[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 020r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van aelst willem brame en(de) jhan van horne maken cont en(de) kinlec allen den ghenen die dese
letten zullen zien en(de) horen lesen / Dat de mestersen vanden beghine houe van aelst hebben ghecocht en(de)
ghecreghen wettelec en(de) redenlec / thoef boef van sente catelinen van aelst jeghen willeme van den spiegle
en(de) jeghen ghertruden sine sust(er) viue scellinghe chiaers erfeliker renten te gheldene den voerseiden houe
ten elken sente jhans messe in midden some(re) erfelike en(de) emmer alse sulc / payment alse telken daghe ginghe
en(de) gane sal sin in de poert van aelst / vt(er) welker renten voerseit es de voerseide willem en(de) ghertrut
sin sust(er) met voghde wettelec vte ghegaen en(de) ghewoerpt na sede en(de) na costume van d(er) poert van aelst
en(de) sinre in gheeruet en(de) hebbense ontfaen des voerseide mestersen en(de) met voghde voerseits hoef boef
na sede en(de) na costume van d(er) poert van aelst De welke voerseide v s chiaers heft willem van den
spieghele en(de) ghertrut sine sust(er) en(de) met voghde beset en(de) bewiest op jnghels stoeps huus en(de) erue
dat staet en(de) dat gheleghen es in stompaerstoec Ende dese voerseide v s chiaers hebben de mestsen
ghecocht ombe ene som(m)e van pen(n)inghen die welke soe willeme (e)t ghertruden sine sust(er) wel en(de)
redenlec v(er)gouden hebben En(de) ombe dat dit waer es en(de) vaste en(de) ghestaede moet bliuen soe hebbe
wiit scepenen voerseit dese lett(re)n gheseghelt met onsen zegleen vtehanghende jnt jaer ons
he(re)n dat men scrieft m° ccc° en(de) drie in s(ente) marien maghdalenen daghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]