[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace H084p
settlement Veurne
region West-Vlaanderen
Wie godscilcµ colpaerd jacob arewete jehan zwedenootµ paschin de keuepre [en]de jehan spind Sce[pen]e vander poort van veurne doen te we
tene tallen den gonen die deze l(ett)re(n) zullen zien ende horen leisen dat jeh(an) []he ende lizebette zijn wijf camen voor ons ende gaven v[vel]
ende wettelike met halmen ende met ghiften michiel den visschere als []ste vanderkeerke van zinte denijs bin veurne en(de) t[e (kerke)
bouf vijf sceleghe par. siaers eweliker renten ligghende binder banliewe van [v]eurne Jnde houtmaerct Jnde stede die staet bezude[n ]daer jehan de cas nv wonende es ende belouense te warandeirne na we[t der] vors. poort jnde orconscepe van dezen dinghen [hebben]
wie Scepene vors. onze zeghele jehanghen an deze l(ett)re(n) die was jemaect jnt jaer ons heren dusentich driehondert ende twe ende veertich
smaendaghes na ons urouwen daghe Jnde maend van decembre


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]