[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 043r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepen(en) van aelst . seghere de hoedemake(r) . en(de) adaem van leede . Doen te wetene allen lieden dat heinric van den stene de hudeuettere
heeft ghecocht en(de) ghecreghen wettelec en(de) redelec en(de) wel vergouden / ieghen Janne piken / en(de) ieghen cateline(n) sijn wetteghe wijf twallef
schellinghe par tsaiers erffeliker rente(n) / eenen ouden groten conincx tornoisen ouer twallef pen(n)inghe of de waerde daer af i(n) andre(n)
goeden payeme(n)te . te heffene en(de) te hebbene alle iare te sente ians messe erffelec durende / en(de) altoes ianne piken en(de) sine(n) wiue vorghen
ombegrepen te bliue(n) van gheldinghen te doene . achte daghe na den dach vors. en(de) dan em(m)er vergouden te hebbene . en(de) ware dat
zake dat ian pike en(de) sijn wijf vors ware inghebreke van gheldinghen te doene heinricke vorghen ten daghe vors / of ten ende
van den achte daghen vorghen . soe mochte heinric vors verteeren elcs daghes op Janne piken en(de) sijn wijf vorghenoe(m)t eene(n) Jn-
ghelschen penninc tot(er) tijt dat heinric vors ghenough ghedaen ware van sinen ghebreke . van der rente(n) vors . en(de) va(n) der teere(n)
sonder tprincipale te minderne . En(de) dese vors rente heeft ian pike en(de) sijn wijf vorghen beset en(de) bewijst wettelec op hare huus .
en(de) op hare erue staende en(de) gheleghen ter zeeborghen brugghen . Jn de side ter port waert . dat diederix was van haffelghem .
en(de) maroien sijns wijfs . En(de) sijn ian pike . en(de) sijn wijf vors . van deser vorseider rente(n) wetelec onteruet en(de) vtgheghaen / en(de) esser heinric
vorghenoemt wettelec toe comen / en(de) wettelec daer in gheeruet na sede en(de) na co(u)stume van der port van aelst . vort es te wetene dat
come(n) es vor ons heinric van hoe(n)ze alse he(r)e m(et) sine(n) late(n) . namelike Janne ver lizen . clause sine(n) broeder . heinrike de(n) sporma
kere . en(de) heinrike meskene . en(de) hebben ons kinlec ghemaect als he(r)e . en(de) alse late vorghen . dat comen sijn vor hemlieden . Jan
pike en(de) cateline sijn wetteghe wijf . en(de) lijsbeth hare docht(er) m(et) voghede . en(de) hebben wettelec beset en(de) bewijst heinricke vorghen .
in bet(er)nessen van sinen bewise vors . een dachwa(n)t lants Jn tween sticken gheleghen . Jn den widenmersch te mijlbeke ne-
uen die van den spetale . dat men houdt van heinricke van hoenze alse he(r)e . dwelke dachwa(n)t lants vors diederic van
haffelghem en(de) maroie sijn wijf gauen lijsbetten vorghen . en(de) hebben Jan en(de) sijn wijf en(de) hare docht(er) vors . m(et) voghede dit
vors dachwa(n)t lants / heinrike vors wettelec op ghedreghen / en(de) in handen gheset te heinricx boef vors . alse tene(n) wettelike(n)
pande . bi maninghen van heinricke vorghen alse he(r)e . en(de) bi wijsdoeme van sine(n) late(n) vors . en(de) esser al toe ghedaen dat men
te alsulken dinghen pleghet te doene . na dusage van den houe daer toe behoert / ghelijc dat ons heinric van hoese alse
he(r)e . en(de) sine late vorghen kinlec ghemect hebben . En(de) om de kinnesse die wij scepen(en) van aelst vorghen zelue hebben van de-
desen dinghen . en(de) van desen vorwaerden vors also verre alse tvorgheseide bewijs hier binne(n) der port van aelst gheleghen
es . en(de) omme de kennesse die ons heinric van hoese alse he(r)e ghedaen heeft m(et) sine(n) laten vorghen soe hebben wij desen
chartere ghezeghelt vthanghende m(et) onsen zeghelen . Jn kinnessen der waerheit . bi beden en(de) bi versoeke van partien .
Jn iaer ons he(r)e(n) doe men screef dusentech driehondert seuene ende dertech . den achtersten dat van oegstmaende .

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]