[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Brugge
repository Rijksarchief Brugge
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 3235r
Historiek
origPlace I154p
settlement Maldegem
region Oost-Vlaanderen
Wij philips van craylo heinrijc f. Jans spierinx willem f. Jans vander brugghen Jan de manghelare gillis f. wouters gheraerds en(de) andreis van
praet Scepen(en) in maldegheem te dien tiden dat dese dinghen voor ons waren ghedaen . Doen te wetene alle den ghuenen die desen charer sullen sien Jof
horen lesen dat cam voor ons als voor scepen(en) lamsin f. Jans van malen ende ghaf halm ende wettelike ghifte meester janne van Roesselare van viue
ende twi[n]tich linen busch lands lettel min of meer licghende int ambocht ende in de prochie van maldegheem namelike in aluerix busch ten drie(n)
paerdselen ende hoofdende vp peiters scuffels busch Eerst Tien linen buschs lichtelike min of meer Ende de kindere(n) heinrijc f. heinrijx zwaefs
die zijn naest gheland ande zuutzide Ende diederic roegaers die es naest gheland ande noordzide Ende voort tien linen buschs lichtelike min of meer
de kinder heinrijc f. heinrijx zwaefs die sijn naest gheland ande noortzide Ende Jacob de bastaerd van maldegheem die es naest gheland ande zuutzide
Ende voort viue linen buusch lichtelike min of meer de kinder heinrijc f. heinrijx zwaefs die sijn naest gheland an beden ziden Ende lamsin f. Jans va(n)
malen vors. wedde ende belouede meester Janne van Roesselare vors. de vors. .viue en(de) twintich linen bussch inder manieren dat vors. es te wetten te
warandeirne vry ende quite met zesse pen(n)inghe parisisen Jaerlijx ghaende vten ghemete tieghen elken mensche tsuoorseits meester Jans van Roesse
lare vryen Eghindom(m)e en(de) ouer sijn vrye Eghin goed sonder fraude of malengien . Jn kennessen der waerheiden so hebben wij scepen(en) vors. dese l(ett)ren
huuthanghende gheseghelt met onsen seghelen dit was ghedaen intJaer ons heren .M.CCC. een ende neghentich vpten zeuensten dach van noue(m)b(re)

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]