[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N072p
settlement Ieper
region West-Vlaanderen
Wij france slingher en(de) wout(er) va(n) den pitte Jn deise tijt vogden en(de) Jn de name va(n) de heilijchen gheest va(n) ypre
doen te weitene alle(n) lieden dat wij ou(er) ons en(de) ou(er) onse nacom(m)ers vogden va(n) de(n) heilijche(n) gheest voors kennen
dat wij scoudich zijn den aermen wedewaren viere scell paris den gasthuse va(n) nasareth .iij. sc par eruel(iker) re(n)te(n)
siaers de welke wij he(m) leide(n) zijn scoudich en(de) beloue(n) te betaelne alle Jare telke(n) sinte bamesse en(de) dit com(m)ende
En(de) sprutende vte cause va(n) ene(n) halme va(n) xxxij. D eruel(ike) siaers die piet(er) de nay(er) en(de) jhan va(n) paskendale
als aeldijnghen va(n) Jacoppe va(n) der cruce vp ghedraghen hebben onsleiden Jn de name va(n) de(n) heilghe(n) gheest voors
om(m)e te deelne en(de) te distribueirne Jn diu(er)schen p(er)cheele(n) bin der steide va(n) ypre also en(de) Jn der manie(re)n dat de brief
der vp ghemaect en(de) ghezeghelt mette(n) zegle(n) va(n) pietren en(de) jhanne voors mentioen make(n) den welke(n) wij tonswo(r)t
hebbe(n) ghedae(n) Jnt Jaer ons heren m . ccc . iiiixx . en(de) zestiene des maendaghes Jn de paesschedaghe(n) derde dach
Jn april

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]