[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O117p
settlement Zottegem
region Oost-Vlaanderen
Wij lantscepenen van sottenghem maken Cont en(de) kenleec allen den ghenen die nu sijn en(de) hier na wesen selen Dat jan de brakelare
van sente Gorics Oudenhoue(n) Es comen vor ons / En(de) heeft ghenomen Teenen Erfleken pachte / jeghen Gosine van d(er) swalmen / Een alf
buu(n)re lants lettel men oft meer ligghende ten driessche jnt velt / om zesse en(de) twintich schellinghe paris tsiaers / En(de) die te gheldene jaer-
lics
erfleke durende telken sente martijns messe / En(de) onbegrepe(n) jaerlics tote kersthauonde / En(de) altoes met also sulke(n) ghelde en(de) paymente
als de hee(re)n va(n) sottenghe(m) jaerlics sullen doen Ontfaen van haren Renten / En(de) va(n) desen vorno(m)den alf buu(n)re lants Es Gosijn vors OntErft
bi maninghe(n) va(n) den hee(r) / en(de) bi wijsdoume va(n) scepen(en) / En(de) jan vornompt esser toe comen wel en(de) wetteleke na dusage van den lande / En(de) dese
vornomde zesse en(de) twintich schellinghe par heeft jan de brakelare vors bewijst en(de) beset wel en(de) wetteleke den vornomde(n) Gosine En(de) sinen na
Comers
Erfleke durende / vp tforseide alf buu(n)re lants / En(de) vp Een alf dach(want) lants lettel men oft meer ligghende vp thouerappervelt
bachten willem tants lochtune / En(de) waer dat sake dat jan vors Oft de ghene die de vornomde Erfachtichede houden selen niet en
golden jaerlics Erfleke durende / de vors zesse en(de) twintich schellinghe par / Gosine vorno(m)pt oft sine(n) na comers ten vors daghe jn ald(er)
manieren dat vorscreuen es / so mochte Gosijn vornompt oft sine na Comers slaen haer hant an den vornomden pant ghelijc an haer
proper Erue / En(de) wie desen Chaertre bringhe(n) sal mach hinre sijn va(n) d(er) vornomder Renten jn ald(er) maniere(n) dat vorscreue(n) es Jn
kenlecheden d(er) waerheden hebben wij lantscepen(en) vors dese l(ett)ren gheseghelt met onsen zeghele vtehanghende / En(de) behoude(n) Elcs
mans Rechte Dit was Ghedaen jnt Jaer Ons hee(re)n doe men screef Dertienhondert Neghen En(de) viertich tsondaechs na sente
Catelinen dach[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]