[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1365 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij Claeus wilmaer Claeus sone / Ende Aernout symons sone vanden hoeghenhuys / Scepene(n) Jn antwerpe(n) maken cond / Dat vore
ons quam / heinrijc vand(er) donc peters sone was vand(er) donc / Ende bekende Dat hi om(m)e ene som(m)e ghelds die hem al ende wel es v(er)gouden
vercocht heeft wel ende witteleke den minister ende co(n)uente vand(er) derder ordene(n) van sente franciscus binne(n) antw(er)pen / tsiaers
erfleken / Eenen guldene(n) pen(n)inc diemenheet antwerpschen scilt metten vieren leeuwen gheteekent goet ende custbaer / oft de
werde daer af in ande(re)n goeden ghelde / Jaerleke(r) ende erfleke(r) Rente(n) / op sine sesse ghemete lands luttel min oft meer / gheleghe(n) binne(n)
staecbroec jn de wildert / tusschen wouters moncs land ane dene side / Ende Jan cannaerds land ane dande(re) side / alsoe wij verstaen
De welke sesse ghemete lands vors / de vors heinrijc verbonden heeft ende te eene(n) gherechte(n) onderpande gheset ouer den vors
eene(n) guldene(n) antw(er)pschen sci[l]t erfleke(r) Renten Te gheldene ende te gheuene vanden seluen heinrike ende van sine(n) nacome-
linghen / den vors minister ende co(n)uente / erflec ende eeuwelec durende / alle Jare / op den kerssauont / Ende waert dat den
minist(er) ende co(n)uente vors tallen kerssauonde(n) / oft binne(n) vertennachten daer naest gheleghen vand(er) vors erfleke(r) Rente(n) niet ghe-
noech ghedaen en worde / soe g(h)eloefde de vors heinrijc vore he(m) ende vore sine nacome[l]inghe den selue(n) minist(er) ende co(n)uente te ghe-
uene van alsoe langhe alsi in de vors v(er)tennacht jn ghebreke worden vonden / elcs daeghs / Eenen ouden groten tornoysen
alse van propre scout / sond(er) afcrten oft mind(er)nesse vand(er) vors erfleke(re) Renten / Jn kennessen van desen l(ett)ren / beseghelt met onsen
seghelen / Ghegheuen jnt Jaer ons he(re)n / alsme(n) screef / m CCC tsestech ende viue / op den vierden dach van wedemaent

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]