[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 48r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van aelst Pouwels van branteghem ene hughe van zierenbeke Doen te wetene allen lieden dat comen
es voor ons wouter de graue de molre heeft ghecocht ende teenen erffeliken tcheinse ghenomen Jeghen magrieten teel-
pennijncs Jan steenmans wijf was een stede ghestaen ende gheleghen taelst in de achterstrate tusschen Jans stede
vanden male an deen side Ende heinric suaders stede an dander side omme vijf scellinghe gro vlaenderscher mu(n)ten
tsiaers erffeliker Renten alsulc ghelt alse men mede copen ende vercopen sal taelt int corenhuis telken daghe
alse de paymente vallen zullen / Ende dese vors vijf scellinghe gro so moet woute(r) vors ghelden ende betaele(n)
magrieten vors of haeren oyre ende nacom(m)ers te tween termine(n) vanden Jaere dats te weetene dat dierste
payment viel te onser vrouwen daghe half ougste nu laetst leden ende dander payme(n)t sal vallen te ons(er)
vrouwen daghe luchmesse nu ierst comende / ende also voert ane van Jaere te Jaere van t(er)mine te termine
eewelike ende erffelike durende / Ende desen vors erffeliken tcheins en(de) Rente so heeft woute(r) vors wette-
like gheassinghneert beset ende bewijst vp de vors stede in al dermanieren dat so ghestaen ende ghele-
ghen es ende heeft woute(r) vors de vors stede ghelo[e]eft te betrene en(de) niet te argherne en(de) waer dat magrie-
te vors of haer oyr ende nacom(m)ers niet betaelt en waere van des(er) vors tcheinse en(de) Rente elc payment
telken daghe vorscreue(n) So mochte de vors magriete of haer oyr ende nacom(m)ers comen taelst voor he(r)
ende voor wet ende toghen haer ghebrec dat ghetoecht dan salse de he(r) en(de) de wet naer coustume ende
vsage doen ten vors pande ende bewijst dies paysiuelec ghebruikende teeweliken daghen in al der
maniere dat de vors stede ghestaen ende gheleghen zijn sal / Jn Orconscepen der waerheyt ende vte beeden
en(de) neerensten versoucke van p(ar)tie(n) so hebben wij scepen(en) vorn dese l(ett)ren ghezeghelt met onsen wthanghe(n)
den zeghelen Jnt Jaer ons heren doe men screef dusentich driehondert vierwarftwintich en(de) twaeleue
den ellefsten dach van louchmaende

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]