneghe parisise tsiars erueliker renten bouen allen scouden wechdraghens Te gheldene ende
te betaelne mire vrouwen der abedessen vors jof haren zekeren bode ten tween terminen int jaer ewelike ghedurende
dats te wetene te sinte bauesmesse ende te half marte telker terminen vors dene helt van den vors chense / Den welke(n)
vornomden chens gillis die buc en(de) maroie sijn wiif vors jof hare nacomers die dit vors land besitten zullen sculdich sijn en(de)
jehouden te gheldene ende te betaelne van terminen te t(er)minen jn elc jaer ewelike ghedurende mire vrouwen der abe
dessen
vors jof haren zekeren bode jn der maniere alsoot vors es waer oec dat zake dat gillis en(de) maroie vornoemt jof
hare nacomers die dit land bezitten zullen jn faute jof in ghebrecke waren vonden van desen vors arueliken chense te
gheldene en(de) te betaelne ten vors terminen en(de) sijt so langhe lieten bi ghebrecke van hem dat teen paiement tander achter
te soukene hand te slane an dit vornomde land / ende dat te notene en(de) te plotene toter tijt ender wile dat men mire
vrouwen alle achterstelle wlcomen hebben sal wel en(de) souffisantelike sonder fraude en(de) malengien Jn kennessen der
wareden van desen vors dinghen hebben wie Baliu en(de) ghezworne vornomt dese lettere ghezeghelt met onsen
p(ro)peren zeghelen vuthanghende Dit was ghedaen jnt jaer ons heren als men screef Dusentech driehondert en(de)
zesse ende viertech vp onser vrouwen auont alleuene daghe achter oest jn pietmaent

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]