[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 063r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van aelst gillis drigghe Jan de clerc ende Jan alistoc doen te wetene allen lieden dat her gillis van horne priester
ende gheertruud van horne siin zuster hebben ghegheuen naer haerre beeder lijf . der fermerien van den beghiinhoue taelst . Eenen zac
mouters corens siaers erfeleke / ende dien te gheldene . der fermerien vors ofte den bringher deser l(ett)ren / deene heelt . na den tijt . dat de
lancst leuende van hem beeden sal siin ghegaen van liue ter doot van her gillise . ende van gheertruden vorgh / te kerssauonde den naestcomende
ende dander heelt te sente Jansmesse daer naest volghende . ende also voert van Jare te Jare van termine te termine eeweleke durende . ende
desen voernoemden zac corens hebben her gillis ende gheertruud siin zuster vorgh wetteleke bewiist ende beset op haer twee molen rechte
die sij hebben taelst in de vorste watermolen . ende her gillis vors ende de vorgh gheertruud siin zuster hebben dese voernoemde twee molen
rechte wetteleke op gehddraghen scepenen in handen om der vorseider fermerien ofte den bringher deser l(ett)ren elcs Jaers telken vorseiden daghen
eeweleke duerende desen voernoemden zac corens elke heelt an te verhaelne . ende te ghereekene in alle der manieren dat voerscreuen es
Jn kennessen der waerheit ende vte beden ende versoeke van partyen so hebben wij scepenen vorgh dese l(ett)ren gheseghelt met onsen propren
zeghelen vtehanghende Jnt jar ons heeren doe men screef dusentech driehondert achte ende zeuentech den twintichsten dach in nouembre

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]