[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O625r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
dat moeten weeten alle die sijn en(de) zeelen sijn dat joncrouwe kateline en(de) joncfr jane van zeghelsem sijn
com(m)en voer heere en(de) vuer wet van sente cornillis hoerenbeke hebben ghegheuen den hospitale onser vrouwen
van audenarde .xv. sc par tsiaers erfeliker renten alsulken mu(n)ten alse de heere van den lande sine rente ont
faet
te gheldene van jare te jare telken kersauonde en(de) voert onbegrepen te sine van gheldene toete sente
marien lichtmesse
daer naest volghende de welke vors .xv. sc par sijn bewijst van langhen tiden op ene hofstede
ligghende te hermijns mersch jnt vonnesse van sente cornillis hoerenbeke in alsulken ghelaghen alsoe gheleghen
es en(de) lant en(de) weede der an gheleghen onder al .iij. dachwant groet lettel mijn ofte meer en(de) mergriete wil
lems
mespeleeren dochter was hout tfors lant en(de) ghelt de vors rente Ende joncfr kateline en(de) joncfr jane
van zeghelsem beede vors worden ondereft wel en(de) wetteleke van den .xv. sc par vors en(de) den heere in han
den
ghedreghen nar vsage en(de) costume van den lande Ende doe warter in ghereft wel en(de) wetteleke suster
marie cabboets suster int tspittael vors tspittaels bouf vors van onser vrouwen van auden(arde) Ende in ma
nieren
waer dat sake dat dese vors rente niet al vergolden en ware van jare te jare ten daghe vors
dat suster marie cabboets vors ofte de bringhere van deser cyrog(ra)phien souden mueghen hant slaen an
al dit vors bewijs alsoe ment dan vonde tspittaels bouf vors ghelijc haren propren erue behouden sheeren
recht en(de) adelinx recht Ende al dat hier vors es was en(de) es ghedaen wel en(de) wetteleke naer vsage ende
costume van den lande en(de) bi co(n)sente en(de) wille van den hueuer heere mijn hee(re) van scoeresse warter tspit
tael
vors toe ghedaen in al der manieren alsoet vors es bi maninghen van den meyer en(de) bi wijsdom(m)e van schepenen hier ou(er) was alse meyer en(de) maenre ians van rokighem wouter moerge en(de) alse
schepene(n) jan vinhouters steuin de smet jan de poertere jan nuetins en(de) steuin van den opstalle
dit was ghedae(n) int jaer ons hee(re)n .m.ccc. en(de) .l. in sente pieters daghe in sporcle


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]