[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 107 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de ghene die siin ende die siin ende die te com(m)ene siin . Dat jhan de dyn van niniue heeft ghecocht ende bejaecht
wel ende wettellike jeghen jhan(n)e den scri(n)make(re) . ix . s paris siaers erfelliker renten . Groete tornoyse gherekent
elken ouer . xij . pen(n)inghe ofte de werde daer aue in ande(re)n munten . De welke siin beset op sinj huis ende erue
gheleghen jn de nederhun(n)eghem straete tusschen Gherarts van akere huis en(de) erue jn dene side Ende Gossins
lathouwers huus ende erue jn dander side . Ende te deser erfelliker renten voers so es jhan de dyn vorghenomt
com(m)en wel ende wettellike ende daer jn ghe erft . Ende he[e]fter al af ghedaen dat hi sculdech was te doene bi wet
te . Welke . ix . s vors jhan de scri(n)make(re) vorgheno(m)t . Ofte siin oer moet gheuen jhan(n)e den dyn vors Ofte den
ghenen die dese Cyrografie bringt te sente martins messe naest com(m)ende . Ende al so voert elkes jaers euwel
like durende telken sente martinsmesse . Ende altoes ombegrepen vergouden te hebbene telken kerssauonde dar
naest volghende . Ende dit bi alselken conditien ende vorworden waer dat sake dat bin(n)en eneghen jare kerssa-
uont ouer lede ende die . ix . s voerghenomt niet vergouden en waren . Dat dan Jhan de dyn vorghen
Ofte de ghene die dese Cyrografie bringt mochte siin hant slaen an tfors huus ende erue jn allen den ghelaghe
dat gheleghen ware ertvast ende naghelvast Ende houdent euwellike paisiuellike ghelike sinen prop(re)n erue
sonder mesdoen jeghen den here ende calange van yemene . so waerbi dat de vors jhan de scri(n)make(re) hi no siin oer
nem(m)ermeer ghenrande recht daer an ghecrighen noch heesschen en mochte hen ware bi wille ende bi co(n)cente
van den vors jhan(n)e( )den dyn Ofte van den ghenen die dese Cyrografie bringt. hir ouer waren heum van Ga-
uere ende diederic mahauden scep(e)n van gheroudsb(er)ghe jnt jaer ons he(re)n doe men screef . m . ccc . en(de) . xl smandachs naer assen
tioens dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]