[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Sint-Martinuskerk
idno 013r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij Scepenen van aelst boiden van zierenbeke en(de) jan van den heede doen te wetene allen lieden dat comen es vor ons pet(er) de vos en(de) heeft ghecochdt en(de) ghecreghen wette
lec ende redenlec en(de) wel v(er)gouden jeghen Catelinen gillis slo[n]cs wijf was sestiene scellinghe paris tsiaers erflecker renten el[ken] groten tornoysen en(de) twalef penninghe
paris gherekent alselker munten alse onse he(r) de graue van vlaendr(en) jaerliix sal doen ontfaen van sier renten Te gheldene pete(r) vorghen en(de) sinen nacom(er)s telken kerssa
uonde ende dan emm(er) jaerlijx al v(er)gouden te sine met ghereeden ghelde Ende dese vors erflecke rente so heeft de vorghen Cateline wettelec besedt en(de) bewijst op
haer huus en(de) erue staende en(de) gheleghen buten der so[n]cstraetpoerten bi der [vesten] [?] [bou]cht bider seluer vesten naest gheleghen van den welken huus
en(de) erue ende bouchte dat hare de vors cateline heeft wettelec onterft en(de) met voghde(n) ouer de vors erflecke rente en(de) pet(er) de vos vorghen esser wettelec toe
comen en(de) der in gherft na sede en(de) costume van der poert van aelst jn kinnessen der wareden en(de) om de bede van partyen hebben wij scepen(en) vorghen dese lett(r)en ghese
gheseghelt met onsen propren seglen vtehanghende jnt jaer ons he(re)n alse men screef dusentech driehond(er)t neghen entviertech den tienden dach van sporcle

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]