[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O101p
settlement Ename
region Oost-Vlaanderen
Dat moeten weten alle die sijn ende zelen sijn dat pieter pantijn heeft ghecocht ende wel vergolden [i]e
ghen
janne den mol .xiiii sc parisise siaers Erfeliker renten alsulker munten alse de heeren van den lande
ontfaen zelen ghemeenlike van haren renten. te gheldene van jare te jare telken kersauonde . Ende voert
onbegrepen te sine van gheldene tote sentemarienlichtmesse daer naest volghende . Ende dese vorseide
rente so hebben de vorseide jan ende mergriete sijn moeder bewijst op haerlieder huus en(de) erue ligghende
teename tusschen quaethannijns hofsteden en(de) [ians] sbeys hofsteden. Ende van desen vorseiden bewise so
onterfden hem jan en(de) mergriete vorseit wettelike en(de) droughent den meyere in handen te pieters bouf vor
seit
ouer de vorseide rente ende wassere pieter vorseit wettelike in gheerft. Ende voert so drouch pieter
vorseit weder op dit vorseide bewijs janne ende mergrieten vorseit te houdene alsoe langhe alsij de vor
seide
rente wel ghelden . ende in manieren ware dat sake dat de vorseide renten niet al betaelt ne ware
van jare te jare telken sentemarienlichtmesse dat pieter vorseit soude moghen hant slaen an dit
vorseide bewijs alsoe hijt dan vonde behouden sheeren rechte ende adelings rechte . ende dit vorseide be
wijs
so ne moghen jan no mergrie[te] vorseit niet argheren maer altoes beteren . Dit was al ghedaen
wettelijc bi maninghen van den meyer ende bi wijsdoume van scepenen hier ouer was jacop wille
cois
alse meyer . willem de keulneere . gillis bernaerds willem de houwere jacop de temberman boydin do
lislaghere
jan bosch ende goeric mouwe alse scepenen van eename. Dit was ghedaen jnt jaer ons
heeren .m.ccc. ende xlvij. sdonredaechs naer onser vrouwen dach lichtmesse


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]