[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O111p
settlement Velzeke-Ruddershove
region Oost-Vlaanderen
Wij lantscepenen van velzeke maken Cont En(de) kenleec allen den ghene(n) die nu sijn en(de) hier na wesen selen Dat Jacop van d(er) Erloe Es
Comen vor Ons En(de) heeft ghecocht wel en(de) Redenlec Jeghen arnoude den quaedsten vier schellinghe par tsjaers Erfleke du
rende
Te gheldene jaerlics telken kersthauonde En(de) Emmer binnen den vier kerstdaghen v(er)golden jn also sulken ghelde en(de) pay-
mente
als de hee(re)n van den dorpe van velzeke jaerlics sulle(n) doen Ontfaen van haren Renten En(de) dese vornomde vier schellinghe
paris heeft arnoud vors bewijst en(de) beset wel en(de) wetteleke Erfleke durende Jacoppe vornompt En(de) sine(n) na Comers vp sijn
huus en(de) hofstede jn al den ghelaghe(n) dat se gheleghe(n) es te buseghe(m) .1 /2. dachwant grot lettel men Oft meer En(de) waer dat sake
dat arnoud vors Oft de ghene die tfornomde huus en(de) hofstede houden selen niet en golden jaerlics de vornomde vier schel
linghe
par Erfleke durende jacoppe vors Oft sine(n) na comers ter vornomden daghe jn al der maniere(n) dat vorsproken es
Ende jacop vornompt Omme moeste comen Oft sijn zeker bode so mochte hi Oft sijn zeker bode verteren twee schellinghe
par tsdaechs tote drie waeruen dat sire omme quamen vp den vors pant sonder menderen den princepael En(de) wart also
dat men niet en golde jacoppe vors oft sine zekeren bode de vornomde Rente ter derde waerf als hire Omme quame so mochte
hi slaen sijn hant an den vornomde(n) pant ghelijc an sijn proper Erue En(de) wie desen tchaertre bringhe(n) sal mach hinre sijn
van d(er) vornomd(er) Rente(n) jn kenlecheden der waerhede(n) hebben wij lantscepen(en) vors dese lette(re)n gheseghelt met Onsen zeghe
le
huuthanghende En(de) behoude(n) Elcs mans Rechte Dit was ghedaen jnt jaer Ons hee(re)n doe men screef Dertienhon
dert
viertich en(de) drie tsaterdaechs na Onser v(rou)wen dach jn den maerte


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]