[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 169 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle die ghene die sin ende die te c(o)m(m)ene siin dat gherard van den planke(n) heeft ghecocht ende beiacht
wel en(de) wetteleke jeghen Clause den temmerman . xij . s paris siaers erffeleker rente(n) alsulke par en(de) munte
alse de Graue van vlaende(re)n jaerliixs sal doen ontfaen van sinen tseinse en(de) van sir renten binne(n) der poert
van gheroudsb(er)ghe de welke rente voers Claus vors heeft beset ende bewiist gherarde voers ende sinen oere
te hebbene en(de) te heffene elkes siaers vp siin huus en(de) vp sin erue gheleghen in de vlieghuut strate tusschen
wout(er)s svos huus en(de) erue was in deen side en(de) gillis baerds huus en(de) erue jn dande(re) side de welke rente vors
gherard vors cochte om(m)e ene somme van ghelde de welke gherard vors Clause vorghenomt wel ende
wetteleke vergouden en(de) betaelt heeft ende dese voers rente so moet Claus vors ofte siin oer ghelden in
ghereeden ghelde elkes siaers . gherarde vors ofte sinen oere telken kerssauonde naest c(o)m(m)ende ende ombegrepe(n)
tote sente marien licht meesse daer naest volghende vergouden te sine ende alsoe voert van jare te jare
euwelic ende emmermeer duerende ende waerd alsoe dat Claus voers ofte siin oer ofte de ghene die
tvors huus ende erue houdende souden siin niet ne gouden de voers rente elkes siaers gherard vors ofte sinen oer(e)
telken kerssauonde ende dat dan sente marien licht meesse daer naest volghende ouerleede eer dat dan de voers
rente vergouden ware dat dan gher vors ofte siin oer souden moghen haer hant slaen ane tvoers huus ende erue
en(de) ane al datte(re) vp ware erd uast ende naghele uast jn al der mannier(en) dat gheleghen soude siin ende houdent euwe
lic paysiuelic ghelic haren ande(re)n prope(re)n goede zonder Callange van yemene . Alse waer bi datte(re) Claus voers
no siin oer no de ghene die tvors huus en(de) erue houdende souden . ziin . nemmermeer negheen rande rechte der
ane Clammer(en) heesschen no ghecrighen en souden moghen hen ware bi den wille ende Consente van gherarde
vors ofte van sinen oere ter welke(re) renten gherard vors comen es en(de) der Jnnegheerft
wel ende te wette en(de) heefte(re) al af ghedaen dat hire af sculdech was te done bi wette naer sede costume ende
vsage van der poert van gheroudsb(er)ghe hier ou(er) waren . jan de scume(re) en(de) gillis van den kelre scepenen van
gheroudsb(er)ghe dit was ghedaen Jnt Jaer doe men screef m . ccc en(de) lv den . xxiiij . sten . dach van braechmaende

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]