[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Mechelen
idno 5038 recto
Historiek
origPlace P516r
settlement regioHaacht
region Vlaams-Brabant
Dat si cont ighewelken / dat ghevijl in tijt die leden es dat waren twe joffrouwen inden
dorpe van haecht die ene was ghehete(n) ode en(de) die andere alijt en(de) dese joffrouwe(n) waren
beide soeste(re) gherarts sveldemakers / en(de) worden dese twe joffrouwe(n) te rade dat si deden een
huus make(n) met hoelpe(n) gherarts hors bruder jnt begghijnhof te machele / en(de) doen dit huus
ghemaecht was begherden dese v(or)ghenomde joff(rouwen) dat dat huus bleue na hore doet ter armusene(n) vore here
zielen en(de) vore alle hoerre vrijnde zielen / en(de) want me(n) engheen huus enmach houden sonder
cost / soe cochte(n) si binnen den dorpe van haecht een stucsken lans dat helt onderhalf dach mae[l]
luttel mi(n) ochte meer dat es gheleghe(n) ane die heide ter paelt bi wout(er)s houe van scampendii(n)c
en(de) dat me(n) desen lande dit v(or)ghenomde huus soude houden / en(de) dat dit waer si dat es wete-
leec den ouderen van haecht en(de) bidden dies oetmudeleec den scepene(n) van haecht dat si dese
waerheit op hoem bezeghelen / welke bede dese v(or)ghenomde scepene(n) hebbe(n) ghehoert / en(de) hebbe(n)
dese lette(re)n bezeghelt met hore(n) gheminen zeghele hors scependoms in kinnesse der waerheit
Dit was ghedaen jnt jaer ons here(n) domen screef . m . ccc . en(de) xxvij . jn sinte nyclaes
daghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]