[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O111p
settlement Velzeke-Ruddershove
region Oost-Vlaanderen
Wij poert schepenen van velzeke maken cont ende kenleec allen den ghenen die Nu siin ende hier Na wesen selen Dat jan vande(n)
berghe
die men rideel heet es comen vor ons en(de) heeft ghecocht en(de) wel betaelt jeghen janne cabbernale en(de) jeghe(n) katelinen sprin
ghers
sinen wettelleken wiue twee cappoene herfelleker renten alsulc cappoene alse daer men mede mach betalen den heere
van de(n) lande sijn rente te gheldene jaerliics ten elken kersauonde en(de) also voert van jare te jare euwelleec en(de) emmermeer staen
de
en(de) dese v(or)seide rente heeft jan cabbernael en(de) kateline siin wetteleec wijf bewiist en(de) beset wel en(de) wetteleke janne vande(n) ber
ghe
v(or)seit op haer stede daer sii op woenen bi springhers met alden ghelaghe dasse gheleghe(n) es en(de) jn mannieren ware dat sak[e]
[da]t ian en(de) kateline v(or)seit ofte de ghene die dese v(or)seide stede houde(n) selen niet en golden de v(or)noemde rente ten v(or)noemden da
ghe
gheliic dat v(or)screuen es so mochte ian v(or)seit ofte sijn nacommers haer hant slaen an den v(or)noemden pant alse ouer hae[r]
proper erue en(de) soe wie dat bringhere es va(n) desen tzaertere es jnre va(n) deser renten dit was ghedaen al wetteleec en(de) be
houde(n)
elcs smans rechte en(de) omme dat wii poert schepene(n) v(or)noempt wille(n) en(de) begheere(n) dat alle dese voerwaerde(n) bliuen
goet vaste en(de) ghestade en(de) an beeden siden wel ghehoude(n) so hebben wij desen jeghe(n)e zaertere ghezeghelt met ons[en]
ghemeenen zeghele wthanghende de welke was ghemaect en(de) ghezeghelt jn jaer ons shee(re)n doe men screef dertienho[n]
dert
viue ende sestech tsondaechs voer sente pauwels dach

CI RO GRA[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]