[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
Dat moeten weten alle die zijn Ende selen zijn . dat jonfrouwe ysabeel van den hueueruws brochgraefhinne van aelst heeft verkent alse van goe
der
scult mire vrouwen der prieusen harre zuster . Jonfrouwe katelinen van den hueueruws harre zuster . broeder goessine barnagen den her jan(n)e den tolneere p(ro)chipape van vse / den her willemme dauid p(ro)chipape van lede . heinricke van landighem haren neve . philips sansen en(de) oliuie
re
van der courben den jongghen en(de) elken ouer al .iiijxx. lb groeter torn Eenen groeten torn ouer eenen penninc / ofte mu(n)te naer de weerde om(m)e
Arnoud barnages testament / en(de) haers selfs testament mede te vuldoenne ghelijc dat de testamente in handen . ende dese vorseide iiijxx. lb groet(er) torn so heeft jonfrouwe ysabeel vorseit bewijst met voegde te hebbenne ende te heffenne den vorseiden p(er)sonen ofte den tween ofte den drien
van hemlieden die dese Cyrographie te hemwaert hebben sullen te haerlieder wille / op al tgoet dat soe heeft ende hebben mach / beede Erue
Cateilen Chens lant ende eyghin en(de) iii s wat manieren van goede dat es / ende so waer dat gheleghen es / Ende ware daer an eeneghe faute so
heeft soe de bladingghen van haren leenen tote .iii. jaere(n) lanc achter een daer toe gheleit / om(m)e die som(m)e van ghelde daer an te vulhebbenne
Ende voert so es te wetenne ware dat sake dat hiemen belette ofte beletten wilde den personen vorseit de vorseide somme van ghelde te
hinne in der manieren vorseit so heeft jonfr ysabeele vorseit verkent alse van goeder scult te hebbenne ende te heffenne den vorseiden
p(er)sonen .ij. lb paris om(m)e te gheuenne deen derdendeel den graue van vlaendren / dander derdendeel den bisscop van dorneke om(m)e de ghe
[n]e
[ d(ar) ]mede te bedwingghenne die den vorseiden p(er)sonen beletten ofte beletten wilden de vorseide .iiijxx. lb gro(te) torn te hinne / ende terde der
den [de]el
van den .ij. lb paris te hebbenne ende te heffenne den p(er)sonen vorseit om(m)e te veruolghenne en(de) te hinne de vorseide .iiijxx lb groet(er)
torn Ende al dat hier vorseit es dat heeft jonfrouwe ysabeel vorseit bewijst met voegde op al haer goet vors . Ende al dit was ghedaen
bi consente ende bi wille van haren hautsten hoere ende baerblijcsten . jonfrouwe katelinen van den hueueruws ende bi c(on)sente en(de) bi wille van jan
xxx [?] barnagen / en(de) met voegde hier ouer so was der gheerart wauel alse schepenne in auden(aerde) Ende fransoys van warighem alse heruachtech[e]
Dit was ghedaen jnt jaer ons heeren .m.ccc. ende .xliij. jn sente pieters en(de) sente pauwels daghe


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]