[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 47r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepen(en) van aelst heinric de necker en(de) gillijs bierman Doen te weetene allen lieden dat comen es voor ons wout(er) vanden bosche Ende
heeft ghecreghen en(de) teene(n) erffelike cheinse ghenome(n) Jeghen magrieten van bleesenbeke eene stede ghestaen en(de) gheleghen taelst in de moelenstrate
tuschen willems tem(m)ermans stede was an deen side en(de) laureys van wolfsbosch stede an dander side om(m)e vier scellinghe en(de) neghe(n) penninghe groete
vlaenderscher mu(n)ten alsulcs ghelts alse men ghemeenlike ontfaen sal int lant van aelst van erffeliker Renten En(de) dese vors vier scellinghe
en(de) zesse penninghe gro erffeliker Rente(n) te gheldene en(de) te betaelene magrieten vors of den bringher des(er) l(ett)ren te kerssauonde nu naest come(n)de
en(de) also voort ane eewelike en(de) erffelike durende En(de) dese vors erffelike Rente so heeft wout(er) vorsvors. wettelike gheassingneert beset en(de) bewijst
vp de vors stede in al der manieren datso ghestaen en(de) gheleghen es voort so heeft wout(er) vanden bosche vors gheloeft de vors stede te betrene
en(de) niet te argherene . En(de) dit was al ghedaen alsoet behoerde ghedaen te sine naer costume en(de) vsage vander poort van aelst . Jn kennessen der war-
heyt ende vte beeden en(de) neerensten versoucke van p(ar)tien so hebben wij scepen(en) vorn dese l(ett)ren ghezeghelt met onsen wthanghenden zeghelen Jnt
Jaer ons he(re)n doe men screef dusentich driehondert vierwarftwintich en(de) tiene den twintechsten dach in maerte

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]