[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1339 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wi arnoud cauteman en(de) jan vanden w(er)ue scepene(n) in Antw(er)pen maken cont dat vore ons qua(m)
pet(re) valke en(de) gaf en(de) droech op in aelmosene(n) en(de) in vorm(en) a(l)s testam(en)te om gode den c(on)uente
vand(er) derdd(er) ordene(n) sente f(ra)nciscus in antw(er)pen de heleft van dien viue scelli(n)ghen grote(n)
tornoysen die hi hadde jaerlijcs opt huis dat m(en) heet die witvoet ghestaen opden hoech va(n)
d(er) nuw(er)st(ra)ten met alden rechte dat hi hadde ane thuis en(de) ane den gront / van welken viue
scelli(n)ghen sjaers dand(re) heleft toe hoert janne sine(n) sone / also dat de vors pet(re) quite scout
alle dat recht dat hi daer ane hadde tes vorseids c(on)uents behoef . Jn ken(n)essen van desen
l(ett)ren . besegh(e)lt met onsen zeghlen . Ghegheue(n) jnt iaer ons he(re)n alsm(en) screef . m . ccc . neghe-
ne en(de) d(er)ttech des maendaegs vore chinxsendach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]