[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 128 recto
Historiek
origPlace O216p
settlement Deftinge
region Oost-Vlaanderen
Weten alle die ghene die siin en(de) die te com(m)ene siin dat jonfrouwe liisbet Cardenaels haer heeft onterft wel en(de) wetteliic va(n)
. xiii . s paris siaers erfeliker rente(n) die soe hadde in die prochie van defftingen op eene hofstade gheleghe(n) ten vine(re) die piret
jakemins smets zoene nam in erfeliker rente(n) jeghe(n) woute(re)n van den viue(re) met alle(n) den vastheden conditien en(de) voerworden die
wettelike Cyrographien spreken en(de) in houden die van den voersce(e)ue(n) xiij s paris siaers ghemaecht siin en(de) wel v(er)clare(n) mits den
welken ihan de seluersmet die men heet de scume(re) alse sterueliic laet es com(m)en wel en(de) te wette te(n) voers viij s paris siaers in
den name en(de) te mire vrouwe(n) d(er) meesterssen boef van den ospitale van gheroutsberghe en(de) ten seluen godshuse boef en(de) wetteliic
der jn gheerft en(de) heeft(er) al af ghedaen den he(re) en(de) d(er) wet dat hire sculdech af was te doene bi wette naer sede costume en(de) vsage
van d(er) wet van deftinghen En(de) es te wetene dat jonfrouwe liisbet voerghenoemt heeft ou(er) ghegheue(n) mire vrouwen d(er) meest(er)ssen
voers de wettelike Cyrographien die van den voers xiij s paris siaers voer wet van deftinghen siin ghemaecht om(m)e der
met die te jndene en(de) te ghecrighene ten eweliken daghen en(de) der met te doene gheliic dat dordinanche(n) in houden die tuschen mir
vrouwen d(er) meest(er)ssen en(de) jonfrouwe liisbette(n) voers siin ghemaecht voer tabellione en(de) voer wet van gheroutsb(er)ghe hier ou(er)
waren gillis van den kerchoue en(de) jacop van wastrebbe scepene(n) van deftinghen en(de) diederiic ghisels alse meyer jnt iaer
ons he(re)n alse men screef . m . CCC . en(de) xliiij jn sente lucien daghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]