[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 089r
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de ghene die siin en(de) die te com(m)ene siin Dat miin vrouwe de prieuse En(de) die zustre van den Spitale van Gheroutsb(er)ghe
hebben ghegheuen jn wetteliken pachte ver yden van den kerchoue de tiende die dospitael vors heeft binnen der prochien van
scendelbeke . Dat es te wetene die ii scoue van der tienden van xlij bunre lants . En(de) voert een bunre lants dat men heet
pampel[iu]s dal . En(de) noch een half bunre te baerbeke . Ende dit tote enen zekeren termpte van ix jaren lang deen na dander
volghende welc termpt zal in gaen en(de) beghin(n)en te kerssauonde jnt jaer dat men scriuen zal m ccc en(de) xxxv En(de) altoes van
ix jaren ix wulle pachte braectet laettet . Van welker Tienden vors ver yde vorghenomt moet gheuen miir vrouwen vors
ofte den ghenen die haer stede houdende zal ziin elkes jaers allen den vors termpt vte telken kerssauon(de) iiij mudde mestelluns corens
Ende een half mudde euenen wel bereit met vleghel en(de) met w [?] e . Ende van d[i]en voers bunre lants x rasiren goet pacht
corens En(de) van d[i]en half bunre vors xij Oude groete coni(n)x torn . welc Coren Euene Ende ghelt vors Veryde vorgheno(m)t
moet bringhen te gheroutsb(er)ghe en(de) leue(re)n jnt ospitael vorghenomt dat es te verstane tgraen met der maten van Ghe(roudsberghe) telken termpte vors ghelijc dat voerscreuen es En(de) es te wetene dat ver yde vorghenomt moet ouermessen
bin(n)en haren termine voers die vj dachwant voerghenomt eenwaruen wel en(de) sofficiantelec En(de) welken tiden dat wul mest es
so men laten weten mir vrouwen vors Ofte den ghenen die haerstede houdende zal ziin Omme te beziene Oft es ghemest ghelijc
dat voerscreuen es . En(de) waer dat sake datter enech ghebrec jn ware dat moeste veryde vors wuldoen En(de) es te wetene
dat ver yde vors moet l[at]en ten af gane van haren termpte dese vj dachwant lants vors met braken gheheel En(de) alle dese
voerworden ghelijc dat si voerscreuen siin So heeft ver yde voers gheloeft wel en(de) sofficiantelec te wuldoene En(de) dat heeft soe
verkint en(de) bewijst op haer zeluen en(de) op thare . En(de) daer af es sculde en(de) borghe louijs vlieghe En(de) heuet oec verkint en(de) be-
wijst op hem en(de) op tsine En(de) es te wetene Dat veryde vorghenomt heeft gheloeft luise vors daer af te quitene costelloes
en(de) scadelloes te sins selues segghene En(de) oecso ne mach men dit vors lant dat behoert te desen pachte vorghenomt niet
vra[n]saden op drie dachterste jaer . Ende voert es te wetene dat miin vrouwe vors heeft gheloeft ver yden vorghenomt desen
vors pacht te warenderne alle haren termpt vte ghelijc dat ander heren doen haren pachteners bouen en(de) beneden . hir ouer
waren jhan de zeluersmet Scepn van Gheroudsb(er)ghe En(de) jhan van kerneghem ghesworne jnt jaer ons he(re)n doe men screef m ccc
. xxxv . den derden dach van meye ten jn gane

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]