[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 174 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de ghene die siin ende die te c(o)m(m)ene siin . dat symoen de pelt heeft ghecocht ende beiaecht wel ende wettelic
jeghen symoene claus mechiels soene was . xx . s paris siaers E[e]rfeliker renten alsulker paris alse min he(re) van vlaen
deren jaerlix zal doen ontfaen van sinen tscainse en(de) van siere renten te gheroudsberghe Ende dit om(m)e Een som(m)e van
pen(n)inghen de welke symoen de pel[c] voers symoene mechiels voerenghenomt wel ende wettelic vergouden heeft
ter welker renten voers symoen de pel[c] voerenghenomt es com(m)en en(de) der jnne gheerft wel en(de) te wette en(de) heefte(re)
al af ghedaen dat hi der af sculdech was te doene bi wette naer costume en(de) vsage van der poerd de welke rente
voers symoen mechiels voerenghenomt heeft beset en(de) bewyst den voers symoene den pel[c] vp siin huus ende vp siin
Erue in allen den ghelaghen dat gheleghen es vp den hoer[n]ac van der straten die men heet clen putsemain daer
men gaet ter putsemain poerten werd neuen jans sgrauen huus en(de) Erue de welke rente voers symoen mechiels
voerenghenomt en(de) siin Oer ofte de ghene die dit voers huus en(de) Erue houdende soude siin zullen moeten ghelden
dese voers rente symoene den pel[c] voerenghenomt ofte siin Oere ofte den ghenen die dese Cyrographie brinct emm(er)
elkes siaers Euwelic duerende den Eersten dach van der maent van meye ten in gane Ende ware dat sake dat
soe ten Eersten daghe van meye niet vergouden enware en(de) dat de maent van meye huute ware Eer dan dat dese
voers rente vergouden soude siin dat dan symoen de pel[c] voers ofte siin Oer ofte de ghene die dese Cyrog(r)aphie brinct
soude meughen hant slaen ane dit voers huus en(de) Erue in allen den ghelaghen dat gheleghen soude siin hert vast
en(de) naghel vast en(de) dat houden noten en(de) ploten Euwelic paysiuelic ghelic haren anderen prope(re)n goede sonder
Eenech mesbeuren no wedersegghen van yemene alse waer bi datte(re) symoen mechiels voers no siin Oer no de
ghene die dit voers huus ende Erue houdende soude siin nem(m)ermeer negherande recht der ane clameren
Eesschen no ghecrighen en soude meughen en ware bi den wille en(de) consente van symoene den pel[c] voers ofte
van siin Oere ofte van den ghenen die dese Cyrographie brinct . Dit was ghedaen jnt jaer dat me(n) seit m CCC
en(de) lv den ix den dach van wedemaende Hier ou(er) waren Coel van bulleghem ende joes van lammersuelde scepenen
van gheroudsberghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]