[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O206p
settlement Zegelsem
region Oost-Vlaanderen
Dat moeten weten alle die sijn En(de) zelen sijn Dat jonfre kateline En(de) jonfre jane van zeghelsem sijn com(m)en voer hee(re) En(de) voer
wet / van zeghelsem En(de) hebben ghegheuen den hospitale onser vrauwen van audenaerde .xv. sc . par siaers erfeliker Rente(n)
alsulcker munte(n) alse de heere van den lande jaerlijcx ontfaet van siere Renten Te gheldenne alle jare telken kersauonde
En(de) onbegrepe(n) te sine van gheldenne toete sente marien lichtmesse daer naest volghende de weke voerseide .xv. sc par sijn
bewijst van langhen tiden vp Eene hofstad te her mijns mersch ligghende En(de) lant der an een dachwant En(de) vijftech
roeden groet lettel mijn ofte meer jn alsulcken ghelaghe alst gheleghe(n) es jnt vonnesse van zeghelsem En(de) men haudet van den abdt
van lobis En(de) dese voerseide xv. sc par so hebben de voerseide jonfre kateline En(de) jonfre jane van zeghelsem den hee(re) jn handen
ghedreghen wetteleke En(de) worde(r) af ontheruet wetteleke beede te gader En(de) elc sonderlijnghe En(de) doe so wartere
zuster marie Caboets zuste(re) jnt spetael voers jn gheheruet wetteleke spetaels bouf ons(er) vrauwe van audenaerde bi wille
en(de) bi c(on)sente van den huever hee(re) mine(n) hee(re) van scoersse En(de) jn diere maniere(n) ware dat sake dat dese voerseide Rente niet al
vergholden en ware van jare te jare ten daghe voers dat dan zust(er) marie voers ofte de bringhe(re) van de(ser) cyrog(ra)phien souden
mueghen hant slaen an al dit voers bewijs alsoe ment dan vonde spetaels bouf voers gheijc haren p(ro)pren erue behaude(n) shee(re)n
Rechte En(de) adelincx Rechte En(de) marie willems smespelee(re)n dochte(r) was En(de) gillis moenins hare wetteleke voegt haude(n) tfoerseide
lant En(de) ghelden de voerseide Rente En(de) al dat hier voerseit es dat es al ghedaen wel En(de) wettelike naer costume En(de) vsage van
den lande bi maningghen van den meyer En(de) bij wijsdoeme van schepene(n) hier ouer was alse meyer En(de) maenre van zeghelsem
Ghiselbrecht de meyere En(de) alse schepene(n) jan vinouter willem hee(re) Gillis van den keye Gillis de vlaminc jan de weer Ende
Gillis screuel Dit was ghedaen jnt jaer ons hee(r)en .m.CCC. en(de) viiftech jn sente pieters daghe jn sporcle En(de) es te wetenne
dat dese voers .xv. sc par sijn oec bewijst op ervachtechede die es gheleghen jnt vonnesse van sente Cornillis hoerenbeke
En(de) sijn al Eene .xv. sc parisise


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]