[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 131 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle die ghene die siin en(de) die te com(m)ene siin dat ver Cateline Cardenaels heeft ghecreghen en(de) beiaecht
wel en(de) wetteliic jeghe(n) vranken tabbarts . xl . s paris siaers erfeliker rente(n) die welke hi hadde op eene(n) merchs die
iha(n) dapp(er)hale es in die p(ro)chie van moerbeke gheleghe(n) en(de) die me(n) hout va(n) den Cloestre tsente adriaens te gheroutsb(er)ghe / en(de) dit bi besproekene(n) voerde(n) daer af dat he(re) vranke voers ou(er) wel betaelt hout en(de) v(er)golden
Mits den welken v(er) kateline voers ten voersc(re)uene(n) xl s paris siaers es com(m)en wel en(de) te wette en(de) wetteliic
der jn gheerft En(de) heeft(er) al af ghedaen miins he(re)n [fter]abts meyer va(n) sente adriaens en(de) sine(n) late(n) dat
sire sculdech af was te doene bi wette naer sede costume en(de) wsage va(n) miins he(re)n sabts late(n) En(de) es te wetene dat
vranke voers heeft ou(er) ghegheue(n) v(er) kateline(n) voerghenoe(m)t de(n) tsarte(re) va(n) den voersc(re)uene(n) . xl . s paris siaers om(m)e die
iaerliics te hebbene en(de) teghec(ri)ghene eweliic en(de) emm(er)meer met al den voerworde(n) en(de) vastheden gheliic dat die tsarte(re)
inhout en(de) wel v(er)clart waerbi mits den onteruene va(n) v(er) kateline(n) voers so es ihan de selu(er)smet die me(n) heet
de scume(re) alse sterueliic laet in de(n) name en(de) t(er) meest(er)sen boef en(de) de(n) godshuse va(n) de(n) ospitale va(n) gheroutsb(er)ghe com(m)en
wel en(de) te wette te(n) voersc(re)uene(n) . xl s paris siaers en(de) wetteliic den jn gheerft alse sterfeliic laet en(de) heeft(er)
oec al af ghedaen miins he(re)n meyer en(de) sine(n) late(n) voers dat hire sculdech af was te doene bi wette naer
sede costume en(de) vsage van den voers late(n) En(de) wel es te v(er)stane dat v(er) cateline voers heeft ou(er) ghegheue(n)
den voerghenoemden tsarte(re) der voers meest(er)sen tgoetshuus boef om(m)e de voerscreuene xl s paris siars
eweliic en(de) emm(er)meer te hebbene iaerliics gheliic dat es voers en(de) daer met te doene gheliic dat
dordinanchen die tuschen mire vrouwen d(er) meestersen en(de) v(er) cateline(n) voers in houden en(de) wel v(er)claren
hier ou(er) waren her willem van lake(n) alse meyer ihan minne en(de) ihan gaffelkiin damman alse late
miins he(re)n voerghenoe(m)t jnt iaer ons he(re)n alse men screef . m . ccc . en(de) xliiij jn sente Cateline(n) auonde

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]