[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Abdij Merkem
idno 60r
Historiek
origPlace N029p
settlement Merkem
region West-Vlaanderen
WJE willem masin . jan oetgher . willem poot . jan die wlre . joris stalin . E(t) jehan piet(er) . Scepenen
te marchem Jn dien tieden . Doen tewetene allen den goenen die deze lettren zullen zien Jof horen lezen
dat Camen vor ons stasin die gloijere E(t) lizebette zijn wijf . en(de) gauen wetteleke ghifte jehane(n)
colpaerts van enen jmete lands lettel meer of min . ligghende binden ambocht mere vrouwen
yzabelen cam(er)li(n)gh van vlaendr(en) E(t) binder prochie van marchem . bi namen up die dicke .
van wout(er)s langhen broucke streckende Nortwart . E(t) die voers. stasin gloijere wedden
dier vors. jehanen van dien vornomeden lande tewette te ghewarne ieghen alle lieden
vri land quite goet behouden tseren Cens ; vtegaende . Jn kennessen van dezen dinghen . wie
Scepenen voers. hebben deze lettren . bezeghelt met onzen zeglen vthanghende . Djt was
ghedaen jnt jaer van gracien als men screef . duzentich . driehondert ende zeuenthiene
binder maent van meie -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]