[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 030r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van aelst / Jhan de prouest Cornillijs de brune maken cont allen den ghenen die dese lettren selen
zien en(de) horen lesen / Dat Jhan sconeman de vleschouwe(r) es sculdech den beghine houe van sente katelinen
tote aelst twintech penninghe onder zwart(er) parisise / tsiaers erfelec / ochte de weerdde daer af in andren
goeden ghelde / te gheldene / die ene helecht ten elken sente Jhans messe in midden zome(re) / en(de) dandre helecht
ten elken kersauonde / En(de) dese zijn bezet en(de) bewijst op een stic lands dat gheleghen es bi der vesten / te mo
lenscetten weert /.. Jn kinnessen der waerheiden soe hebbe wij vorghenoeme scepenen dese lettren ghezeghelt
vtehanghende / Jnt Jaer ons heren doe m(en) screef / dertienhondert / en(de) / dertiene / smanendaghes na sente
Nichasijs dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]