[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 022r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van aelst / willem de ghier jhan van scoudbroec / en(de) gosin van landuet / maken Cont
en(de) kinlec allen den ghene(n) die dese lett(re)n( )zullen ziin / en(de) horen lesen / Dat marg(ri)te cho[u]ucs van
haeltert / heuet ghecocht / en(de) ghecreghen wettelec / en(de) redelec / jeghen / gillise van zantbe-
ke / neghen tien / scellinghe / en(de) viere pen(n)inghe / chiaers erfeliker renten /En(de) ombe ene
som(m)e van pen(n)inghen de welke / de voerseide marg(ri)te / den voerseiden gillise wettelec
en(de) redelec v(er)gouden heft Ende dese voerseide marg(ri)te / den voerseiden gillise wettelec
en(de) redelec v(er)gouden heft En(de) dese voerseide rente / heuet de voerseide gill(is) den
voerseider marg(ri)ten / beset / en(de) bewiest wettelec vore ons op gill(is) huus en(de) erue
van den capellen dat staet en(de) dat gheleghen es / in de ponstrate / neuen gill(is) siner es
En(de) dese voerseide rente / moet men ghelden den voerseiden marg(ri)ten / ten elken
kersauonde erfeleker voert soe doe wij te wetene / dat dese voerseide marg(ri)te heuet
v(er)kint vore ons / es dat sake dat soe / gaet van liue t(er) doet / eer h(er) gillis cho[u]uke
hare broeder dat hi mach doen / met deser voerseider renten sinen vrien wille
maer alse langhe alse leuet soe mach sore haren wille mede doen / En(de) in kinnesse(n)
van wareiden hebbe wij scepene(n) voerseit dese lett(re) ghezeghelt met onsen ze-
gleen vtehanghende Jnt Jaer ons he(re)n dat men scrieft m° .ccc°. en(de) / seuene
sondags na s(ente) cornill(is) dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]