[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 057r
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Wy jhan van vilbeke jhan gaffeliin wout(er) van der gracht jhan van der planken Pieter van
marcbrouch . maes van bracle . Ende Clerbout . de meyer . Scepenen van Gheroutstberghe . makent cont
Ende kenlike / allen den ghenen die dese lett(r)e zullen ziien Ofte hoeren lezen . Dat pieter Cardenael heeft
ghecocht / Ende beiaecht wel en(de) wettelike . jeghen Clause bernaerts / Een huus en(de) een Erve gheleghen Jn puch
emain daer hi in woent Tuschen . Gillis t(rous) huus ende Erve in dene side . Ende jhans huus en(de) Erve was
van Ogi jn dandre side . jn welc huus en(de) Erve vorseit de vorseide Pieter es gherft wel en(de) te wette ende
heeftre al af ghedaen dat hi sculdech was Te doene bi wette . welc . huus en(de) Erve vorghenomt de vorseide
Claus bernarts heeft weder ghenomen jn Erfeliker Renten jeghen Pietren vorseit Omme tuintech scel
linghe suart par . tsiars Ofte enen ouden groeten coni(n)x Tornoysen our tualef peninghe Te gheldene
jn ghereeden peninghen elkesiars Pietren Cardenale vorseit ofte sinen Oere Ofte den ghenen die desen
Chiartre bringhen sal Elkesiars Telken sente bamesse . Ofte Telken kersauonde / dar nast volgende ver
golden Te hebbene . Ende in manieren ware dat sake / dat Claus bernarts vorseit ofte siin Oer Niet
ne golde dese vorseide rente Pietren Cardenale vorseit ofte sinen Oere . Ofte den ghenen die desen Chiart(r)e
bringhen sal Telken sente bamesse . Ende kerstdach . ou(er) lede sonder de vorseide rente Te gheldene dan so
mochte de vorseide Pieter Cardenael ofte siin . Oer Ofte de ghene die desen Chiartre bringhen sal
hant sclaen ant vorseide huus ende Erve in allen den ghelaghe dat gheleghen ware Ertvast en(de) nagheluast
En(de) an Ene hofstede die gheleghen es jn putsemain . die clause vorseit ward ende verstarf van mergrieten
pieters wiif was van den broeke / gheleghen Tusschen willecar[ri]s huus en(de) Erve jn dene side . en(de) Gillis haer
huus en(de) Erve jn dandre side de welke hofstat pieter van den broeke vorseit houd in bile[un]ghen . van
welkre hofstat de vorseide Claus hem heeft onterft jn allen den ghelaghen dat soe gheleghen es en(de) op ghedre
ghen den meyer jn handen met den vorseiden huus en(de) Erve alse warbi dat de vorseide pieter cardenael
ofte siin oer ofte de ghene die desen chiartre bringhen sal soude moghen houden Tforseide huus en(de) Erve
en(de) de vorseide hofstat jn allen den ghelaghen dat si ghelghen waren alse hare propre husen en(de) Erven alse
warbi dat de vorseide Claus bernarts no siin Oer nemm(er)m(er) weder hebben ne mochte No neghenrande
recht der an Clameren en mochte hen ware bi wille ende bi consente van . pietren vorseit ofte van sinen oere
Ofte van den ghenen die desen chiart(r)e bringhen sal . Ende . Omme dat wi scepene(n) vorghenomt willen
dat alle dese dinghen vorseit selen bliuen ghehouden . euwelike vast . en(de) ghestade ghelijc dat voren ghescreuen
es so hebbewi vore ons en(de) vore scepene(n) die na ons scepenen selen siin Te gheroutstbt(er)ghe . dese lett(r)e doen seghelen
met onsen Contresayele vtehanghende bi beden van beeden p(ar)tien vorghenomt . jn kennessen van wareden
welke lettre was ghemaect jnt Carnation Ons hieren alsmen scref . dusentech . driehondert . Ende neghentiene
smandachs vore sente michiels dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]