[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 056r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van Er[in]bodeghem daniel van loekerne woute(r) de mey adaem coitvriend en(de) gillijs boitin / doen te wetene allen lieden dat Ghuy
van hoemberghen heeft ghecocht en(de) ghecreghen wettelec redelec en(de) wel vergolden tsieghen janne osten / twee scellinghe grote vlaendersche(r)coitvriend mu(n)ten
elcs siaers erffelekere Renten / Ende dese uorseide erffelekerente Te gheldenne en(de) te betaelne Ghuye uors sinen hoire of nacommers
elx siaers telken kerssauonde Ombegrepen van gheldinghen derof te doene veertiennacht daernaer yerst volghende en(de) daerenbinnen
aeltoes de uorseide erffeleke rente al vergolden te sine met ghereeden ghelde / Ende dat met also sulken ghelde alse ten vorseiden daghe van ghel
dinghen elx siaers ghinghe en(de) gane wesen sal / En(de) dese uorseide twee scellinghe grote erffeleke soe heeft jan oste vornoemd ou(er) hem
ou(er) siin hoir en(de) nacom(m)ers wettelec beset en(de) bewijst vp huus en(de) erue te Er[in]bodeghem int dorp ghestaen en(de) gheleghen tusschen fierin
Reinaers ane deen side en(de) truden van cattenbrouc ane dander side / dwelc uorseide bewijs Jan vornoemd wettelec vp drouch den heere
in handen van soe wat hee(re)n ment hout al bi maninghen van janne keyen alse wettelec stede houde(r) smeyers van Er[in]bodeghem / Ende
bij wiisdoeme van Ons scepen(en) bouenghen / Ende in manieren waert also dat men Ghuye vornoemd Of sine(n) hoire of nacomm(er)s inghe-
breke ware van verghelt te doene vander uorseid(er) erffeleke(r) Rente(n) vp enech Jaer / en(de) de bouenghenoemde veertiennacht ou(er) leden
onvergolden te sine alsoet vorseit es / so mochte Ghuy vorseit Of sin hoir of nacom(mer)s comen te Er[in]bodeghem vorheere en(de) vore wet to
ghen siin ghebrec met desen p(rese)nte(n) charte(r) dan soe es de here en(de) de wet Ghuye vorseit sine(n) hoire Of nacom(m)ers sculdech te doene te vorseid(er)
bewiise hem dat inhanden te behoudenne pasiuelec ghebrukende / teuweleken daghen ghelijc sinen propren erue sonder enech middel
En(de) alle dese dinghen waren alle wettelec ghedaen bi al den maninghen en(de) vonnessen en(de) vort bi al dien datt(er) wettelec toe behorde ghe
daen te sine na sede vsage recht en(de) costume van Ons Jnkennessen der waerheit ende vute beden en(de) u(er)souke(n) vanden uorseiden paertie(n)
dese sake Onthouden te bliuene En(de) wij neghene(n) seghel . Ons scependoems gheuseit en hebben / soe hebben wij ghebeden bidden en(de) v(er)souke(n)
ersame(n) . wiisen lieden Onsen lieuen verminden heeren scepenen vander poort van aelst alse Onsen lieuen hoefde dese l(ett)ren te seghelne in
den name van Ons Ende wij scepen(en) van aelst wouter van scoutbrouc Jan de clerc Jan van der boenbeken en(de) gillijs van den kerchoue
om de nernste bede van onsen verminden vrienden scepen(en) van erenbodeghem vorghenoemt ende vte beden en(de) versouke van p(ar)tien hebben
wij scepene(n) vors dese lettren gheseghelt met ons(en) p(ro)pren seglen vtehanghende dit was ghedaen int Jaer ons hee(re)n alse men screef dusen
tech driehondert achtenzestech . in onsen vrouwen daghe half ouchste

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]