[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 121 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de ghene die siin en(de) die te com(m)ene siin dat jonfrouwe liisbet cardenaels Cardenaels haer heeft onterft woel en(de)
wetteliic van eene(n) huus en(de) van eene(n) erue dat gheleghe(n) es acht(er) haer huus en(de) haer erue te(n) beghine(n) dat
men heet Cardenaels huus in ald(er) maniere(n) dat gheleghen mach siin en(de) dat erue gecocht was jeghen
ihan den Jonghen van vlaendre(n) en(de) ghecreghen Jn maniere(n) dat voers huus en(de) erue naer haer liif en(de)
naer haer moed(er) liif bliue(n) sal ten eweliken daghen den beghine(n) die woene(n) selen int Cardenaels huus voers maer
wel es te verstane waert dat liisbet voers storue voer v(er) cateline haere moeder dat dan haer
bliuen soude te haren liue sonder wedersegghen van Jemen Ende es te wetene dat naer die doet van ver
Cateline en(de) liisbette(n) voers die voerghenoemden beghine(n) die woene(n) selen int voerscreuenre Cardenaels huus
selen moeten gheuen in pure almoesine(n) om(m)e gode ou(er) die ziele(n) daert liisbet voers ou(er) begheert den fremen(neuren) van oudenarde . viij . gro(ten) tornoy(sen) siaers eweliic en(de) emm(er)meer te ij tiden van den jare telke(n) alsi om(m)e
selen gaen gheliic dat si tote hare gheploghen hebben te doene En(de) ou(er) mits al desen goede(n) voers voerworden
es louis van marbroech alse prouisere van den beghine(n) van gheroutsb(er)ghe op den tiit van nu ou(er) hem en(de) ou(er)
die namaels selen prouiseres siin in die selue stede com(m)en te desen voers. huus en(de) erue wel en(de) te wette en(de)
wetteliic der jn gheerft en(de) heeft er al af ghedaen den here en(de) der wet dat hire sculdech af was
te doene bi wette naer sede Costume en(de) vsage van d(er) poert van gheroutsberghe hierouer ware(n)
ihan vranx en(de) ihan van reinecourt scepenen van gheroutsberghe jnt iaer ons he(re)n alse men
screef . m . CCC . en(de) xliij den xxvte(n) dach van meerte ten jnghane

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]