[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O117p
settlement Zottegem
region Oost-Vlaanderen
Wij lant scepen(en) van sottenghem maken Cont en(de) kenleec allen den ghenen die dese lettren selen zien ofte hoeren lesen / Dat piet(er) de
rouc
heeft ghecocht en(de) ghecreghen redelike en(de) wel enen m(er)sch van enen dachwande groet lettel min ofte lettel meer ligghende ten guchte
in de p(ro)chie van sente Gorics Oudenhouen jeghen piet(er)s hofstat vorseit omme twalef schelinghe paris siaers erfliker renten En(de)
desen m(er)sch heeft hi ghecreghen jeghen janne michiels en(de) heeft hem dese vornoemde twalef schellinghe wel beseet op desen seluen
m(er)sch en(de) op sine huse en(de) op sine hofstat in al den ghelaghen dat beede m(er)sch en(de) hofstat gheleghen sijn . Voert moet de vors
piet(er) ghelden elcs siaers den vors janne dese vornoemde rente te sente martins messe en(de) voert tote kerstauonde na vol
ghende
onbegrepen van gheldinghen . En(de) ware oec dat sake dat kerstsauont lede en(de) de vors jan niet en ware v(er)gouden
so moeste men hem doen innigghe op sinen erfliken pant na de vsage van den lande En(de) van desen vornoemden m(er)sche
es de vors jan vte ghegaen en(de) de vors piet(er) esser wel en(de) wettelike toe comen / En(de) heeft wed(er) desen seluen m(er)sch en(de) de
vornoemde huse en(de) hofstat op ghedreghen wel en(de) wettelike den he(re) in sine hande te jans bouf vorseit ou(er) sine rente in der
manieren dat vorseit es Ende omme dat alle dese vorseide dinghe selen bliuen ghehouden / goet / vast en(de) ghestade tus-
schen
dese vorseide p(ar)tien hebbe wij lant scepen(en) vore ghenoempt dese lettren ghezeghelt met onsen p(ro)pren seghele
In kenlechede van waerheden en(de) behouden elcs mans rechte . Dit was ghedaen int jaer ons he(re)n alse men screef
dusentech drijehondert en(de) dertech sondaghes vore paelmsondach -


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]