[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Abdij Merkem
idno 87r
Historiek
origPlace N029p
settlement Merkem
region West-Vlaanderen
WJE Jhan stasin Jhan de hane stasin prillin en(de) Jhan hallinkoke scepene e maercheem Jn dien tyden doen te wetene alle en ghonen die dese lettre zullen
zien jof horen lesen dat camen vor ons Jakemiin Jacob quintin heineman als scepenen en(de) als vinders van partyen en(de) Jhan van wome lambrachts
zone als scepen en(de) vedast de gloeiere bede eens siinde ouer enen darde man als wetteleke vinders te wetten bedreuen en(de) Jn den steen bi claghen van hein
riic den zone Jan boidins zoens als prockerere van mervrauwen der abedessen en(de) van den couente van den cloostere van maercheem omme te wisene tvin
dersceep tusscen den here gotscalc lodewike willem lodewike en(de) Jan lodewike lammins zonen en(de) hare partye of ene side en(de) heinrijc den zone Jan boidins
zoens vors. en(de) sire partye of ander side en(de) wisden alle drie eens en(de) bi acoorde vp fransoys batten en(de) vp willem lodewike lammins zone als boor
ghen van den here gotscalc lodewike en(de) sire partye vors. of ene side den here gotscalc lodewike willem lodewike Jan lodewike lammins zonen vors.
en(de) alle den aeldinghen van lammin lodewike den ouden hare hant te doene van drien Jmete lants lettel min of me bin viertienachten twelke
vors. lant lammin lodewijc vors. keerde en(de) restorerde mervrauwen en(de) den couente vors. binsinen leuenden liue en(de) te sinen achtersten leuene en(de)
te sinen vtersten wille vor meester janne prochipape te maercheem Jn dien tyden ouer haren vryen eghinen gront ligghende dit vors. lant
binder prochie van maercheem en(de) Jn diueerscen vierscaren namelike een ghedeel lands lighende binden ambachte miins heren van maerchee(m)
en(de) tander lant lighende binden ambachte van wome namelike ligghende besuden en(de) boosten den houe daer lammin lodewijc doude wonen
de was streckende oost en(de) west Jn kennessen der warede so hebben wie scepenen vors. en(de) Jhan van wome quintin heineman en(de) Jakemiin Jacob
als scepenen en(de) als vinders vors. dese lettre ghezeghelt met onsen zeghelen vthanghende Dit was ghedaen Jnt jaer ons heren als men
screef dusentich drie hondert sestich en(de) een vp den eersten dach van december -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]