[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 9403r
Historiek
origPlace I142p
settlement Hulst
region Zeeland
WJ arnoud ellic hughe van ghent Jacob van doyse En(de) hughe baeliu schepenen Jn dien tiden in die port
van hulst / maken kenlijc allen lieden / Dat vor ons quamen willem schiuinc / willem zijn zone die clerc es
magriete En(de) aechte zijn dochtere met haren voechden onse porters en(de) portersen En(de) verlijden vor ons
dat zi hadden vercocht / meester gielise van mideghem prochiepape van hulst / een moers hoeft van achte
ghemeten lants En(de) viertich roeden / lettel min of meer / met ald en rechte dat si daer an hadden of heb-
ben mochten also als tgheleghen es Jn tsaer Jans polrekin / tuusschen arnoud ellics lant an die zuut zide
En(de) jacobs lant van doyse an die nort zide / om ene zekere summe van ghelde die welke si lijden dat hem al
vergolden was en(de) van desen vorseiden lande dede willem schiuinc / En(de) zine kinder vorseit met haren voechde(n)
vor ons wettelike onteruesse En(de) worpenesse / En(de) droghent vp wettelike meester gielise vorseit met monde
En(de) met halme En(de) gheloefden hem daer vp te houdene wettelike En(de) pasiuelike Jaer En(de) dach / na costume
En(de) vsage van den lande zonder allen commer ofte calaenge En(de) omme die zekerhede van desen dinghen
hebben wi schepenen arnoud hughe Jacob En(de) hughe voren ghenoemt desen brief ghezeghelt met
onsen propren zeghelen huuthanghende Dit was ghedaen En(de) wlcomen in tider ons heren als men
screef Dertienehondert twintich En achte vp zente katerine(n) dach -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]