[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 46r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepen(en) van aelst Jan de proefst ende Jan alistoc Doen te weetene allen lieden dat comen es voor ons Gillijs woitens en(de)
heeft verkent ende verlijt dat hi sculdech es gillise vanden abeele twee scellinghe ende acht penninghe gro vlaendersscher mu(n)ten
tsiaers erffeliker renten alse van eenen mersschelkene ghelleghen [an]an de veemarct tusschen mechiel wituots lochte(n) gheleghen
van boue(n) tot beneden metten ende comende an tvors gillijs lochten vanden abeele en(de) dese vors twee scellinghe en(de) acht penni(n)
ghe gro te gheldene ende te betaelene Gillise vors of sine(n) oyre en(de) nacomers waert dat zijns gehbrake te tween paym(en)ten
ende termine(n) tsiaers dats te weetene deen heelt ende dierste paym(en)t te sente Jans messe nu naest comende ende dander
heelt ende dander payment te kerssauonde daer naest volghende ende also voort ane van Jaere te Jaere eewelike en(de)
erffelike durende ende dese vors twee scellinghe en(de) acht penninghe gro erffeliker renten so heeft de vors gillijs woite(n)s
beset en(de) bewijst vp tvors mersschelke(n) en(de) heuet wettelike vp ghedreghe(n) der wet in hande(n) om(m)e gillijse vande(n) abeele
sine(n) oyre en(de) nacomers of den bringher deser l(ett)ren de vors erffelike Rente daer te verhalene en(de) te verreekene Jn
kennessen der waerheyt ende vte beede(n) en(de) neerenste(n) versouke van p(ar)tien so hebben wij scepen(en) vorn dese l(ett)ren
ghezeghelt met onsen wthanghende(n) zeeghelen Jnt Jaer ons he(re)n doe men screef dertienhondert vierwarf twint-
tich en(de) neghene den derden dach in braechmaent

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]