[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O117p
settlement Zottegem
region Oost-Vlaanderen
Wij lantscepenen van zottenghem maken cont ende kenleec allen den ghenen die nu sijn ende hier na wesen selen dat jan
dolaghe es Comen voer Ons ende heeft verkent ende verlijt dat hi es sculdich der kerken den godshuse den Clooster
van sente Claren bi ghent / drie / pont parisise siaers erfeleker Renten / te gheldene jaerlijcs eweleke durende telken
dertiendaghe met alsulken ghelde alse de heere jaerlijcs sal doen ontfaen van siere Renten / Ende dese voernoemde / drie /
pont parisis erfeleker Renten heeft jan voers bewijst ende beset wel ende wetteleke den voernoemden gods huse vp
een dachwant lants ende een half gheleghen vp de sleyde an bors lochtijn / Ende vp een dachwant mersch gheleghen
ende gheheeten sleydemersch Ende vp een half dachwant lants daer neuen gheleghen / Ende vp een Out half buenre
lants gheleghen vp rongheuelt neuen den sleydemersch ende deser voernoemder Erfachticheden / es letter men ofte meer
dan hier de sticken voerenghenoempt sijn / ende ware dat sake dat jan voers ofte de ghene die de voernoemde Erfachtichede
houden selen niet en golden / jaerlijcs dese voernoemde / drie / pont par Erfeleker Renten / den voernoemden godshuse ofte
den bringhere van dese jeghenwordeghen tsaertre ende [t]en voerseiden daghe / so soude tfoernoemde godshuus ofte de brin
ghere
van desen ieghenwordeghen tsaertre slaen sijn hant ane de voernoemde erfachtichede ghelijc an sijn proper Erve /
En(de) ware dat sake dat de voerseide jan yewerinc van de dripont par te cope daer sij wel ende soffisanteleke beset ware(n)
en(de) also naer den goede gheleghe(n) den voernoemden godshuse toe behorende alse dese voernoemde drie pont par / so mach de
voernoemde jan / sijn Erve zuueren / ende besetten se elre vp [si]nen Cost jn kenlecheden ende jn vastheden van allen desen
voernoemden dinghen hebben wij lantscepenen vorenghe[n]oempt dese letteren gheseghelt met onsen seghele vte
hanghende ende behouden elcs mans rechte / dit was [g]hedaen jnt jaer ons heeren doe men screef dertienhon
dert
zeuene ende viftich den tienden dach van hoymae[n]de


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]