[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N573r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
[CHI PHE]

Wij jan duime jan drelinc piet(er) van winnizele jhan de matt[e]re ende pieter vanden wiele . Scepen(en) van der vierscare tsinte jans vp de singerre
sgraue(n) ende van rollighem doen te weitene allen lieden dat Chaerls vanden eechoute poort(er) jn yppre heift ghecocht ende ghecreghen eruelike tzinen
bouf ende tziins hoirs bouf jeghen joncfrauwe victorre de weduwe pieters van douwaey Een ende vichtich scellinghe ende ses pen(n)inghe paris erueliker
Renten siaers theffene ende tontfane den voors chaerls ziin hoir ende nacom(m)ers telken Sinte bamesse van jare te Jare ewelike ende eruelike ghedurende
vp Een huus ende drie cameren dre toe behoren jhan den vos gheseit de quadegheldre vp derue der onder ende vp al datter toe behord erduast werteluast
ende nagheluast staende ende ligghende deen an dandere vp theersceip van rollighem an doostzide van ene(n) straetkine(n) gheheten boudein Ruussins straetkin
tussche den huus lanceloots vander borch of een zide Ende jhan coelaerds huus of andre Em(m)er behouden achte scellingh(en) ende ses pen(n)inghe paris
erueliker Rente gaende aluoren vten voors huusse ende drie camere(n) gheldende miin here van Rollighem / ghedaen Jnt Jaer m.ccc. drie en(de) neghentich
den laetsten dach Jn meye

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]