[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1378 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij Jan drake Ende willem noyts Scepenen in Antwerpen maken cond . dat vore ons quam . lijsbeth docht(er) wilen Jans van
halen met Eenen mombore hare ghegheuen metten rechte Ende bekende dat zij om(m)e Eene sum(m)e ghelds die hare al ende wel
es vergouden vercocht heeft wel en(de) wettelec / Broeder boudene van zee[u]land / minister / des Co(n)uents vanden broede(re)n vand(en)
derder oerdenen sente franciscus in Antwerpen / tes vors ghemeyns Co(n)uents behouf / Tsiaers Eene(n) guldenen hallinc van
florenchen goed en(de) custbaer van goude en(de) van ghewichte Ofte de werde daer af in ande(re)n goeden ghelde Jaerlike(r) en(de) erf-
like(r) rente(n) / Op hare Een vierendeel vanden huyse met houe gronde en(de) met al datt(er) toe hoert / dat wilen was Jans van
halen hoers vaders / ghestaen bi de mere poerte tusschen Jan wils huys in den zide en(de) Clementien cants huys in dande(re)
zide . Dwelke vors vierendeel vanden huyse met houe gronde en(de) met al datt(er) toe hoert / de vors lijsbeth met hare(n) mom-
bore verbonden heeft en(de) te pande gheset ou(er) dese vors Jaerlike en(de) erflike Rente Te gheldene en(de) te gheuene van hare en(de) van
haren nacomelinghen / den vors broeder boudene / en(de) den ghenen die na he(m) minister zijn selen altoes tes vors Co(n)uents behouf erflec en(de) eeuwelec durende alle Jare deene helft daer af / op sente Jans dach baptisten in midde(n) zome(re) / en(de) dande(re) helft
te kerssauonde . En(de) waert dat den vors Co(n)uente hier / af ane desen vors pand yet ghebrake . Soe heeft de vors lijsbeth met
haren mombore / daer toe mede v(er)bonden en(de) tonderpande gheset hare selue(n) en(de) al hare ander goed dat zij heeft en(de) ghewinne(n) mach
Jn kennessen van desen l(ett)ren bezeghelt met Ons(en) zeghele(n) . Ghegheu(en) . Jnt Jaer ons he(re)n alsme(n) screef. m . CCC . Tseue(n)tich en(de) zeuene . Seuentien
daghe in Spourkille

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]