[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1347bis recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wj jan wilmaer en(de) wout(r)e vanden brueke scepene(n) jn antw(er)pen( )maken cont dat vore
ons qua(m) peter bode En(de) bekende en(de) v(er)lide alse van dien zestienden ghedele dat janne bode(n)
sine(n) brud(er) v(er)starf en(de) behoerde van doede jans boeds sijns vaders jnt huis ghestaen op
den hoeck bid(er) vischmaerct daer jacop vanden w(er)ue nv in woent daer af de selue peter
nv heeft dat wederdeel dat hi peter ane dat sestiende ghedeel en gheen recht en heeft
en(de) gheloefde mede dat hi hem daertoe nimme(rm)e(e)r( )rechts v(er)meten en sal maer dat hi des
vrilec sal laten ghebruiken den c(on)uente van den begarden in antw(er)pen diet also wij v(er)stae(n)
v(er)creghen( )hebben jeghen den vorseiden janne boden sinen brud(er)/ Jn kennessen van desen
l(ett)ren bezeghelt met onsen zeghlen / Ghegheuen jnt jaer ons he(re)n( ) alsm(en) screef . m . ccc
viertech en(de) zeuene des dinsendaegs inde chinxsendaghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]