Voor de gemeenten van het Meetjesland werd soms geput uit het bijzonder exhaustieve bestand ‘Meetjeslandse toponiemen tot 1600’ van de Stichting Achilles De Vos.
Dit wordt op de fiches aangegeven door de toevoeging ‘–MT’, volgend op de bronvermelding op basis van de sigels gehanteerd door de genoemde stichting.

Archives départementales de Lille

Rekenkamer

ADL‑B 1561 ‑ 1238 1247 1248 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1273 1274 1275 1276 1278 1281 1282 1283 1284 1285 1288 1289 1292 1294 1295 1296 1298
ADL‑B 1564 ‑ 1279 1281 1282

Seculiere geestelijkheid

ADL‑14 G 91 ‑ 1476

Reguliere geestelijkheid

ADL‑33 H 204 ‑ 1540

Hospice Comtesse, Lille (<Hop.Com./AHL-Comt)

ADL-AH/C O.21 - 1242 ADL-AH/C O.21bis - 1242kop.1417
ADL-AH/C O.22 - 1242 ADL-AH/C O.22bis - 1242
ADL-AH/C O.22ter - 1242 ADL-AH/C 683 - 1461
ADL-AH/C 1242kop.1417

Algemeen Rijksarchief Brussel

Acquits de Lille

ARA-Acq.Lille 172 - 1497
ARA‑Acq.Lille 1130 ‑ 1481 1482 1483 1484 1485 1491 1492 1494 1495 1498 1500
ARA‑Acq.Lille 1131 ‑ 1481 1496 1502 1504 1506 1510 1511 1512 1513 1514 1519 1520 1522 1530 1531 1572

de Merode Westerloo

ARA-Mer/W, O - 1546

Rekenkamer

ARA‑RK 338 ‑ 1305(Le=RR?) ARA‑RK 339 ‑ 1365(Le=RR?)
ARA‑RK 1072 ‑ 1365 ca.1400 ARA‑RK 1073 ‑ 1381
ARA‑RK 1075 ‑ 1501kop.begin17e ARA‑RK 1089 ‑ 1473
ARA‑RK 1090 ‑ 1473 ARA‑RK 1091 ‑ 1504
ARA‑RK 1107 ‑ 1472 ARA‑RK 1108 ‑ eind15e
ARA‑RK 1109 ‑ 1505 ARA‑RK 1897 ‑ 1331
ARA‑RK 2063 ‑ ca.1390 (RR?,Wo) ARA-RK 2070 - 1375
ARA‑RK 7388 ‑ 1438 ARA‑RK 7389 ‑ 1463
ARA‑RK 7390 ‑ 1464 ARA‑RK 7391 ‑ 1470
ARA‑RK 7392 ‑ 1471 ARA‑RK 7393 ‑ 1472
ARA‑RK 7395 ‑ 1548 ARA‑RK 7396 ‑ 1550 (52?)
ARA‑RK 7397 ‑ 1552 ARA‑RK 7398 ‑ 1554
ARA‑RK 7399 ‑ 1556 ARA‑RK 7400 ‑ 1558
ARA‑RK 7551 ‑ 1430 WK? ARA‑RK 7552 ‑ 1514 id
ARA‑RK 7558 ‑ 1515 id
ARA‑RK 7834 ‑ 1355 1388 1390 1398 1400 1416 1418 1419
ARA‑RK 7835 ‑ 1422 1424 1430 1433 1448 1449 1450 1451 1548(Lo)
ARA‑RK 7837 ‑ 1468 1471 1483 ARA‑RK 7838 ‑ 1463?/1483?(U)
ARA‑RK 7848 ‑ 1536 1538(Ev) ARA‑RK 13661 ‑ 1470
ARA‑RK 14106 ‑ 1386 ARA-RK 14111 - 1418
ARA‑RK 19189 ‑ 1567 1572? ARA‑RK 19190 ‑ 1567 1568
ARA‑RK 19191 ‑ 1569 ARA‑RK 19192 ‑ 1570
ARA-RK 19194 - 1572 ARA-RK 19196 - 1574
ARA‑RK 33009 ‑ 1405 1406 1407 1408 1409 1421 1422 1423 1487(E)
ARA‑RK 33010 ‑ 1425 1429 1430 1431
ARA‑RK 33011 ‑ 1438 ARA‑RK 33012 ‑ 1446
ARA-RK 33016 - 1449 ARA‑RK 33017 ‑ 1450
ARA‑RK 33018 ‑ 1451 ARA-RK 33020 - 1454
ARA-RK 33023 - 1457 ARA‑RK 33025 ‑ 1459
ARA-RK 33026 - 1460 ARA‑RK 33027 ‑ 1461
ARA‑RK 33029 ‑ 1463 ARA‑RK 33038 ‑ 1472
ARA‑RK 33041 ‑ 1476 ARA‑RK 33047 ‑ 1482? 1485?
ARA‑RK 33053 ‑ 1489 ARA‑RK 33056 ‑ 1495
ARA-RK 33061 - 1461 ARA‑RK 33063 ‑ 1503
ARA‑RK 33075 ‑ 1523 ARA‑RK 33079 ‑ 1529
ARA‑RK 33099 ‑ 1552 ARA‑RK 33100 ‑ 1553
ARA‑RK 33103 ‑ 1556 ARA‑RK 33107 ‑ 1560
ARA‑RK 33108 ‑ 1561 ARA‑RK 33109 ‑ 1562
ARA‑RK 33110 ‑ 1563 ARA‑RK 33111 ‑ 1564
ARA‑RK 33112 ‑ 1565 ARA‑RK 33113 ‑ 1566
ARA‑RK 33115 ‑ 1568 ARA‑RK 33116 ‑ 1569
ARA‑RK 33119 ‑ 1572 ARA‑RK 33120 ‑ 1573
ARA‑RK 33121 ‑ 1574 ARA‑RK 33122 ‑ 1575
ARA‑RK 33123 ‑ 1576 ARA‑RK 33127 ‑ 1580
ARA-RK 34193 - 1572 ARA-RK 34355 - 1404
ARA-RK 34358 - 1407 1408 ARA-RK 34359 - 1410
ARA-RK 34360 - 1411 ARA-RK 34365 - 1417
ARA-RK 34368 - 1420 ARA-RK 34369 - 1423
ARA-RK 34372 - 1428 ARA-RK 34374 - 1431
ARA-RK 34375 - 1432 ARA-RK 34376 - 1433
ARA-RK 34380 - 1448 ARA-RK 34382 - 1447
ARA-RK 34385 - 1450 ARA-RK 34386 - 1451
ARA-RK 34389 - 1455 ARA-RK 34390 - 1456
ARA-RK 34391 - 1457 ARA-RK 34392 - 1458
ARA-RK 34396 - 1462 ARA-RK 34397 - 1463
ARA-RK 34398 - 1464 ARA-RK 34400 - 1466
ARA-RK 34402 - 1468 ARA-RK 34405 - 1471
ARA-RK 34406 - 1472 ARA-RK 34411 - 1477
ARA-RK 34415 - 1481 ARA‑RK 34417 ‑ 1483
ARA-RK 34418 - 1484 ARA‑RK 34419 ‑ 1484
ARA-RK 34421 - 1488 ARA-RK 34422 - 1489
ARA-RK 34423 - 1491 ARA-RK 34431 - 1500 1501
ARA-RK 34432 - 1503 ARA-RK 34437 - 1511
ARA-RK 34439 - 1513 ARA-RK 34441 - 1515
ARA-RK 34442 - 1516 ARA-RK 34443 - 1517
ARA-RK 34446 - 1520 ARA‑RK 34447 ‑ 1521
ARA‑RK 34448 ‑ 1522 ARA‑RK 34449 ‑ 1523
ARA‑RK 34450 ‑ 1524 ARA‑RK 34452 ‑ 1526
ARA‑RK 34455 ‑ 1530 ARA‑RK 34456 ‑ 1532
ARA‑RK 34457 ‑ 1533 ARA‑RK 34459 ‑ 1535
ARA‑RK 34463 ‑ 1539 ARA‑RK 34466 ‑ 1542
ARA‑RK 34467 ‑ 1543 ARA‑RK 34470 ‑ 1546
ARA‑RK 34472 ‑ 1548 ARA‑RK 34473 ‑ 1549
ARA‑RK 34474 ‑ 1550 ARA‑RK 34475 ‑ 1551
ARA‑RK 34477 ‑ 1553 ARA‑RK 34478 ‑ 1554
ARA‑RK 34479 ‑ 1555 ARA‑RK 34483 ‑ 1559
ARA‑RK 34484 ‑ 1560 ARA‑RK 34485 ‑ 1561
ARA‑RK 34486 ‑ 1562 ARA‑RK 34487 ‑ 1563
ARA‑RK 34488 ‑ 1564 ARA‑RK 34490 ‑ 1566
ARA‑RK 34494 ‑ 1570 ARA‑RK 34495 ‑ 1571
ARA‑RK 34498 ‑ 1574 ARA‑RK 34499 ‑ 1575
ARA‑RK 34500 ‑ 1576 ARA‑RK 34502 ‑ 1578
ARA‑RK 34503 ‑ 1579 ARA‑RK 34505 ‑ 1581
ARA‑RK 34510 ‑ 1610 ARA‑RK 34511 ‑ 1611
ARA‑RK 34512 ‑ 1612 ARA‑RK 34513 ‑ 1613
ARA‑RK 34514 ‑ 1614 ARA‑RK 34515 ‑ 1615
ARA‑RK 34516 ‑ 1616 ARA‑RK 34517 ‑ 1617
ARA‑RK 34518 ‑ 1618 ARA‑RK 34519 ‑ 1607? 1619
ARA‑RK 34520 ‑ 1620 ARA‑RK 34521 ‑ 1622
ARA‑RK 41728 ‑ 1431 1499 ARA‑RK 41766 ‑ 1512
ARA‑RK 41780 ‑ 1506 ARA‑RK 41793 ‑ 1539
ARA‑RK 41796 ‑ 1544 ARA‑RK 41803 ‑ 1551
ARA‑RK 41806 ‑ 1554 ARA‑RK 41807 ‑ 1555
ARA‑RK 41815 ‑ 1563 ARA‑RK 41832 ‑ 1580
ARA-RK 45174 - 1572 ARA‑RK 45181 ‑ 1572
ARA‑RK 45182 ‑ 1572 ARA-RK 45182‑II - 1572
ARA‑RK 45182-III ‑ 1572 ARA‑RK 45183 ‑ 1531 1572
ARA‑RK 45183-II ‑ 1572 ARA‑RK 45184 ‑ 1572
ARA‑RK 45185 ‑ 1531 ARA‑RK 45189 ‑ 1531(E/Ev) 1572
ARA‑RK 45190 ‑ 1531(Ka) 1572 ARA‑RK 45191 ‑ 1531 1572
ARA‑RK 45192 ‑ 1572 ARA‑RK 45193 ‑ 1572
ARA‑RK 45194 ‑ 1572 ARA‑RK 45194-Oml ‑ 1572
ARA‑RK 45195 ‑ 1572 ARA‑RK 45196 ‑ 1531
ARA‑RK 45197 ‑ 1572 1571? ARA‑RK 45198 ‑ 1531(Ad/E/Ev/M) 1572
ARA‑RK 45202 ‑ 1531 1572 ARA‑RK 45203 ‑ 1531
ARA‑RK 45203-II ‑ 1531 ARA‑RK 45204 ‑ 1572
ARA‑RK 45205 ‑ 1531 ARA‑RK 45206 ‑ 1531
ARA‑RK 45206-II ‑ 1531 ARA‑RK 45207 ‑ 1572
ARA‑RK 45207-II ‑ 1572 ARA‑RK 45208 ‑ 1531
ARA‑RK 45209 ‑ 1572 ARA‑RK 45218 ‑ 1465
ARA‑RK 45220 ‑ 1465 ARA‑RK 45222 ‑ 1374 1377(As)
ARA-RK 45405 - 1e 1/3 15e ARA‑RK 45406 ‑ 1431
ARA‑RK 45407 ‑ 1441 ARA‑RK 45412 ‑ 1533 ca.1550
ARA‑RK 45413 ‑ 1547(U) ca.1550 ARA‑RK 45413-II ‑ 1547 ca.1550
ARA‑RK 45414 ‑ 1555 ARA‑RK 45414-II ‑ 1555
ARA-RK 45925 - ca.1350 1468 ARA-RK 45973 - 1559

Rolrekeningen

ARA‑RR 238 ‑ 1375 ARA‑RR 239 ‑ 1375
ARA‑RR 241 ‑ 1376 ARA-RR 269 - 1375
ARA‑RR 338 ‑ 1305 ARA‑RR 339 ‑ 1365‑69 1372(Er)
ARA‑RR 345 ‑ 1616?(Le) ARA‑RR 347 ‑ 1374(Er)
ARA‑RR 349 ‑ 1377 1237?(Ha) ARA‑RR 534 ‑ 1294
ARA‑RR 535 ‑ 1295 ARA-RR 1349 - 1291
ARA-RR 1356 - 1307 ARA-RR 1361 - 1336
ARA-RR 1364 - 1365 ARA-RR 1365 - 1367
ARA-RR 1377 - 1376 ARA‑RR 1797 ‑ 1372
ARA‑RR 1897 ‑ 1331 ARA‑RR 2063 ‑ ca.1390
ARA-RK 2069 - 1373(E)? ARA‑RR 2856 ‑ 1313
ARA‑RR 2857 ‑ begin14e

Raad van State en Audiëntie

ARA-RSA 618/6 - 1569 ARA‑RSA 618/15 ‑ 1569 1577?
ARA‑RSA 618/17 ‑ 1571 ARA‑RSA 618/23 ‑ (Ro)
ARA‑RSA 618/30 ‑ 1569

Wetachtige Kamer

ARA‑WK 2250 ‑ 1502 ARA‑WK 2251 ‑ 1559
ARA-WK 2262 - 1502 ARA-WK 2263 - 1502
ARA-WK 2264 - 1502 ARA‑WK 2265 ‑ 1506 1502?
ARA-WK 2266 - 1502 ARA-WK 2268 - 1509
ARA‑WK 2269 ‑ 1517 ARA-WK 2273 - 1524
ARA-WK 2274 - 1524 1534?(As) ARA-WK 2275bis - 1537
ARA-WK 2276 - 1541 ARA-WK 2277 - 1549
ARA-WK 2278 - 1552 ARA‑WK 2279 ‑ 1552
ARA-WK 2280 - 1555 (niet 1585!) ARA-WK 2281 - 1558
ARA-WK 2282 - 1558 ARA-WK 2283 - 1560
ARA-WK 2284 - 1560 ARA-WK 2286 - 1563
ARA‑WK 2287 ‑ 1577 ARA-WK 2288 - 1580
ARA-WK 2289 - 1582 ARA‑WK 2290 ‑ 1585
ARA‑WK 2290bis ‑ 1596 ARA-WK 2292 - 1602
ARA-WK 2293 - 1602 ARA‑WK 2349 ‑ 1425
ARA‑WK 2350 ‑ 1426 ARA‑WK 2351 ‑ 1502
ARA‑WK 2353 ‑ 1503 ARA‑WK 2355 ‑ 1532
ARA‑WK 2356 ‑ 1534 ARA‑WK 2357 ‑ 1535
ARA‑WK 2358 ‑ 1541? ARA‑WK 2359 ‑ 1546
ARA‑WK 2360 ‑ 1558 ARA‑WK 2362 ‑ 1566
ARA‑WK 2363 ‑ 1572 ARA‑WK 2365 ‑ 1574
ARA‑WK 2366 ‑ 1581 ARA‑WK 2367 ‑ 1581
ARA-WK 2393 - 1572 ARA‑WK 2395 ‑ 1421
ARA‑WK 2396 ‑ 1532 1502(OE) ARA‑WK 2399 ‑ 1527
ARA‑WK 2654 ‑ 1430 ARA‑WK 2655 ‑ 1502
ARA‑WK 2656 ‑ 1586 ARA‑WK 2658 ‑ 1608
ARA‑WK 2663 ‑ 1430 ARA‑WK 2665 ‑ 1502
ARA-WK 2666 - 1540 ARA-WK 2667 - 1542
ARA-WK 2668 - 1544 ARA‑WK 2669 ‑ 1598 1599
ARA-WK 2953 - 1546 ARA‑WK 2956 ‑ 1572
ARA‑WK 2963 ‑ 1542 ARA‑WK 2964 ‑ 1546
ARA‑WK 2965 ‑ 1572 ARA‑WK 2966 ‑ 1592
ARA‑WK 3071 ‑ 1421 ARA‑WK 3074 ‑ 1424
ARA‑WK 3077 ‑ 1502 ARA‑WK 3079 ‑ 1502
ARA‑WK 3080 ‑ 1502 ARA‑WK 3081 ‑ 1502
ARA‑WK 3082 ‑ 1502 ARA‑WK 3083 ‑ 1502
ARA‑WK 3084 ‑ 1502 ARA‑WK 3085 ‑ 1504
ARA‑WK 3086bis ‑ 1522 ARA‑WK 3088 ‑ 1532
ARA‑WK 3089 ‑ 1532 ARA‑WK 3089bis ‑ 1532
ARA‑WK 3089ter ‑ 1537 ARA‑WK 3090 ‑ 1538
ARA‑WK 3091 ‑ 1542 ARA‑WK 3092 ‑ 1531
ARA‑WK 3094 ‑ 1542 ARA‑WK 3095 ‑ 1544
ARA‑WK 3096 ‑ 1549 ARA‑WK 3097 ‑ 1552
ARA‑WK 3098 ‑ ca.1550 ARA‑WK 3099 ‑ 1553
ARA‑WK 3100 ‑ 1554 ARA‑WK 3101 ‑ 1555
ARA‑WK 3102 ‑ 1555 ARA‑WK 3103 ‑ 1555
ARA‑WK 3104 ‑ 1555 ARA‑WK 3107 ‑ 1556
ARA‑WK 3108 ‑ 1556 ARA‑WK 3109 ‑ 1556
ARA‑WK 3110 ‑ 1557 ARA‑WK 3111 ‑ 1568
ARA‑WK 3115 ‑ 1577 ARA‑WK 3116 ‑ 1578
ARA‑WK 3117 ‑ 1578 ARA‑WK 3118 ‑ 1585
ARA‑WK 3121 ‑ 1593 ARA‑WK 3122 ‑ 1593
ARA‑WK 3123 ‑ 1594 ARA‑WK 3124 ‑ 1595
ARA‑WK 3125 ‑ 1595 ARA‑WK 3126?(Lo)
ARA‑WK 3173 ‑ 1502 ARA‑WK 3174 ‑ 1502
ARA‑WK 3175 ‑ 1519 ARA‑WK 3177 ‑ 1530
ARA‑WK 3178 ‑ 1534 ARA‑WK 3179 ‑ 1541
ARA‑WK 3181 ‑ 1542 ARA‑WK 3182 ‑ 1560
ARA‑WK 3184 ‑ 1589 ARA‑WK 3185 ‑ 1595
ARA‑WK 3235 ‑ ARA‑WK 3236 ‑ 1512
ARA‑WK 3241 ‑ ARA‑WK 3250 ‑
ARA‑WK 3307 ‑ 1456 ARA‑WK 3308 ‑ 1502
ARA‑WK 3310 ‑ ARA‑WK 3314 ‑
ARA‑WK 3315 ‑ 1523 ARA‑WK 3316 ‑ 1533
ARA‑WK 3317 ‑ 1533 ARA‑WK 3319 ‑ 1546
ARA‑WK 3324 ‑ ARA‑WK 3325 ‑ 1580
ARA‑WK 3326 ‑ 1585 ARA‑WK 3328 ‑ 1609
ARA‑WK 3342 ‑ 1502 ARA‑WK 3343 ‑ 1509
ARA‑WK 3344 ‑ 1543 ARA‑WK 3345 ‑ 1543
ARA‑WK 3346 ‑ 1547 ARA‑WK 3347 ‑ 1547
ARA‑WK 3348 ‑ 1550 ARA‑WK 3349 ‑ 1549
ARA‑WK 3350 ‑ 1549 ARA‑WK 3353 ‑ 1553
ARA‑WK 3354 ‑ 1553 ARA‑WK 3355 ‑ 1554
ARA‑WK 3356 ‑ 1555 ARA‑WK 3357 ‑ 1565
ARA‑WK 3360 ‑ 1570 ARA‑WK 3361 ‑ 1570
ARA‑WK 3362 ‑ 1570 ARA‑WK 3363 ‑ 1572
ARA-WK 3364 - 1571 ARA‑WK 3365 ‑ 1572
ARA‑WK 3366 ‑ 1573/2? ARA‑WK 3368 ‑ 1579
ARA‑WK 3369 ‑ 1595 ARA-WK 3373 - 1626
ARA‑WK 3390 ‑ 1424 ARA‑WK 3392 ‑ 1502
ARA‑WK 3393 ‑ 1502 ARA‑WK 3394 ‑ 1504
ARA‑WK 3395 ‑ 1517 ARA‑WK 3396 ‑ 1518
ARA‑WK 3397 ‑ 1527 ARA‑WK 3398 ‑ 1534
ARA‑WK 3399 ‑ 1541 ARA‑WK 3400 ‑ 1541
ARA‑WK 3401 ‑ 1550 ARA‑WK 3402 ‑ 1552
ARA‑WK 3403 ‑ 1552 ARA‑WK 3404 ‑ ca.1550
ARA‑WK 3405 ‑ 1562 ARA‑WK 3406 ‑ 1576
ARA‑WK 3407 ‑ 1572 ARA‑WK 3408 ‑ 1579
ARA‑WK 3409 ‑ 1589 ARA‑WK 3410 ‑ 1595
ARA‑WK 3413 ‑ 1608 ARA‑WK 3424 ‑ 1502
ARA‑WK 3425 ‑ 1502 ARA‑WK 3426 ‑ 1502
ARA‑WK 3427 ‑ 1527 ARA‑WK 3428 ‑ 1543
ARA‑WK 3429 ‑ 1546 ARA‑WK 3431 ‑ 1564
ARA‑WK 3432 ‑ 1574 ARA‑WK 3433 ‑ 1567
ARA‑WK 3434 ‑ 1582 ARA‑WK 3435 ‑ 1594
ARA‑WK 3442 ‑ 1502 ARA‑WK 3443 ‑ 1505 1508(Ev)
ARA‑WK 3444 ‑ 1545 ARA‑WK 3445 ‑ 1550
ARA‑WK 3446 ‑ 1553 ARA‑WK 3447 ‑ 1585
ARA‑WK 3448 ‑ 1604 ARA-WK 7540 - 1515
ARA-WK 7548 - 1422 1442? ARA-WK 7549 - 1430
ARA-WK 7550 - 1430 ARA-WK 7551 - 1430
ARA-WK 7552 - 1514 ARA-WK 7553 - 1515
ARA-WK 7554 - 1515 ARA-WK 7555 - 1515
ARA-WK 7556 - 1515 ARA-WK 7557 - 1515
ARA-WK 7558 - 1515 ARA-WK 7560 - 1515
ARA‑WK 7562 ‑ 1533 ARA-WK 7563 - 1542
ARA-WK 7564 - 1542 ARA-WK 7567 - 1588
ARA‑WK 8000 ‑ 1421 ARA‑WK 8001 ‑ 1432
ARA‑WK 8002 ‑ 1435 ARA‑WK 8003 ‑ 1514
ARA‑WK 8236 ‑ 1432 ARA‑WK 8308 ‑ 1430
ARA‑WK 8310 ‑ 1435 ARA‑WK 8311 ‑ 1514
ARA‑WK 8312 ‑ 1515 ARA‑WK 8313 ‑ 1541
ARA‑WK 8314 ‑ 1542 ARA‑WK 8370 ‑ 1378
ARA-WK 8371 - 1434/1421(M) ARA‑WK 8372 ‑ 1421
ARA-WK 8373 - 1421 ARA-WK 8375 - 1421
ARA-WK 8376 - ca.1430 ARA-WK 8377 - 1430
ARA-WK 8378 - 1430 ARA-WK 8379 - 1430
ARA-WK 8380 - 1432 ARA-WK 8382 - 1434
ARA-WK 8383 - 1434 ARA‑WK 8384 ‑ 1438
ARA-WK 8385 - 1439 ARA-WK 8386 - 1439
ARA-WK 8387 - 1514 ARA-WK 8388 - 1439
ARA-WK 8390 - 1514 ARA-WK 8391 - 1514
ARA-WK 8392 - 1515 ARA-WK 8393 - 1515
ARA-WK 8394 - 1515 ARA-WK 8395 - 1515
ARA-WK 8396 - 1515 ARA-WK 8397 - 1515
ARA-WK 8399 - 1515 ARA-WK 8400 - 1515
ARA-WK 8401 - 1515 ARA‑WK 8751 ‑ 1522?(PM) 1582
ARA‑WK 9182 ‑ 1582 ARA-WK 11241 - 1578(Ad)

Bisschoppelijk Archief Brugge

BAB‑F 2bis ‑ 1333 1335 1348 1360 1365 1368 1371 1375 1380 1396 1399 1417 ca.1420 1425 (alle) kop.ca.1475
BAB-F 400 - 1227ns1228kop.17e

Sint‑Salvatorskerk, Brugge

BAB‑Sal, O ‑ 1278

Kathedraalarchief Doornik

KAD-Cart.B - 4e kw.12e
KAD‑Cart.C ‑ 1171(kop.ca.1175 1190(kop.ca.1191) 1240 1240kop.eind 13e 1242kop.eind13e
KAD‑Cart.D ‑ 1171(kop.eind13e) 1190 1201 1201kop.eind13e 1234 1236 1237 1237kop.eind13e 1240 1241 1242 1242kop.eind13e 1244kop.eind13e 1249 1252 1253 1254 1257 1258 1271 1278 1285 1285kop.eind 13e ca.1420kop.ca.1475
KAD-Cart.74 - 1359 1363 1364(E/Ev)
KAD‑Doos 5 ‑ 1422 1442(Be) 1550 (los stuk) 1557
KAD‑405 ‑ 1529 (Cart.405?)

Archief Katholieke Universiteit Leuven

Abdij Doornzele

KUL-LI 2, O - 1239 KUL-LI 3, O - 1244
KUL-LI 4, O - 1253 KUL-LI 5, O - 1254
KUL-LI 6, O - 1263 KUL-LI 7, O - 1266
KUL-LI 8, O - 1291 KUL-LI 9, O - 1293
KUL-LI 10, O - 1293 KUL-LI 11, O - 1294
KUL-LI 12, O - 1298 KUL-LI 13, O - 1299
KUL-LI 16, O - 1300 KUL-LI 17, O - 1301
KUL-LI 18, O - 1304 KUL-LI 19, O - 1312
KUL-LI 22, O - 1336 KUL-LI 23, O - 1341
KUL-LI 24, O - 1343 KUL-LI 25, O - 1352
KUL-LI 26, O - 1532 KUL-LI 27, O - 1353
KUL-LI 28, O - 1358 KUL-LI 29, O - 1358
KUL-LI 30, O - 1391 KUL-LI 31, O - 1391
KUL-LI 32, O - 1396 KUL-LI 33, O - 1397
KUL-LI 34, O - 1425 KUL-LI 35, O - 1432
KUL-LI 36, O - 1434 KUL-LI 40, O - 1451
KUL-LI 41, O - 1467 KUL-LI 42, O - 1467
KUL-LI 43, O - 1467 KUL-LI 44, O - 1476
KUL-LI 47, O - 1500 KUL-LI 48, O - 1502
KUL-LI 49, O - 1508 KUL-LI 51, O - 1531
KUL-LI 52, O - 1538 KUL-LI 53, O - 1545
KUL-LI 54, O - 1546 KUL-LI 55, O - 1550
KUL-LI 57, O - 1554 KUL-LI 58, O - 1554
KUL-LI 60, O - 1557 KUL-LI 61, O - 1558
KUL-LI 62, O - 1560 KUL-LI 63, O - 1561
KUL-LI 65, O - 1563 KUL-LI 67, O - 1565
KUL-LI 72, O - 1598 KUL‑LI 101 ‑ 1546 1550(Er)
KUL‑LI 101bis ‑ 1549 1554(Ze)

Archief Maria Middelares < AMM,T/TM

Bijloke

MMG, O - 1242 MMG‑I ‑ 1501
MMG‑IV ‑ 1500 1501 MMG-G2 - 1277 (O)
MMG-G11 - 1285 (O) MMG-D 57 - ? Doornzele
MMG-F 16 - 1251 Schipgracht MMG-N 4 - 1486 Akker
MMG-N 5 - 1482 Schoutheetdom,Ev MMG-N44? 1486Schoutheetdom/Akker,Ev
MMG-R 29 - 1527Akkerto-iende,Ev MMG-P 17 - 1505
MMG-R 29 - 1527 Akkertiende

Pastoriearchief Aalter < PAA

P/Aa‑Rtb – 1548

Pastoriearchief H.Kerst, Gent

P/H.Kerst OLV-Gilde - 1506(BZ,Ev)

Pastoriearchief Maldegem < KAM/KAMa

P/M KR - 1572 1573 1578 1582 1579 (Helle)

Archief Potterie, Brugge

POB‑O.57 – 1282

Rijksarchief Brugge

Aanwinsten

RAB‑Aanw.1912 ‑ (ca.)1300 ca.1310 1315 1317 1318 1327 1329 ca.1330

Abdij Zoetendale < Zoet.

RAB-AZD O.2537 - 1215 RAB-AZD O.2548 - 1292
RAB-AZD O.2550 - 1373 RAB-AZD O.2559 - 1431
RAB-AZD O.2579 - 1444 RAB-AZD O.2580 - 1444
RAB-AZD O.2584 - 1451 RAB‑AZD O.2587 ‑ 1451
RAB-AZD O.2588 - 1541? RAB‑AZD O.2589 ‑ 1453
RAB‑AZD O.2592 ‑ 1460 RAB‑AZD O.2593 ‑ 1460 1468(PM)
RAB‑AZD O.2597 ‑ 1464 RAB-AZD O.2598 - 1452
RAB‑AZD O.2599 ‑ 1464 RAB‑AZD O.2602 ‑ 1470kop.ca.1580
RAB‑AZD O.2608 ‑ 1479 RAB‑AZD O.2617 ‑ 1514
RAB-AZD O.2623 - 1527 RAB‑AZD O.2624 ‑ 1531
RAB‑AZD O.2627 ‑ 1538 RAB‑AZD O.2634 ‑ 1557 kop.ca.1600
RAB‑AZD O.2638 ‑ 1560 RAB‑AZD O.2656 ‑ 1577

Burg van Brugge

RAB‑BB 1 ‑ 1468 1465? 1501(Ad/E) RAB‑BB 2 ‑ 1501 ca.1510 ca.1550

Blauwe Oorkonden

RAB-BLO 2632 - 1244kop.1288 RAB-BLO 2655 - 1341
RAB-BLO 2731 - 1422 RAB-BLO 3165 - 1352
RAB-BLO 3185 - 1438 RAB‑BLO 5132 ‑ 1494
RAB-BLO 5934 - 1333 RAB-BLO 6657 - 1180(E)
RAB-BLO 7202 - 1249 RAB-BLO 8038 - 1339
RAB-BLO 11459 - 1300

Jezuïeten

RAB-J O.466 - 1564(Ka)
RAB‑J 416/476? ‑ 1564
RAB‑J 1878 ‑ 1569 1572 1573 1574 1578?(Ev) 1587
RAB‑J 2661 ‑ 1486 1496 1498 1500 1502 1508 1560(M)
RAB‑J 2662 ‑ ca.1486 ca.1530 ca.1530/ca.1542kop.ca.1570
RAB‑J 2663 ‑ 1542kop.ca.1570
RAB‑J 2667 ‑ ca.1600
RAB‑J 2668 ‑ 1610

Thibault de Boesinghe

RAB‑TB 523 ‑ 1556 RAB‑TB 524 ‑ 1429
RAB‑TB 527 ‑ 1439 RAB‑TB 531 ‑ 1450
RAB‑TB 532 ‑ 1481 RAB‑TB 533 ‑ 1528
RAB‑TB 534 ‑ 1551 RAB‑TB 535 ‑ 1552
RAB‑TB 537 ‑ 1559 1565 RAB‑TB 538 ‑ 1565
RAB‑TB 543B ‑ 1429 1496 1509 1534 1551

?

RAB-421/1 - 1289kop.2ehelft16e

Rijksarchief Doornik

RAD‑Cart.68 ‑ 1241 RAD‑Cart.73 ‑ 1242
RAD‑Cart.74 ‑ 1257(PM) 1357 1359 1361 1363 1364

Rijksarchief Gent

Abdij Doornzele < AD

RAG‑ADo, O ‑ 1227 1229 1230 1232 1233 1234 1235 1237 1238 1240 1246 1251 1257 1262 1263 1267 1285 1295 1296 1297 1298 1300 1301 1302 1303 1307 1331 1333 1335 1337 1341 1342 1343 1350 1351 1352 1353 1355 1357 1358 1359 1360 1361 1367 1368 1372 1386 1401 1425 1426 1431 1433 1442 1482 1528 1539 1545 1549 1553 1554 1556 1557 1558 1560 1561 1565 1591 1596 1598 1674 1359-1375 15e
RAG‑ADo r(ol) ‑ 1359-1375
RAG‑ADo rol ‑ 1413 1432 1442 ca.1450
RAG‑ADo 8 ‑ 1474 1475 1477 1478 1483 1485 1486 1487 1492
RAG‑ADo 9 ‑ 1492 1495 1496 1493®1544
RAG‑ADo 10 ‑ 1569
RAG‑ADo 11 ‑ 1569 1579
RAG‑ADo 18 ‑ 1578 1579 1580 1586 1587 1593
RAG‑ADo 19 ‑ 1617 1618 1622
RAG-ADo 20 - 1644
RAG‑ADo 26 ‑ 1585 1586 1590 1593 1617 1620 1622 1623
RAG‑ADo 27 ‑?1568 1613 1616 1618 1622 1624 1625
RAG‑ADo 61 ‑ 1600
RAG‑ADo 62 ‑ 1621
RAG‑ADo Tiendevrijlijst ‑ 15e

Abdij Drongen < AD

RAG‑ADr, O ‑ ca.1366(WB) 1432(E)
RAG‑ADr 2 ‑ 1237 1243kop.14e 1247kop.14e
RAG‑ADr 6 ‑ 1145 1148 1237kop.eind13e 1237kop.14e 1243kop.14e 1247kop.14e 1255kop.14e 1264kop.14e 1277 kop.14e
RAG‑ADr 7 ‑ 1237kop.15e 1243kop.15e 1247kop.14e 1251kop.14e 1264kop.15e

Algemeen Familiefonds < F & FF

RAG-AF 598 - 1464 1470 RAG-AF 605 - 1602
RAG-AF 607 - 1554 1559 1569 1588 1599 RAG-AF 610 - 1559 1586 1597 1596-1597
RAF-AF 611 - 1582 1586 RAG‑AF 4280 ‑ 1327
RAG‑AF 4282bis ‑ 1569 RAG‑AF 4796 ‑ 1600
RAG-AF 5396 - 1464 1545 RAG-AF 5397 - 1553
RAG‑AF 5547 ‑ 1484 1579 1581 (Ka) RAG‑AF 6247 (rol) ‑ 1406>1407ns ca.1550

Ambacht Maldegem

RAG‑AM 89 ‑ 1627 RAG-AM 579 - 1465 1508?(M)
RAG‑AM 622 ‑ 1536-1541 RAG‑AM 623 ‑ 1545-1553
RAG‑AM 624 ‑ 1553-1566 RAG‑AM 625 ‑ 1567-1571
RAG‑AM 626 ‑ 1571-1580 RAG-AM 627 - 1590-1694
RAG‑AM 804r ‑ 1553 (O) RAG‑AM 804sexto ‑ 1553 (O)

Abdij Oosteeklo < AO

RAG‑AOE, O ‑ 1228 1232 1238 1239 1242 1246 1248 1250 1251 1256 1264 1265 1266kop.1275 1267 1278 1281 1288 1289 1290 1292 1295 1297 1298 1301 1306 1307 1308 1309 1311 1312 1316 1318 1319 1321 1322 1323 1327 1329 1332 1333 1336 1337 1338 1341 1342 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1367 1370 1374 1377 1378 1382 1387 1389 1390 1392 1394 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1407 1408 1409 1410 1412 1414 1416 1417 1422 1430 1434 1436 1437 1438 1440 1441 1442 1448 1456 1457 1465 1468 1469 1470 1473 1474 1477 1479 1482 1483 1486 1488 1494 1496 1497 1500 1503 1504 1512 1513 1514 1515 1518 1520 1524 1532 1535 1537 1538 1541 1544 1545 1549 1550 1551 1554 1560 1564 1568 1570 1571 1601 1615
RAG‑AOE 9 ‑ 1527 1535
RAG-AOE 18 - 1504
RAG‑AOE 19 ‑ 1401(E)? 1505 1506 1513 1520 1521 1526 1527 1535
RAG‑AOE 21 ‑ 1573
RAG‑AOE 48 ‑ 1504 1505 1506 1513 1521
RAG-AOE 49 - 1506
RAG‑AOE 50 ‑ 1497 1504 1506
RAG‑AOE 51 ‑ 1506
RAG‑AOE 52 ‑ 1516 1521(OE)
RAG‑AOE 62 ‑ 1516(?)

Assenede < A

RAG‑As 8 ‑ 1485(WB)
RAG-As 48 - 1506(Ze:Leede)
RAG‑As 187 ‑ 1565
RAG‑As 217 ‑ 1565 (<A187)
RAG‑As 218 ‑ 1615 (<188?)
RAG‑As 234 ‑ 1588 (LB WB, vaak ipv SAG‑AB 270)
RAG-As 620/18 - 1571
RAG-As 698+699 – 1402 (Doornzelemolen)
RAG-As 1009 - 1558
RAG-As 1021 - 1624
RAG‑As 1023 ‑ 1521®1531 (<A918)
RAG‑As 1024 ‑ 1547®1562 1565? (<A919)
RAG‑As 1025 ‑ 1562®1572 (<A920)
RAG‑As 1026 ‑ 1575®1583 (<A921)
RAG‑As 1027 ‑ 1586®1608 (<A922)
RAG‑As 1028 ‑ 1609®1620 (<A923)
RAG‑As 1029 ‑ 1619?®1625 (<A924)
RAG‑As 1030 ‑ 1624®1627 (<A925)
RAG‑As 1089 ‑ 1613-1622 (=1189?)
RAG-As 1120 - 1620
RAG-As 1189 - 1615®1616 1625®1629 (<A1081)
RAG‑As 1189‑II ‑ 1625 1626
RAG‑As 1190 ‑ 1619®1625 (<A1082)
RAG-As 1200 - 1417 1433 1459 1478 1480 1483 1502 1511 1535 1537 1538 1540 1552 1553 1556 1557 1567 1578 1585 1596 1598 1613 1616 1620
RAG‑As 1201 ‑ 1623®1639 (<A1104)
RAG-As 1620 - 1620
RAG-As 1912 - ? (Mat.Zo)

Abdij Zoetendale < Zoet

RAG‑AZD, O ‑ 1215 1220 1233 1233 1234 1291(kop.1410) 1293 1296 1329 1337 1340 1343 1347 1351 1352 1354 1365 1398 1400

Bisdom Gent

RAG‑BG B 2092 – 1558 (Ro) RAG‑B 116 ‑ 1620
RAG‑B 117 ‑ 1620 RAG‑B 364 ‑ 1574
RAG‑B 374 ‑ 1385 RAG‑BG 846/24 & R846/24 ‑ ca.1550
RAG‑B R 883/6 ‑ 1575 RAG‑B 947 ‑ 1563
RAG‑B 1315 ‑ 1521 RAG‑B 1403 ‑ 1391
RAG‑B 1986 ‑ 1374kop.15e RAG-BG B-2092 - 1558(Ro)
RAG‑B 2515 ‑ 1240kop.1567 RAG‑B 2531 ‑ 1573
RAG-B 3068 - 1545-1547 RAG-B 3069 - 1547
RAG-B 3070 - 1548 RAG-B 3071 - 1549-1550
RAG-B 3072 - 1550-1551 RAG-B 3073 - 1551
RAG-B 3074 - 1551-1552 RAG-B 3075 - 1551-1552 (=3074)
RAG-B 3076 - 1553-1554 RAG-B 3077 - 1554-1555
RAG-B 3078 - 1555-1556 RAG-B 3079 - 1556-1557
RAG-B 3080 - 1557-1558 RAG-B 3081 - 1558-1559
RAG-B 3082 - 1559-1560 RAG-B 3083 - (1561?)-1562
RAG-B 3084 - 1562-1563 RAG-B 3085 - 1563
RAG-B 3086 - 1563-1564 RAG-B 3087 - 1564-1565
RAG-B 3330 - 1567(Zwane) RAG-B 4089 - 1555
RAG-BG B/5227 - 1569(Aa) RAG‑B 5338 ‑ 1576 1577
RAG-B 31077? - 1521
RAG-B tiendebelopen – 1567 (Ev Koolstr. Achterstege)

Boekhoute < Boe

RAG‑Bo 87 ‑ ca.1590
RAG-Bo 88 - 1560®1580 1581?
RAG‑Bo 406 ‑ 1541 1548 1550®1572 1575? 1604 (OE)
RAG‑Bo 407 ‑ 1560(Ro) 1563(OE) 1565 1568®1621
RAG‑Bo 408 ‑ 1621-1631
RAG‑Bo 506 ‑ 1515? 1530 1610®1659 1616kop.1690 1622 1624
RAB‑Bo 685 ‑ 1620 1621 1624 1626 1631

Borluut

RAG‑Bor 544 ‑ (ca)1540 RAG‑Bor 545 ‑ 1555 1535(Ha)

Boudelo > ABou?

RAG-Boudelo 332 - ca.1260

Burggravij

RAG‑Bu 353 ‑ 1394 1414

Belzele < BE

RAG‑BZ 1 ‑ 1509 1510 1513 (>SB?) RAG‑BZ 5 ‑ 1554
RAG‑BZ 9 ‑ 1579 1587 RAG‑BZ 17 ‑ 1587
RAG‑BZ 19 ‑ 1596 RAG‑BZ 58 ‑ 1653
RAG-BZ 207bis - 1579
RAG‑BZ 374 ‑ 1296kop.14e 1395 1402kop.14e
RAG‑BZ 381 ‑ ca.1280(rol) RAG‑BZ 382 ‑ 1513
RAG-BZ 388 - 1513 RAG‑BZ rol ‑ ca.1280 ca.1350

Desmarets‑de Biesme < FDD

RAG‑DDB 1534 ‑ 1587 1626 1629 1631 1659 1660
RAG‑DDB 1540 ‑ 1619 1649 1667 1671

Della Faille d'Huysse

RAG‑DFH 228 Kart.38/4 ‑ 1572kop.1606

Elisabethbegijnhof ook < SE

RAG‑EB, O ‑ 1248 1252 1261 1262 1277 1278 1279 1280 1281 1283 1284 1287 1291 1296 1300 1302 1305 1312 1314 1319 1322 1324 1325 1328 1332 1333 1336 1338 1348 1353 1355 1360 1368 1370 1376 1380 1390 1397 1424 1430 1432 1435 1437 1448 1452 1455 1457 1463 1464 1474 1494 1502 1516 1540 1541

Evergem < E

RAG-Ev, O - 1375
RAG-Ev 59 - 1601 ca.1610 1611 ca.1614 1619 ca.1620 1621 1623 1624
RAG-Ev 67 - 1619-1655 (Sl St.Bafs) RAG‑Ev 77 ‑ 1610
RAG-Ev 81 - 1587 1587-1596 1594-96 RAG-Ev 223 - 1604(Impelgat)
RAG‑Ev 224 ‑ 1571®1579 1585 1563 1586
RAG‑Ev 225 ‑ 1585®1588 1589 RAG‑Ev 226 ‑ 1589®1599
RAG‑Ev 227 ‑ 1595®1628 1581(EvOverdam)
RAG-Ev 228 - 1603 1605 1615 1616 1623
RAG-Ev 229 - 1604
RAG-Ev 247 - 1612
RAG-Ev 265 - 1612 1618 1620 1621 1622 1624
RAG-Ev 277 - 1601 1609
RAG‑Ev 450 ‑ 1545 1565 1574 1577 1578 1580 1585 1605 1611 1612 1614 1617
RAG-Ev 451 - 1620 1621 1622 1565(Over­dam,Ev)
RAG-Ev 452 - 1623 1624 1574? RAG-Ev 453 - 1625 1626
RAG-Ev 475 - 1578(Gemeente) (>575?) RAG-Ev 528 - 1612
RAG‑Ev 575 ‑ 1573®1579 1571(Ev)
RAG‑Ev 576 ‑ 1584 1588®1606 (Ev 1609 1610 1576? 1578?)
RAG‑Ev 577 ‑ 1577 1609®1614 (Ev 1615 1616 1620?)
RAG‑Ev 577‑II ‑ 1610 RAG‑Ev 578 ‑ 1614®1621
RAG‑Ev 579? ‑ 1619(Stijle,Wo) RAG-Ev 580 - 1622
RAG-Ev 605 - 1602 RAG-Ev 607 - 1569-99 (>RAG-F 607?)
RAG-Ev 659 - 1590 1591 1593 1594 1595 1618
RAG-Ev 660 - 1591 RAG-Ev 661 - 1592 1593
RAG-Ev 662 - 1594 RAG-Ev 663 - 1595
RAG-Ev 664 - 1618 RAG-Ev 665 - 1618
RAG-Ev 696 - 1625 RAG-Ev 713 - 1542
RAG-Ev 766 - 1472 1508 1511 1512 1517 1530 1531 156O 1580
RAG-Ev 768 - 1624 RAG-Ev 797 - 1543 1567
RAG-Ev 802 - 1580 1608 1610 (1608-10) RAG-Ev 820 - 1580
RAG‑Ev 918 ‑ 1521

Fonds van den Hecke de Lembeke

RAG-FHL 1981 - 1608

Gaillard

RAG-Ga 110 - 1306 (<GL)

?

RAG‑GBH (Cart)

de Ghellinck‑Vaernewijck < ook FG

RAG‑GV Sup.187 ‑ 1615
RAG‑GV Sup.188 ‑ 1589 1613 1614 1615 1616 1618 1620
RAG-GV 532(rol) - 1425

Kerkarchief Aalter

RAG-K/Aa 5 - 1545kop.1629
RAG-K/Aa 8 - 1557(U) 1558(Loven) 1572(Ma­ne­gaarde+U))
RAG-K/Aa 27 - 1513kop.1607 1513kop.1624
1524kop.1607(Lovenakker)
RAG-K/Aa 90 - 1516 1522 1532 ca.1550 1555 ca.1570

Kerkarchief Assenede < KA

RAG‑K/As 111bis ‑ 1475

Kerkarchief Bellem < KABe

RAG‑K/Be 1 ‑ 1592 1598 RAG‑K/Be 62 ‑ 1494

Kerkarchief Belzele < KBE

RAG-K/BZ - 1567 RAG-K/BZ‑II - 1567

Kerkarchief Eeklo

RAG-K/E 22 - 1545

Kerkarchief Kaprijke

RAG‑K/Ka, O ‑ 1335 1348 1364 1365 1368 1385 1389 1395 1397 1398 1401 1402 1403 1404 1409 1410 1413 1415 1418 1420 1422 1423 1424 1425 1430 1431 1432 1433 1435 1439 1440 1441 1445 1450 1454 1457 1458 1459 1460 1461 1471 1472 1475 1478 1479 1483 1484 1498 ca.1500 1501 1503 1504 1505 1507 1509 1517 1521 1523 1524 1525 1527 1528 1529 1535 1537 1538 1554 1556 1564 1565 1566 1567 1572 1579 1612

Kerkarchief Lembeke

RAG‑K/Le – 1507 (Leemshouw)

Kerkarchief Lovendegem

RAG‑K/Lo 6 ‑ 1603 RAG‑K/Lo 13 ‑ 1563 1582?

Kerkarchief Middelburg

RAG‑K/Mi 27 ‑ 1573 RAG‑K/Mi 28 ‑ 1578
RAG‑K/Mi 29 ‑ 1598 RAG‑K/Mi 58 ‑ 1508kop.1553
RAG‑K/Mi 59 ‑ 1571
RAG‑K/Mi 61 ‑ 1465 1468 1470 1478 1484 1508 1512 1519 1565 (O)

Kerkarchief O.L.Vrouw Sint-Pieters, Gent > OVSP of OLSP

RAG‑K/OLVSP ‑ 1292

Kerkarchief Sleidinge < KS

RAG‑K/Sl 29 ‑ 1418 +aanv.tot begin 16e RAG-K/Sl 168 - 1356

Kerkarchief Sint‑Kruis‑Winkel > K/SKW of K/SK

RAG‑K/SKW 118 ‑ 1460

Kerkarchief Sint‑Martinus, Ekkergem < KSMaE

RAG‑K/SME 15 ‑ 1449kop.1489 1457kop.1489
RAG‑K/SME 15‑II ‑ 1451 RAG‑K/SME 16 ‑ 1536 1551
RAG‑K/SME 18 ‑ 1476 1480 1627 RAG-K/SME 133 - 1538(Crune,Aa)

Kerkarchief Sint‑Michiels, Gent < KSMG

RAG‑K/SMG, O ‑ 1311 1312 1373 1395 1425 1434 1466 1467 1477 1563 1565 1566
RAG-K/SMG 341 - 1593
RAG‑K/SMG 381 ‑ 1308 RAG‑K/SMG 384 ‑ 1405
RAG‑K/SMG 385 ‑ 1447 RAG‑K/SMG 386 ‑ 1468
RAG‑K/SMG 387 ‑ 1371 1372? RAG‑K/SMG 388 ‑ 1473
RAG‑K/SMG 394 ‑ 1563

Kerkarchief Sleidinge

RAG-K/Sl 29 - 1418

Kerkarch. Sint‑Niklaas, Gent < KSN

RAG‑K/SNG 118 ‑ 1427kop.1471 1430 1430kop.1471 1431kop.1471 1460kop.1471(WB) 1471 1519
RAG‑K/SNG 167 ‑ 1398 (kan ook KSl of KSG zijn)
RAG‑K/SNG 168 ‑ 1330 1332 1356 1424 1430

Kerkarchief Wondelgem < KWo

RAG-K/Wo rol - 1280 RAG‑K/Wo 127 ‑ 1487 ca.1505
RAG‑K/Wo 128 ‑ 1547 1602 RAG‑K/Wo 130 ‑ 1359 1379 1424 1518
RAG‑K/Wo 132 ‑ 1449 1520 RAG‑K/Wo 134 ‑ 1463 1534
RAG‑K/Wo 245 ‑ 1457kop.1487 1487 RAG‑K/Wo 248 ‑ 1457
RAG-K/Wo 249 - 1518 RAG‑K/Wo 251 ‑ 1605
RAG‑K/Wo 252 ‑ 1608

Kerkarchief Waarschoot < (K(A)W

RAG‑K/WS 13 ‑ 1643 RAG‑K/WS 23 ‑ 1504kop.1515
RAG‑K/WS 27 ‑ 1485 ca.1500 RAG‑K/WS 28 ‑ 1571
RAG‑K/WS 29 ‑ 1599 1609 RAG‑K/WS 34 ‑ 1503
RAG‑K/WS 35 ‑ 1448 1467? RAG‑K/WS 64 ‑ 1503
RAG‑K/WS 159 ‑ 1559 RAG‑K/WS 160 ‑ 1562

Kerkarchief Watervliet < KAWa

RAG‑K/WV 158 ‑ 1541 RAG‑K/WV 159 ‑ 1559
RAG‑K/WV 160 ‑ 1562 RAG‑K/WV 161 ‑ 1565

Kaprijke < K

RAG‑Ka 13 ‑ 1479(Ro)
RAG‑Ka 341 ‑ 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1572?
RAG‑Ka 342 ‑ 1561? 1562? 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1580 1581 1582 1583 1587 1589 1590 1593 1594 1598 1619 1620 1622 1624 1625 1626 1627 1629

Kaarten en plannen

RAG‑KP 458 ‑ 1576 RAG-KP 602 - 1567

Lembeke < L

RAG-Le, O – 1400 RAG‑Le 6 ‑ 1603
RAG‑Le 140 ‑ 1567®1625

Lovendegem

RAG‑Lo 5 ‑ 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1699 1700
RAG‑Lo 8 ‑ 1696(O)
RAG‑Lo 103 ‑ 1616-1620 1623-1625 1627-1634
RAG‑Lo 104 ‑ 1635-1638 1640 1641
RAG‑Lo 105 ‑ 1646-1650
RAG‑Lo 106 ‑ 1646 1647 1650-1654 1656-1662
RAG‑Lo 107 ‑ 1651-1662 1664? RAG‑Lo 108 ‑ 1662 1663
RAG‑Lo 108bis ‑ 1658 1664 1665 RAG‑Lo 109 ‑ 1665-1671
RAG‑Lo 110 ‑ 1672-1675 RAG‑Lo 111 ‑ 1675-1678
RAG‑Lo 112 ‑ 1679 1880 1683? RAG‑Lo 113 ‑ 1681-1683
RAG‑Lo 114 ‑ 1683-1690 RAG‑Lo 115 ‑ 1692-1696 1686?
RAG‑Lo 115bis ‑ 1692-1694 1696-1700
RAG‑Lo 148 ‑ 1628 1556-1660 1665 1669 (O) 1594?(Houtakker)
RAG‑Lo 149 ‑ 1663 1667 1668 1672 (O)
RAG‑Lo 150 ‑ 1661 1664 1670 1671 1672 (O)
RAG‑Lo 151 ‑ 1674 1675 (O)
RAG‑Lo 152 ‑ 1676 1677 1679 (O) 1673(Plaats)
RAG‑Lo 153 ‑ 1678 1680 1685-1688 (O)
RAG‑Lo 242 ‑ 1603
RAG‑Lo 243 ‑ ca.1685

Land van de Woestijne

RAG‑LvdW 8 ‑ 1577 RAG‑LvdW 13 ‑ 1564
RAG-LvdW 23 - 1586 RAG‑LvdW 148 ‑ 1473(Woeste) 1548
RAG‑LvdW 371 ‑ 1492 1504 1506 1509 1540 ca.1540 ca.1540kop.ca.1600 1541 1542 1543 1543kop.ca.1600 1545 ca.1550 1557 1557kop.ca.1600 (ca.)1560 1561 1562 1579
RAG-LvdW 374 - 1543 RAG-LvdW 377 - 1509 1542
RAG-LvdW 380 - 1520 1554 1555 1556 1557 1558
RAG‑LvdW 380 ‑ 1520 1554(Ro)

Land van Nevele

RAG‑LvN 1144 KR/Bo 1517 1519 1520 1521
RAG‑LvN 1145 KR/Bo 1523-1527 1529
RAG‑LvN 1146 KR/Bo 1531 1534-1537
RAG‑LvN 1147 KR/Bo 1538 1542‑43 1544‑45
RAG‑LvN 1148 KR/Bo 1556‑57 1558‑59 1560‑61 1562‑63 1564‑65
RAG‑LvN 1149 KR/Bo 1568‑69 1574‑75 1576‑77
RAG‑LvN 1150 KR/Bo 1578‑79 1582‑83
RAG‑LvN 1155 AR/Bo 1529-1531
RAG‑LvN 1156 AR/Bo 1535 1537-1540
RAG‑LvN 1157 AR/Bo 1558‑59 1560‑61 1562‑63 1564‑65 1566‑67
RAG‑LvN 1158 AR/Bo 1574‑75 1576‑77 1580‑81

Mariakerke < M

RAG‑MK 485 ‑ 1624

Merendree

RAG‑Me 65 ‑ 1583 1584 1586 1587 RAG‑Me 105 ‑ 1608 1609 1610

Nieuwenbos

RAG‑NB, O ‑ 1220 1222 1223 1224 1228 1230 1232 1234 1236 1237 1238 1239 1243 1246 1247 1249 1251 1253 1255 1258 1259 1260 1262 1263 1266 1267 1271 1276 1282 1284 1293 1295 1296 1301 1309 1310 1311 1312 1314 1315 1316 1317 1319 1323 1324 1325 1327 1328 1329 1331 1332 1334 1337 1339 1340 1342 1344 1345 1347 1348 1349 1350 1352 1354 1355 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1374 1375 1376 1398 1414 1416 1421 1422 1425 1428 1429 1438 1439 1440 1443 1448 1449 1450 1456 1461 1469 1474 1481 1482 1483 1493 1505 1514 1541 1544 1550 1558
RAG‑NB 7 ‑ 1511 1571?(As) RAG‑NB 8 ‑ 1550 1540?(Kl) 1618?(As)
RAG‑NB 70 ‑ 1540 1501-1502? RAG‑NB rol ‑ 1508 1514

Ninove

RAG-Ni 63 - 1190 (GY-TW 120)

Oudburg < O

RAG-OB 156 - 1580 RAG‑OB 160 ‑ 1596
RAG-OB 168 - 1597 RAG-OB 170 - 1596
RAG-OB 174 - 1601 RAG-OB 179 - 1606
RAG-OB 180 - 1607 RAG-OB 181 - 1608
RAG‑OB 227 ‑ Oud.Not. 1702(Lo) RAG‑OB 792 ‑ 1556
RAG-OB 819 - 1587 RAG‑OB 2121 ‑ 1617 (O)
RAG-OB 2201 - 1620 RAG‑OB 2276 ‑ 1512

Preudhomme d'Hailly

RAG-PdH 484 - 1448 1449 RAG‑PdH 738 - 1450

Penitenten Eeklo

RAG-PE, O - 1395 1429 1456 1458 1474 1493 1494 1497 1501

Piers de Raveschoot

RAG‑PR 941bis ‑ 4ekwart13e

Priorij Waarschoot < PW

RAG‑PWS, O ‑ 1309 1312 1341 1355 1357 1359 1361 1367 1375 1377 1378 1379 1385 1388 1389 1390 1392 1395 1397 1398 1400 1401 1404 1407 1412 1414 1419 1420 1422 1423 1424 1425 1426 1429 1430 1431 1434 1435 1436 1437 1439 1440 1447 1450 1451 1452 1455 1456 1458 1460 1463 1464 1467 1468 1471 1475 1478 1479 1480 1482 1486 1487 1494 1495 1497 1498 1501 1503 1512 1513 1517 1528 1532 1533 1534 1535 1537 1539 1541 1544 1546 1550‑95 1551 1572-95

Rijke Gasthuis

RAG‑RG, O ‑ 1241 1244 1245 1249 1252 1253 1255 1258 1263 1268 1270 1271 1273 1274 1277 1278 1281 1282 1283 1285 1287 1288 1289 1290 1291 1295 1296 1297 1298 1300 1304 1305 1309 1311 1312 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1322 1323 1324 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1338 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1372 1375 1374 1375 1376 1377 1378 1382 1386 1387 1389 1394 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1405 1406 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1415 1416 1417 1418 1420 1421 1422 1423 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1435 1436 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1445 1446 1457 1458 1460 1462 1465 1467 1468 1469 1470 1472 1473 1476 1477 1478 1481 1483 1490 1499 1503 1504 1505 1516 1517 1518 1521 1524 1525 1531 1532 1534 1538 1544 1550 1557 1560 1561 1567 1576 1577 1582 1611
RAG-RG 1 - begin16e
RAG-RG 7 - 1332 1348 1361 1362 1368 1486 (alle kop.beg.16e)
RAG‑RG 8 ‑ 1442 RAG‑RG 11 ‑ 1457? 1458
RAG‑RG 13 ‑ 1486 1487? RAG‑RG 16 ‑ 1422
RAG‑RG 17 ‑ ca.1550 RAG‑RG 18 ‑ 1579
RAG-RG 19 - 1451 (1579?Ev) RAG-RG 20 - 1611
RAG‑RG 24 ‑ 1578 1574?(Ev) RAG‑RG 25A+B ‑ 1626
RAG‑RG 26 ‑ 1521 1471®1568 RAG‑RG 27 ‑ 1573®1602
RAG‑RG 28 ‑ 1572®1604 RAG‑RG 30 ‑ 1510®1550 1556? 1611?
RAG-RG 31 - 1574®1602 RAG‑RG 33 ‑ 1513 &510®1569
RAG-RG 135 - 1521 RAG‑RG 137 ‑ 1544 (niet 1533)
RAG-RG 145 - 1585 RAG‑RG 148 ‑ 1533 (niet 1544)
RAG-RG 149 - 1544 RAG‑RG 155 ‑ 1614? 1616
RAG-RG 168 - 1553 1575 1582 1595 1596

Rijke Klaren

RAG‑RKl, O ‑ 1347

Ronsele

RAG‑Ro 4 ‑ 1553 RAG‑Ro 5 ‑ 1574 RAG‑Ro 6 ‑ 1589
RAG‑Ro 13 ‑ 1479 RAG‑Ro 71 ‑ 1536

Raad van Vlaanderen

RAG-RvVl 13 - 1564(Piethoek,Aa) RAG-RvVl 955 - 1484®1486
RAG‑RvVl 956 ‑ 1499®1500 RAG‑RvVl 957 ‑ 1510®1522
RAG‑RvVl 958 ‑ 1522®1527 RAG‑RvVl 959 ‑ 1527®1530
RAG‑RvVl 960 - 1530®1533 RAG‑RvVl 961 ‑ 1533®1535
RAG‑RvVl 962 ‑ 1535®1538 RAG‑RvVl 963 ‑ 1538®1541
RAG‑RvVl 964 ‑ 1541®1543 RAG‑RvVl 965 ‑ 1543®1546 1551(Le)?
RAG‑RvVl 966 ‑ 1546®1548 RAG‑RvVl 967 ‑ 1548®1550
RAG‑RvVl 968 ‑ 1550®1551 RAG‑RvVl 969 ‑ 1551®1552
RAG‑RvVl 970 ‑ 1552®1554 RAG‑RvVl 971 ‑ 1554®1556
RAG‑RvVl 972 ‑ 1556®1558 RAG‑RvVl 973 ‑ 1558®1560
RAG‑RvVl 974 ‑ 1560®1561 RAG‑RvVl 975 ‑ 1561®1563
RAG‑RvVl 976 ‑ 1563®1565 RAG‑RvVl 977 ‑ 1565®1567
RAG‑RvVl 978 ‑ 1567®1570 RAG‑RvVl 979 ‑ 1570®1573
RAG‑RvVl 980 ‑ 1573®1575 RAG‑RvVl 981 ‑ 1575®1578
RAG‑RvVl 982 ‑ 1579®1584 RAG-RvVl 983 - 1580®1585
RAG‑RvVl 984 ‑ 1586®1591 RAG-RvVl 985 - 1592®1599
RAG-RvVl 986 - 1600®1609 RAG‑RvVl 987 ‑ 1609®1613
RAG‑RvVl 988 ‑ 1614®1619 RAG‑RvVl 989 ‑ 1620®1627
RAG‑RvVl 7351 ‑ 1431-1434 1439 1451
RAG‑RvVl 7523 ‑ 1528(Be) 1529(Aa,PM) 1530(WS)
RAG-RvVl 7524 - 1529 RAG-RvVl 7529 - 1544
RAG-RvVl 7530 - 1546 RAG-RvVl 7552 - 1575
RAG‑RvVl 8310/35 ‑ 1562(Er) RAG-RvVl 8335 - 1656
RAG‑RvVl 8356 ‑ 1685 RAG‑RvVl 8362 ‑ 1685
RAG-RvVl 27899 - 1552 RAG‑RvVl 31105 ‑ 1543(WS)

Sint‑Agneteklooster

RAG‑SAgn, O ‑ 1466(Paradijzeken,E)

Sint‑Baafsabdij <B,SBK,SBR

RAG‑SB, O ‑ 1157-1191 1210 1215 ca.1225 1234 1238 1239 1240 1241 1243 1244 1246 1247 1248 1257 1259 1262 1263 1266 1268 1270 1275 1276 1277 1280 1282 1283 1286 1287 1289 1292 1293 1297 eind13e 1303 1305 1306 1311 1316 1319 ca.1325 1325-1350 1326 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1340 1342 1343 1345 1347 1350 1353 1354 1355 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1362-kop1404 1363 1370 1375 1388 1390 1391 1392 1395 1398 beg.15e 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1413 1414 1415 1417 1418 1420 1421 1423 1425 1426 1432 1433 1438 1439 1440 1441 1442 1445 1447 1448 1450 1452 1454 1455 1456 1458 1459 1460 1461 1464 1465 1467 1470 1470-1500 1474 1477 1478 1480 1481 1483 1484 1485 1487 1489 1490 1493 1495 1495-1507 1497 1498 1500 1501 1502 1504 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1515 1517 1518 1522 1523 1525 1526 1533 1534 1535 1536 1538 1540 1541 1543 1545 1547 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1556 1557 1564 1570 1573 1575
RAG-SB K 173 - 1331(As) RAG-SB/K 517 - 1560-1561
RAG-SB/K 1010 - 1325-1350 RAG-SB/K 1433 - 1503-1534
RAG-SB/K 1434 - 1368 RAG‑SB/K 1435 ‑ 1326‑29
RAG‑SB/K 1436 ‑ 1325‑1330 ca1320(Ev) RAG-SB/K 1437 - 1417
RAG-SB/K 1439 - 1503 RAG-SB/K 1444 - 1394
RAG-SB/K 1450 - 1326 ca1325 RAG-SB/K 1452 - (ca)1325-(ca)1350 1356
RAG-SB/K 1463 - 1401 RAG‑SB/K 2301 ‑ 1385
RAG-SB/K 2305 - ca.1400 midden14e? RAG‑SB/K 2306 ‑ ca.1300
RAG-SB/K 2410 - 1501 1502 ca1525 RAG-SB/K 2446 - ca1390
RAG‑SB/K 2448 ‑ 1462(-1500)1463(‑1500) 1462 ca1470 1474 ca1475 ca1480 1489 ca1490 (ca)1500 ca1525? (Ev)
RAG‑SB/K 2450 ‑ 1390‑1400 ca.1388 ca.1390 ca.1400 (ca)1420 ca.1425 1462
RAG-SB/K 2454 - ca1400 midden14e? RAG-SB/K 2510 - 1501 1502 1525
RAG-SB/K 2511 - 1539 1553 RAG‑SB/K 2543 ‑ 1351
RAG‑SB/K 2610 ‑ 1502 1501 ca.1490 (ca)1525 ca.1530 1539 ca.1555 1560(Ev)
RAG‑SB/K 2611 ‑ 1539 1553 1561 RAG-SB/K 2648 - 1462 ca1490
RAG‑SB/K 2703 ‑ 1487 RAG‑SB/K 2732 ‑ 1487
RAG‑SB/K 2733 ‑ 1553 RAG‑SB/K 2734 ‑ 1563
RAG‑SB/K 2735 ‑ 1569 RAG‑SB/K 2736 ‑ 1586
RAG‑SB/K 2737 ‑ 1595 RAG‑SB/K 8025 ‑ 1498
RAG‑SB/K 8030 ‑ 1317(Lo,WS) RAG‑SB/K 8031 ‑ ca.1300(Lo,WS)
RAG‑SB/K 9065 ‑ 1393 RAG‑SB/K 9565 ‑ 1547
RAG-SB/K broodrol - 1431(Ev) RAG-SB/K wandelkoop - 1520(-1527)(Ev)
RAG-SB rol - 1318 1339(Ev) RAG-SB/rol 25 - 1448
RAG-SB/R 1 - 1240kop18e eind13ekop14e 1306kop.ca­.1375 1370 ca.1370 ca.1375 ca.1380
1412-1445 ca.1420 RAG-SB/R 6 - 1589
RAG‑SB/R 30 ‑ 1220-1239 (ca)1223 2ekw.13e
RAG‑SB/R 31 ‑ 1280 1295
RAG‑SB/R 31a ‑ (ca)1280 ca.1300(losbl) 1355-1365 ca.1370
RAG‑SB/R 31b ‑ ca.1280
RAG‑SB/R 31d ‑ 1295 RAG‑SB/R 34 ‑ 1360 eind14e
RAG‑SB/R 39 ‑ 1368‑1374 RAG‑SB/R 41 ‑ 1370 ca.1390 14e
RAG-SB/R 42 - 1411 RAG‑SB/R 43 ‑ ca.1360®1413
RAG‑SB/R 46 ‑ 1445®1459 RAG‑SB/R 47bis ‑ 1521
RAG-SB/R 52 - 1459 1445(Langeverg,Ev) RAG-SB/R 53 - 1539 (ca)1540 1457
RAG‑SB/R 54 ‑ 1262‑79(leenrol) RAG-SB/R 57 - 1363
RAG-SB/R 58 - 1367 1369 RAG‑SB/R 59 ‑ 1371 ca.1385 1554
RAG‑SB/R 60 ‑ ca.1380 eind 14e RAG‑SB/R 61 ‑ 1394
RAG‑SB/R 63 ‑ 1457 RAG‑SB/R 64 ‑ 1478 1479 1470(Ev)
RAG‑SB/R 65 ‑ 1517 1597 1598 1600 RAG-SB/R 66 - 1517
RAG-SB/R 77 - 1440 RAG‑SB/R 78 ‑ 1313
RAG‑SB/R 79 ‑ 1357 1359‑73 RAG‑SB/R 80 ‑ 1350 1351 1370 1375
RAG‑SB/R 81 ‑ 1388 1392 RAG‑SB/R 165 ‑ 1380
RAG‑SB/R 168 ‑ ca.1400 RAG‑SB/R 176 ‑ 1389
RAG‑SB Rol ? ‑ ca.1350 RAG-SB/R 274 - 1440
RAG-SB/R 275 - 1546 RAG-SB/R 352 - 1394
RAG-SB/R 360 - 1534 RAG-SB/R 370 - 1518?(Ev) 1534
RAG-SB/R 768 - (ca)1404 1545 RAG-SB/R 785 - 1592 1612
RAG-SB/R 786 - 1356 RAG-SB/R 791 - 1416
RAG-SB/R 792 - 1480
RAG-SB/R 801 - 1528 1535 1538 1544 1547 1548 1554 1556 1563 1578
RAG-SB/R 823 - 1574 RAG-SB/R 847 - 1612
RAG-SB/R 859 - 1520 1528(-35) 1528(-54) 1535 1536 1537 1540 1540-1549 1544 1547 1548 1549 1549-1563 1554 1557 1563 1602
RAG-SB/R 861* - 1545 1548
RAG-SB/R 866 - 1345 1354 1436 1442 1451 1452 1478 1485 1502 1528 1530 1536 1538 1546 1563 1564 1573 1576 1592 1612
RAG-SB/R 878 - 1405 1419 1420 1428 1429 1470
RAG-SB/R 879 - 1395 1401 1405 1419 1425 1426 1430 1452 1457 1458 1462 1463 1464 1466 1468 1470 1471 1472 1477 1478 1479 1483 1550
RAG-SB/R 1014 - 1602
RAG-SB/R 1020 - (1500-1565) 1501-1585 1509 1510 1511 1517 1519 1525 1525-1565 1527 1529 1530 1531 1532-1538 1542 1543-1548 1547(-1548/49) 1548 1549 1563 1564
RAG‑SB/R 1029/1 ‑ 1525 1527? RAG‑SB/R 1029/26 ‑ 1595
RAG-SB/R 1032 -1601 RAG‑SB/R 1038 ‑ 1345
RAG‑SB/R 2306 ‑ ca.1300(Ha) RAG‑SB/B? 1403 ‑ 1391(Zwakkenbeke,WB)

Sint‑Bertinus, Poperinge

RAG‑SBP, O ‑ 1190 (E/Ev)

Stad Eeklo

RAG-SE, O; - 1351 1390 1424 1435 1450 1457 1464 1494 1495 1510 1516 1539 1550

Saint Genois

RAG‑SG 74 ‑ 1249(WS-Bredebroek) RAG-SG 167 - 1398
RAG-SG 1428 - 1328 RAG‑SG 1671? ‑ 1332(SLa-Stjansleed)

Sleidinge (Keure)

RAG-Sl 21 - 17e RAG-Sl 22 - 17e

Sint‑Pietersabdij

RAG‑SP, O ‑ 1193 1201 1225 1226 1229 1235 1242 1244 1249 1250 1254 1257 1257vid.1354 1258 1259 1260 1261 1262 1265 1266 1269 1273 ca.1276 1278 1280 1281 1282 1292 1297 1331 1340 1356 1361 1362 1363 1371
RAG‑Kor SPI Ca1 ‑ 1292 (Kl) ?? RAG-SP 12 - 1283(Kattenbroek,Ev)
RAG-SP 125 - eind13e(Ev) RAG-SP 285 - 1463(Ev)
RAG‑SPI 1409 ‑ 1405 RAG‑SPI 1412 ‑ 1414 1416
RAG‑SPI 1414 ‑ 1460 RAG‑SPI 415 ‑ 1420RAG‑SPI 1419‑1428
RAG‑SPI 1421 ‑ 1436 RAG‑SPI 1422 ‑ 1436
RAG‑SPI 1425 ‑ 1441 RAG‑SPI 1454 ‑ 1511
RAG‑SPI 1472 ‑ 1560 RAG‑SPI 2106 ‑ 1494
RAG‑SPI 2260 ‑ 1388 RAG‑SPI 2270 ‑ 1418
RAG‑SPII 614 ‑ ca.1400 ca.1500 RAG‑SPII 1338/2 ‑ 1553
RAG‑SPII 1498 ‑ 1535 RAG‑SPII 1499 ‑ 1612
RAG‑SPII 2270 ‑ 1418 RAG-SP/III 34 - ca.1250(Ev)
RAG‑SP (rol) 1010 ‑ 1331 1467(WS) RAG‑SP rol 1467 ‑ 1331(Heerst,Ba)

Staten van Vlaanderen

RAG‑StVl 4691 ‑ 1330‑31 RAG‑StVl 7523 ‑ 1528 (zie RvVl Be)

Sint‑Veerlekapittel

RAG‑SV, O ‑ 1195-1200 1220 1228 1243 1252 1270 1313 1322 1325 1327 1328 1330 1331 1332 1334 1336 1338 1341 1350 1351 1373 1376 1380 1400 1404 1414 1418 1420 1423 1426 1427 1429 1431 1436 1442 1447 1449 1451 1456 1460 1469 1499kop.1503 1500 1512 1524 1575 1586 1605

Ursel

RAG‑U7 ‑ ca.1600 ca.1610 RAG‑U 42 ‑ 1576 RAG‑U 183/2 ‑ 1607
RAG‑U 183/2bis ‑ 1609 RAG‑U183/31575ca.1600 RAG-U 183/4 - 1627
RAG-U 183/5 - 1612 RAG‑U 183/6 ‑ 1619 RAG‑U183/7 ‑ 1614kop.1619
RAG‑U 183/7‑II ‑ 1614 RAG‑U 183/10 ‑ 1617 RAG‑U 183/11 ‑ 1615
RAG‑U 183/12 ‑ 1618 RAG‑U 183/13 ‑ 1619 RAG‑U 183/14bis ‑ 1619
RAG‑U 183/15 ‑ 1620 RAG‑U 183/16 ‑ 1620 RAG‑U 183/17 ‑ 1621
RAG‑U 183/19 ‑ 1624 RAG-U 183/20 - 1623 RAG-U 183/21 - 1627
RAG-U 183/22 - 1627 RAG-U 183/24 - 1627 RAG-U 183/25 - 1627
RAG-U 183/26 - 1627 RAG-U 183/27 - 1626 RAG-U 183/28 - 1627
RAG-U 183/29 - 1628 RAG-U 183/40 - 1643 RAG-U 183/30 - 1628
RAG-U 183/40 - 1643 RAG-U 183/43 - 1633 RAG-U 183/48 - 1637
RAG-U 183/49 - 1637 RAG-U 183/53 - 1640 RAG-U 183/55 - 1641
RAG-U 183/57 - 1641 RAG-U 183/59 - 1642 RAG-U 183/61 - 1643
RAG-U 183/62 - 1643 RAG-U 183/63 - 1643 RAG-U 183/66 - 1643
RAG-U 183/69 - 1644 RAG-U 183/70 - 1644 RAG-U 183/72 - 1643
RAG-U 183/73 - 1645 RAG-U 183/74 - 1646 RAG-U 183/75 - 1646
RAG-U 183/78 - 1647 RAG-U 183/79 - 1647 RAG-U 183/83 - 1647
RAG-U 187/3 - 1617 RAG-U 187/7 - 1635 RAG-U 187/8 - 1637
RAG-U 187/9 - 1638 RAG-U 187/10 - 1641 RAG-U 187/14 - 1641
RAG-U 187/16 - 1642 RAG‑U 401 ‑ 1588 RAG‑U 546 ‑ 1481
RAG-U 722/4 - 1641 RAG-U 741 - 1555

Vinderhoute < V

RAG‑Vi 55 ‑ 1583-87 1584 1585 1586 1589 RAG-Vi 65 - 1583(Overdam,Ev>55?)
RAG‑Vi 98 ‑ 1607 1608 1609 1610 RAG‑Vi 99 ‑ 1610®1622
RAG-Vi 101 - 1618(KrommeVore,Ev) RAG-Vi 103 - 1653
RAG-Vi 122 - 1585 RAG‑Vi 227 ‑ 1481 (1581?)
RAG‑Vi 228 ‑ 1615 1616 1617

Waterdijk < Waterd

RAG‑WD 4 ‑ 1533 1573(PM) 1574(PM)
RAG‑WD 62 ‑ 1518 1521 1559 1560 1562 1565 1566 1567 1569 1573 1582 1606 1607 1608 1611 1615 1617 1618 1621 1627

Wetachtige Kamer

RAG-WK 34 - 1334(Madijk,As) RAG‑WK 88 ‑ 1334 1389?
RAG‑WK 91 ‑ 1468 RAG-WK 92 - 1564
RAG-WK 114 - 1603(Lo) ca.1625(Lo) RAG‑WK 221 ‑ 1606kop.1682

Waterland‑Oudeman < Wat.O

RAG‑WLO 27 ‑ 1534 1535 1538 1539 1540 1543 1544 1545 1546 1548 1550 1552 1553 1554 1555 1556 1559 1560 1561 (ca.)1565 1567 1568 1569 1570
RAG‑WLO 28 ‑ 1571 1572 1573 1574 1575 1577 1580 1581 1586 1613 1614 1615 1618

Waarschoot

RAG-WS O - 1375 1431 (Ev) (=PWS?) RAG‑WS 162 ‑ 1647
RAG‑WS 171 ‑ 1692 RAG‑WS 190 ‑ 1584 1598
RAG‑WS 327 ‑ 1598?(WS-Krom Gemet) RAG‑WS 387 ‑ 1639 ?
RAG‑WS 397 ‑ 1598 RAG‑WS 398 ‑ 1639 1598?(Lo)
RAG‑WS 399 ‑ 1639

Watervliet < Wat

RAG‑WV 8 ‑ 1522 1526 1527 1530 1531 1532
RAG‑WV 13 ‑ 1336? 1527 (O) RAG‑WV 145 ‑ 1573

Zomergem

RAG‑Zo 141 ‑ 1312kop.16e RAG‑Zo 230 ‑ (ca.)1560 ca.1600(WS)
RAG‑Zo 231 ‑ 1613 RAG‑Zo 243 ‑ 1606
RAG‑Zo 398 ‑ 1606 RAG‑Zo 422 ‑ 1611
RAG‑Zo 423 ‑ 1611 1616 1622 1625

Klooster Bethlehem Deinze

MMGRAG-Cart.Beth. nr.15 ‑ 1289(Wo) RAG-Cart.Beth. nr.30 ‑ 1274(Wo)
RAG‑Cart.Beth. nr.38 ‑ 1278(Lo) RAG‑Cart.Beth. nr.116 ‑ 1333(WS)
RAG-Cart.Beth. nr.167 - 1448(Ev) RAG-Cart.Beth. nr.177 - 1370(Wo) (p.123)

Rijksarchief Kortrijk

Kapittel Harelbeke

RAK‑HAK F‑108 ‑ 1413 RAK-HAK 2492 - 1222
RAK-HAK 2496 - 1243 (O) RAK-HAK 2497 - 1261 (O)
RAK-HAK 2498 - 1261 RAK‑HAK 2499 ‑ 1280
RAK-HAK 3129 - 1255 RAK-HAK 3234 - 1242kop.17e (O)
RAK-HAK 3239 - 1264kop.17e RAK-HAK 3320 - 1282 (O)
RAK-HAK 3968 - 1247 (O)

Rijksarchief Ronse

Abdij Ename < AE

RAR‑AEn, O ‑ 1140(Ev) 1233 1237 1530 RAR‑AEn 3 ‑ 1122 1140 1233
RAR‑AEn 53 ‑ 1504 1602 RAR‑AEn 209 ‑ begin15e (cijnslijst)
RAR‑AEn 209/1 ‑ ca.1350(Wippelgem,Ev) begin15e ca.1410
RAR‑AEn 211 ‑ ca.1410 RAR‑AEn 220 ‑ (Kl) RAR‑AEn 223 ‑ ca.1410
RAR‑AEn 328 ‑ 1449 RAR‑AEn 269 ‑ 16e

Stadsarchief Brugge

Burg van Brugge

SAB‑BB 1 ‑ 1435

Brugse Vrije

SAB‑BV 216 KR/WV ‑ 1509 1515 1516 1519 1521 1522 1523 1525 1548
SAB‑BV 222 AR/WV ‑ 1580

Nieuwe Groenenboek

SAB‑NGB/B ‑

Stadsrekeningen

SAB-SR 1292 SAB-SR 1306 SAB-SR 1402-1403 SAB-SR 1404-1405
SAB-SR 1507-1508 SAB-SR 1539-1540 SAB-SR 1544-1545

Stadsarchief Eeklo

SAE‑4 ‑ 1240kop.1710 SAE‑183 ‑ 1638
SAE‑289 ‑ 1661 1671 SAE‑383 ‑ 1638
SAE‑520 ‑ 1514 1607 16141615 SAE‑822 ‑ 1628-1638
SAE‑823 ‑ 1628 1629 1637 1637 1638 1641 1642
SAE‑833 ‑ 1700(Ingel) SAE‑834 ‑ 1700
SAE‑858 ‑ 1559 1573 1575 1582 SAE‑859 ‑ 1616
SAE‑865 ‑ 1586 1612 1616 1621 SAE‑973 ‑ 1559
SAE‑974 ‑ 1529 1550 1559 1562 1570 SAE‑975 ‑ 1563 1610
SAE‑979 ‑ 1571 1614 SAE‑1009 ‑ 1527®1560 (+1563? 1566?)
SAE‑1010 ‑ 1561 1562 1563-1620 1623? SAE‑1011 ‑ 1619? 1623-1639
SAE‑1012 ‑ 1648 1652 1654 SAE‑1013 ‑ 1659 1663
SAE‑1014 ‑ 1663 1665 1667 1668 SAE‑1015 ‑ 1669 1670 1676
SAE‑1016 ‑ 1675 SAE‑1018 ‑ 1679
SAE‑1020 ‑ 1693(Lakenmarkt) SAE‑1365 ‑ 1636 1640
SAE‑1367/4 ‑ 1671 SAE‑1606 ‑ 1556 1616 1638 1652
SAE‑2186 - ? (O,Ad) SAE-2187 - 1619 (O,Ad)
SAE‑2256 ‑ 1574 SAE‑2257 ‑ 1617
SAE‑2258 ‑ 1609 SAE‑2262 ‑ 1616
SAE‑9750? ‑ 1620(Helm2,Ev)

Stadsarchief Gent

Jaarregisters van de Keure (301/)

SAG‑301/1 SAG‑301/2
SAG‑301/3 SAG‑301/4
SAG‑301/5 SAG‑301/6+6-II
SAG‑301/7 SAG‑301/8
SAG‑301/9+9-II - 1382-1384 SAG‑301/10+10‑II
SAG‑301/11+11-II SAG‑301/12+12-II
SAG‑301/13+13-II SAG‑301/14+14-II+14-III
SAG‑301/15+15-II+15-III - 1397-1400 SAG‑301/16+16-II - 1400-1402
SAG‑301/17+17-II - 1402-1404 SAG‑301/18+18-II
SAG‑301/19+19-II - 1407 SAG‑301/20+20-II
SAG‑301/21+21-II - 1410-1412 SAG‑301/22+22-II - 1412-1414
SAG‑301/23+23-II SAG‑301/24+24-II
SAG‑301/25+25-II SAG‑301/26+26-II - 1421
SAG‑301/27+27-II - 1422-1424 SAG‑301/28+28-II - 1424-142
SAG‑301/29+29-II - 1426-1428 SAG‑301/30+30-II - 1428-1430
SAG‑301/31+31-II - 1430-1432 SAG‑301/32+32-II - 1432-1434
SAG‑301/33+33-II - 1434-1436 SAG‑301/34+34-II - 1436-1438
SAG‑301/35+35-II - 1438-1440 SAG‑301/36+36-II - 1440-1442
SAG‑301/37+37-II - 1442-1444 SAG‑301/38+38-II - 1444-1446
SAG‑301/39+39-II - 1446-1448 SAG‑301/40+40-II+40-III - 1448-1450
SAG‑301/41+40-II - 1450-1452 SAG‑301/42+42-II - 1452-1454
SAG‑301/43+43-II - 1454-1456 SAG‑301/44+44-II - 1456-1458
SAG‑301/45+45-II - 1459-1460 SAG-301/46+46-II - 1460-1462
SAG‑301/47+47-II - 1462-1464 SAG‑301/48+48-II - 1464-1466
SAG‑301/49+49-II - 1466-1468 SAG‑301/50+50-II - 1468-1470
SAG‑301/51+51-II - 1470-1472 SAG‑301/52+52-II - 1472-1474
SAG‑301/53+53-II - 1474-1476 SAG‑301/54+54-II+54-III - 1476-1478
SAG-301/55+55-II - 1478-1480 SAG‑301/56+56-II - 1480-1482
SAG‑301/57+57-II - 1482-1484 SAG‑301/58+58-II - 1484-1486
SAG‑301/59+59-II+59-III - 1486-1488 SAG‑301/60+60-II - 1488-1490
SAG‑301/61+61-II - 1490-1492 SAG‑301/62+62-II - 1492-1494
SAG‑301/63+63-II - 1495-1596 SAG‑301/64+64-II - 1496-1498
SAG‑301/65+65‑II - 1498-1499 SAG‑301/66+66-II - 1499-1501
SAG-301/67+67-II - 1501-1503 SAG‑301/68+68-II - 1503-1505
SAG‑301/69+69-II - 1505-1507 SAG‑301/70+70-II - 1507-1509
SAG‑301/71+71-II - 1509-1511 SAG‑301/72+72-II - 1511-1513
SAG‑301/73+73-II - 1513-1515 SAG‑301/74+74-II - 1515-1517
SAG‑301/75+75-II - 1517-1519 SAG‑301/76+76-II - 1519-1521 (+1522?)
SAG‑301/77 - 1521-1522 SAG‑301/78 - 1522-1523
SAG‑301/79 - 1523-1524 SAG‑301/80 - 1524-1525
SAG‑301/81 - 1525-1526 SAG‑301/82 - 1526-1527
SAG‑301/83 - 1527-1528 SAG‑301/84 - 1528-1529
SAG‑301/85 - 1529-1530 SAG‑301/86 - 1530-1531
SAG‑301/87+87-II - 1531-1533 SAG‑301/88+88-II -
SAG‑301/89 - 1534-1535 SAG‑301/90 - 1535-1536
SAG‑301/91 - 1536-1537 SAG‑301/92 - 1537-1538
SAG‑301/93 - 1538-1539 SAG‑301/94+94-II+94-III - 1539-1541
SAG‑301/95 - 1541-1542 SAG‑301/96 - 1542-1543
SAG‑301/97 - 1543-1544 SAG‑301/98 - 1544-1545
SAG‑301/99 +99‑II+99‑III- 1545-1546 SAG‑301/100 - 1546-1547
SAG‑301/101 - 1547-1548 SAG‑301/102 - 1548-1549
SAG‑301/103 - 1549-1550 SAG‑301/104 - 1550-1551
SAG‑301/105 - 1551-1552 SAG‑301/106+106-II - 1552-1554
SAG‑301/107+107-II - 1554-1556 SAG‑301/108+108-II+108-III - 1556-1558
SAG‑301/109 - 1558-1559 SAG-301/110 - 1559-1560
SAG-301/111 - 1560-1561 SAG-301/112 - 1561-1562
SAG‑301/113 - 1562-1563 SAG‑301/114 - 1563-1564
SAG-301/115 - 1564-1565 SAG-301/116 - 1565-1566
SAG-301/117+117-II - 1566-1568 SAG-301/118+118-II - 1568-1570
SAG‑301/119 - 1570-1571 SAG-301/120+120-II - 1571-1573
SAG-301/121 - 1573-1574 SAG-301/122 - 1574-1575
SAG-301/123 - 1575-1576 SAG-301/124+124-II - 1576-1578
SAG-301/125+125-II - 1578-1580 SAG-301/126+126-II+126-III - 1580-1583
SAG-301/127+127-II+127-III - 1583-1586 SAG-301/128 - 1586-1588
SAG‑301/129+129-II - 1588-1591 SAG-301/130+130-II - 1591-1593
SAG-301/131 - 1593-1594 SAG-301/132 - 1594-1595
SAG‑301/133 - 1595-1596 SAG-301/134+134-II - 1596-1598
SAG-301/135+135-II - 1598-1600 SAG-301/136 - 1600-1602

Registers v.Gedele (Wezenboeken) SAG‑330/1

SAG‑330/1bis SAG‑330/2 - 1355-1360
SAG‑330/3 - SAG‑330/4 - 1365-1370
SAG‑330/5 - 1370-1375 SAG‑330/6 - 1375-1380
SAG‑330/7 - 1380-1385 SAG‑330/8 -
SAG‑330/9 - 1389-1393 SAG‑330/10 - 1393-1397
SAG‑330/11 - 1397-1400 SAG‑330/12
SAG‑330/13 SAG‑330/14
SAG‑330/15 SAG‑330/16 - 1415-1418
SAG‑330/17 - 1418-1422 SAG‑330/18 - 1422-1426
SAG‑330/19 - 1426-1429 SAG‑330/20 - 1430-1434
SAG‑330/21 - 1434-1438 SAG‑330/22 - 1438-1242
SAG‑330/23 - 1442-1446 SAG‑330/24 - 1446-1450
SAG‑330/25+25-II - 1450-1453 SAG‑330/26 - 1453-1455
SAG‑330/27 - 1455-1457 SAG‑330/28 - 1457-1460
SAG‑330/29 - 1460-1464 SAG‑330/30 - 1464-1468
SAG‑330/31 - 1468-1471 SAG‑330/32 - 1471-1474
SAG‑330/33 - 1474-1477 SAG‑330/34 - 1477-1478
SAG‑330/35 - 1478-1481 SAG‑330/36 - 1481-1484
SAG‑330/37 - 1484-1487 SAG‑330/38 - 1487-1490
SAG‑330/39 - 1490-1493 SAG‑330/40 - 1493-1496
SAG‑330/41 - 1496-1500 SAG‑330/42 - 1500-1504
SAG‑330/43 - 1504-1508 SAG‑330/44 - 1508-1512
SAG‑330/45 - 1512-1515 SAG‑330/46+46-II - 1515-1518
SAG‑330/47 - 1518-1521 SAG‑330/48 - 1521-1525
SAG‑330/49 - 1525-1528 SAG‑330/50 - 1528-1531
SAG‑330/51 - 1531-1532 SAG‑330/52 - 1532-1534
SAG‑330/53 - 1534-1535 SAG‑330/54 - 1535-1537
SAG‑330/55 - 1537-1538 SAG‑330/56 - 1538-1539
SAG‑330/57 - 1539-1540 SAG‑330/58 - 1540-1541
SAG‑330/59 - 1541-1542 SAG‑330/60 - 1542-1543
SAG‑330/61 - 1543-1544 SAG‑330/62 - 1544-1545
SAG‑330/63 - 1545-1546 SAG‑330/64 - 1546-1547
SAG‑330/65 - 1547-1548 SAG‑330/66 - 1548-1549
SAG‑330/67 - 1549-1550 SAG‑330/68 - 1550-1551
SAG‑330/69 - 1551-1552 SAG‑330/70 - 1552-1553
SAG‑330/71 - 1553-1554 SAG‑330/72 - 1554-1555
SAG‑330/73 - ? SAG‑330/74 - 1556-1557
SAG‑330/75 - 1557-1558 SAG‑330/76+76‑II - 1558-1559
SAG‑330/77 - 1559-1560 SAG‑330/78 - 1560-1561
SAG‑330/79 - 1561-1562 SAG‑330/80 - 1562-1563
SAG‑330/81 - 1563-1564 SAG‑330/82 - 1564-1565
SAG‑330/83 - 1565-1566 SAG‑330/84 - 1566-1567
SAG‑330/85 - 1567-1568 SAG‑330/86 - 1568-1569
SAG‑330/87 - 1569-1570 SAG‑330/88 - 1570-1571
SAG‑330/89 - 1571-1572 SAG‑330/90 - 1572-1573
SAG‑330/91 - 1573-1574 SAG‑330/92 - 1574-1575
SAG‑330/93 - 1575-1576 SAG‑330/94 - 1576-1577
SAG‑330/95 - 1577-1578 SAG‑330/96+96-II - 1578-1579
SAG‑330/97 - 1579-1580 SAG‑330/98 - 1580-1581
SAG‑330/99 - 1581-1582 SAG‑330/100 -1582-1583
SAG‑330/101 - 1583-1584 SAG‑330/102 - 1584
SAG‑330/103 - 1584-1585 SAG‑330/104 - 1585-1586
SAG‑330/105 - 1586-1587 SAG‑330/107 - 1587-1588
SAG‑330/108 - 1588-1589 SAG‑330/109 - 1588?-1591
SAG‑330/110 - 1589-1590 SAG‑330/111 - 1590-1591
SAG‑330/112 - 1591-1592 SAG‑330/113 - 1591-1592
SAG‑330/114 - 1592-1593 SAG‑330/115 - 1593-1594
SAG‑330/116 - 1593-1595 SAG‑330/117 - 1594-1595
SAG‑330/118 - 1595-1596 SAG‑330/119 - 1595-1597
SAG‑330/120 - 1596-1597 SAG‑330/121 - 1597-1598
SAG‑330/122 - 1597-1599 SAG‑330/123 - 1598-1599
SAG‑330/124+124-II - 1599-1601 SAG‑330/125+125-II - 1601-1603
SAG‑330/126+126-II - 1603-1605 SAG‑330/127 - 1605-1606
SAG‑330/128 - 1606-1607 SAG‑330/129+129-II - 1607-1609
SAG‑330/130+130-II - 1609-1611 SAG‑330/131+131-II+131-III - 1611-1614
SAG‑330/132+132-II - 1614-1616 SAG‑330/133 - 1616-1617
SAG‑330/134+134-II - 1617-1619 SAG‑330/135+135-II - 1619-1621
SAG‑330/136+136-II+136-III - 1621-1624 SAG‑330/137 - 1624-1625
SAG‑330/138+138-II - 1625-1627 SAG‑330/221 -
SAG‑330bis/1 -

Acten en contracten

SAG-333/2‑II - 1603 SAG‑333/5 ‑ 1611(Haanken,Lo)

?

SAG-7bis/4 - 1427kop.1509 1504 (Ev)

Penningkohieren

SAG-28/1/4/Aa - 1571 SAG-28/2/8/Ad - 1580
SAG-28/3/15/As - 1571 1572 SAG-28/5/25/Ba - 1571
SAG‑28/7/31/Be ‑ 1571 1574 1577 SAG‑28/10/41/Bo ‑ 1571 1577
SAG-28/12/37 - 1580 SAG‑28/19/82/Er ‑ 1571 1572 1575 1581?
SAG-28/23/85/Ev? - 1571 1574 SAG-28/20/86/Ev - 1571 1574
SAG‑28/25/106/Ha ‑ 1571 1572 1577 1581? SAG‑28/26/108/Havrije ‑ 1571 1573/2?
SAG‑28/32/137/Ka ‑ 1580 SAG-28/33/142/Kl - 1571 1572 1579
SAG‑28/33/143/Kn ‑ 1571 1574 SAG‑28/41/167/Lo ‑ 1571 1572 1574 1578
SAG‑28/42/170/M ‑ 1571 1572 SAG-28/44/185/Me - 1571 1577
SAG-28/53/219/OW - 1577 SAG‑28/59/246/Ro ‑ 1571 1574 1577
SAG‑28/66/267/SKW76? ‑ 1571 1572 1577 SAG-28/68/289/Sl - 1571 1572? 1577
SAG‑28/72/305/U ‑ 1571 1572 SAG-28/73/311/Vi - 1572 1572 1574 1577
SAG‑28/76/321/WS ‑ 1571 1577 SAG‑28/77/323/WB ‑ 1571 1572
SAG‑28/80/340/Wo ‑ 1574 SAG-28/83/355/Zo - 1571 1577
SAG-28bis/1/1/Aveschoot - 1559 SAG‑28bis/1/6/Bo ‑ 1559
SAG-28bis/1/21/Mi -1559 SAG-28bis/2/31/WLO - 1545 1559
SAG‑28bis/2/32/WV ‑ 1544 1545 1577

?

SAG‑86/45 ‑

Vaartboeken

SAG‑92bis/1 ‑ 1547 1548(Er) 1550(Ev) 1581(Er)
SAG-92bis/2 - 1555

Verkoop geestelijke goederen

SAG‑94bis/17 ‑ 1581 SAG‑94bis/18 ‑ 1581

Bouc van den Crime < BC

SAG‑214/1 ‑ 1521(Er)

?

SAG-400/1 - 1326(Langerbrugge,Ev) SAG‑400/3 ‑ 1333(Er)
SAG-400, IX - 1368-1369(U)>400,9? SAG-400/12 - 1413(Westbeke,Ev)

?

SAG-530/37 - 1625(Terdonk)

Abdij Bijloke < Bo/B/AB

SAG‑AB 230 ‑ 1343? 1344(Bo) SAG-AB 231 - midden14e
SAG‑AB 234 ‑ 1344? 1372 SAG‑AB 250 ‑ 1531 1539
RAG‑AB 270 ‑ 1580kop.1639(WB, vaak doorstreept en vervangen door RAG‑A 234)
RAG‑B 270‑II ‑ 1580 RAG‑AB 271 ‑ 1580 kop.1638/39*
RAG‑AB 271‑II ‑ 1635? SAG-AB 297 - 1555-56 1574
SAG-AB 298 - 1578 SAG‑AB 426 ‑ 1561
RAG‑B 281 ‑ 1580 kop.1638 (=271?,SKW) SAG-AB O.3 - 1239
SAG‑AB O.34 ‑ 1314(Bo) SAG‑AB O.169 ‑ 1524(Bo)
SAG‑AB O.194 ‑ 1587(Ka,PM)

?

SAG‑E 29v ‑ 1571(Stoepe,Er)

Groot Begijnhof (86/1)

SAG‑GB, O ‑ 1443 1570 1577 1587 SAG‑GB 1 ‑ 1489®1493(Lo)
SAG-GB 2 - 1520 SAG‑GB 3 ‑ 1541 1548(OE)
SAG-GB 4 - 1550 SAG-GB 5 - 1575
SAG‑GB 6 ‑ 1587 SAG-GB 7 - (1598-)1600
SAG‑GB 8 ‑ (1600-)1601 SAG‑GB 9 ‑ (1601-)1602
SAG-GB 10 - (1610-)1611(Rek) SAG-GB 11 - (1611-)1612(Rek)
SAG‑GB 12 ‑ 1613(Rek) SAG-GB 13 - 1616(Rek)
SAG-GB 14 - 1617(Rek) SAG-GB 15 - 1621(Rek)
SAG-GB 71 - 1565 SAG-GN 81 - 1509
SAG‑GB 116 ‑ ?(Lo)
SAG‑GB 159 ‑ 1428 1450(Lo)/1504? 1452(Ev)
SAG-GB 160 - 1503 SAG‑GB 161 ‑ 1508
SAG‑GB 162 ‑ 1530 SAG-GB 163 - 1540
SAG-GB 164 - 1543 SAG-GB 165 - 1545
SAG‑GB 166 ‑ 1578 SAG-GB 168 - 1574
SAG‑GB 170 ‑ 1573
SAG‑GB 237 ‑ 1454 1502 1530 1565 1575 1577 1585 1595
SAG-GB 238 - 1565(Vi) 1567(Ev) SAG-GB 239 - 1576(Ev)
SAG-GB 240 - 1502(Sl) SAG-GBH Cart.13 - 1245(As)
SAG-GB Cart.H.Geest - ??(kop.1423)

Lieve Inv. 529

SAG‑Li 14 ‑ 1543 1551 1566 1569 1588 SAG‑Li 40 ‑ 1613
SAG‑Li 64 ‑ 1251

Morel de Boucle

SAG‑MB 10 ‑ 1478(Be,Ro,WS)

?

SAG-O 64 - 1251 (Durme, oorkonde)

Sint‑Jacobsgodshuis Inv.86/5 < SJ

SAG-SJG 8 - 1477 SAG‑SJG 17 ‑ 1497 SAG-SJG 25 - ca.1300 (O)
SAG‑SJG 28 ‑ 1515 SAG‑SJG 45 ‑ 1527 SAG‑SJG 48 ‑ 1529
SAG‑SJG 53 ‑ 1534 SAG‑SJG 54 ‑ 1535 SAG‑SJG 59 ‑ 1540
SAG‑SJG 60 ‑ 1541 SAG‑SJG 64 ‑ 1546 SAG‑SJG 65 ‑ 1547
SAG‑SJG 67bis ‑ 1550 SAG‑SJG 71 ‑ 1554 SAG‑SJG 77 ‑ 1559
SAG‑SJG O.3 ‑ 1307 SAG‑SJG O.4 ‑ 1307 SAG-SJG O.6 - 1316
SAG‑SJG O.8 ‑ 1325 SAG‑SJG O.14 ‑ 1332 1360 SAG-SJG O.15 - 1333 1476
SAG‑SJG O.19 ‑ 1350 SAG‑SJG O.25 ‑ 1360 SAG‑SJG O.62 ‑ 1400

Imposten ?

SAG‑VS 32/62 ‑ 1557 1691 1692 (O)

Vreemde Steden

SAG‑VS, O ‑ 1348 SAG‑VS 62 ‑ 1557 1691 1692 (O)
SAG-VS 117, O - 1465
SAG-VS 117 - 1452 ca.1470 1497 1502 1510 1525 1564(los blad)
SAG-VS 118 - 1554
SAG-VS 119 - AR 1516 1531 1536 1539 1542 1546 1548 1549 1553 1555 1559 1581 1586
1594 1597 1598 1599 1601 SAG-VS 119 - KR 1545 1597
SAG-VS 119 - Rek. 1564(59-61) 1573

Vrije Schippers

SAG‑Vrije Schippers O ‑ 1418*

Volderskapel Inv. 86/6

SAG‑Vol 1 ‑ 1387 1463 SAG‑Vol 2 ‑ 1520
SAG‑Vol 5 ‑ 1526 1531 1551 1556 1561 1564 1579

Wolweverskapel Inv. 86/8

SAG-Wol 441 - 1351kop.16e(Ev) SAG-Wol 443 - 1529 (Westmolen,Ev)

Wenemaershospitaal Inv.86/9

SAG-WH Cart.6 - 14e SAG-WH Cart.7 - 15e
SAG‑WH Cart.10 ‑ 1406(Lo) (15e) SAG‑WH O.3 ‑ 1312
SAG-WH O.6 - 1316 SAG-WH O.7 -
SAG‑WH O.9 ‑ 1317 SAG-WH O.10 -
SAG‑WH O.11 ‑ 1317 SAG‑WH O.22 ‑ 1324
SAG‑WH O.25 ‑ 1327 SAG-WH O.26 -
SAG‑WH O.27 ‑ 1327 SAG-WH O.29 -
SAG‑WH O.30 ‑ 1328 SAG-WH O.31 - 1329
SAG-WH O.36 - SAG-WH O.37 -
SAG-WH O.38 - 1332 SAG‑WH O.39 ‑ 1332
SAG-WH O.41 - SAG-WH O.42 -
SAG-WH O.44 - SAG-WH O.48 - 1341
SAG‑WH O.49 ‑ 1344 SAG-WH O.50 -
SAG-WH O.52 - SAG‑WH O.53 ‑ 1344
SAG‑WH O.54 ‑ 1344 SAG‑WH O.55 ‑ 1346
SAG‑WH O.56 ‑ 1346 SAG‑WH O.57 ‑ 1345
SAG‑WH O.58 ‑ 1348 SAG‑WH O.59 ‑ 1345
SAG‑WH O.60 ‑ 1345 SAG‑WH O.61 ‑ 1347
SAG-WH O.62 - 1347 SAG‑WH O.63 ‑ 1347
SAG‑WH O.64 ‑ 1346 SAG-WH O.65 -
SAG‑WH O.66 ‑ 1347 SAG‑WH O.67 ‑ 1348
SAG‑WH O.71 ‑ 1349 SAG‑WH O.76 ‑ 1352
SAG‑WH O.78 ‑ 1355 SAG‑WH O.80 ‑ 1362
SAG-WH O.81 - SAG‑WH O.86 ‑ 1370
SAG-WH O.87 - 1373 SAG-WH O.89 - 1374
SAG-WH 0.90 - 1374 SAG‑WH O.92 ‑ 1387
SAG-WH O.95 - 1401 SAG‑WH O.98 ‑ 1416
SAG‑WH O.100 ‑ 1418 SAG‑WH O.103 ‑ 1426
SAG-WH O.104 - 1433 SAG-WH O.105 -
SAG-WH O.115 - SAG-WH O.116 - 1456
SAG‑WH O.124 ‑ 1456 SAG‑WH O.126 ‑ 1466
SAG-WH O.131 - 1469 SAG-WH O.133 - 1469
SAG‑WH O.136 ‑ 1470 SAG-WH O.142 -
SAG‑WH O.144 ‑ 1486 SAG-WH O.149 - 1493
SAG-WH O.156bis - 1506 SAG-WH O.166 - 1516
SAG-WH O.170 - SAG-WH O.174 -
SAG‑WH O.176 ‑ 1532 SAG-WH O.18Obis -
SAG-WH O.186bis - 1561 SAG‑WH O.193 ‑ 1567
SAG-WH O.197 - SAG‑WH 254 ‑ 1454
SAG‑WH 262 ‑ 1355
SAG‑WH 263 ‑ 1316 1324 1327 1332 1343 1345 1347 1350 1362 1363 1370 1379 (Cart.kop.midden14e)
SAG-WH 264 - 1320®1478 (Cart.kop.15e)
SAG-WH 265 - 1323®1378 (Cart.kop.midden15e)
SAG-WH 266 - 1323®1604 (Cart.16e?) SAG‑WH 267 ‑ 1339
SAG‑WH 268 ‑ 1414(Rtb) SAG‑WH 269 ‑ 1418(Rtb)
SAG‑WH 270 ‑ 1499(Rtb) SAG‑WH 271 ‑ 1454(Rtb)
SAG‑WH 284 ‑ 1492®1506(Rek) SAG‑WH 285 ‑ 1492? 1511®1528(Rek)
SAG‑WH 286 ‑ 1538®1549(Rek) SAG-WH 287 - 1552®1575(Rek)
SAG-WH 288 - 1577®1590(Rek) SAG-WH 289 - 1591®1600(Rek)

Seminarie Brugge

Fonds Abdij Eekhoute

SeB‑AEe 179/151 ‑ 1220kop.17e

Sint‑Janshospitaal Brugge < Ar SJHB

SJHB-B 3 - ca.1300(M) SJHB-B 4 - ca.1325(M)
SJHB-B 7 - 1350(M) SJHB‑B 14 ‑ 1421
SJHB‑B 17 ‑ 1448 SJHB‑B 18 ‑ 1448 ca.1470(Ad)
SJHB-B 19 - ca.1560 SJHB‑B 21 ‑ 1460 1462 ca.1470
SJHB-B 23 - 1460 1451 SJHB‑B 26 ‑ ca.1470
SJHB‑B 27 ‑ (ca.)1470/1474 1481 1484?M SJHB‑B 34 ‑ ca.1510
SJHB‑B 38 ‑ 1511 SJHB‑B 41 ‑ 1518
SJHB-B 51‑I - 1553 SJHB‑B 51‑II ‑ 1553 1554
SJHB‑B 55 ‑ 1588 SJHB‑B 57 ‑ 1616
SJHB‑D 1 ‑ eind13e ca.1300 ca.1310 1316 1317 ca.1320 ca.1350
SJHB‑D 2 ‑ 1300 1320 (ca.)1325 (ca.)1350 ca.1400
SJHB‑D 2/2 ‑ 1337 ca.1400 1572?(Ka)
SJHB‑D 3 ‑ ca.1300 ca.1325(M)
SJHB‑D 4 ‑ ca.1325 ca.1460 1477 1497 1498/99?
SJHB‑D 5 ‑ 1409 1418 (ca.)1420 1421 1422 1423 1426
SJHB‑D 7 ‑ 1350
SJHB-D 8 - 1465kop.ca.1500 ca.1500 SJHB‑8bis ‑ 1283(Ba)
SJHB‑9A ‑ 1284(Ba) SJHB‑D 11 ‑ ca.1560
SJHB‑D 19 ‑ ca.1560 SJHB‑Div 20 ‑ 1526 1527
SJHB‑Div 25 ‑ 1535 SJHB‑Div 37 ‑ 1568
SJHB-Div 40 - 1576 SJHB‑Div O.10 ‑ 1460 kop.1502
SJHB-Div.O.12? - 1521(M) SJHB‑Div O.15 ‑ 1525
SJHB‑Div O.19 ‑ 1530 SJHB‑Div O.20 ‑ 1526 1527
SJHB‑E 1 ‑ 1446 1447 1449 1449 1477(Ad) SJHB‑E 2 Leg 21 ‑ 1520
SJHB‑E 4 ‑ 1534?(M) 1554 SJHB‑E 4‑II ‑ 1534 ca.1600(Ad/M)
SJHB‑E 99 ‑ 1563 SJHB‑EL 21 ‑ 1520
SJHB-EL 88 - 1483 (O) SJHB-Legger 28 - 1534(Ad)
SJHB‑Legger 29 ‑ 1534 1554 1555 SJHB-Bag.Wat - 1465
SJHB‑NB.Wat ‑ 1464 SJHB‑Oml.NB.Wat ‑ 1464 (=vorige?)
SJHB-Sup.O.1 - ca.1300 SJHB‑O.10 ‑ 1460kop.1502
SJHB‑O.15 ‑ 1525 SJHB‑O.19 ‑ 1530
SJHB‑O.26 ‑ 1240 ca.1470 SJHB‑O.28 ‑ 1240
SJHB‑O.31 ‑ 1240 SJHB‑O.34 ‑ 1244kop.1288
SJHB‑O.35 ‑ 1244 SJHB-O.37 - 1248
SJHB‑O.40 ‑ 1250 SJHB‑O.44 ‑ 1251
SJHB‑O.46 ‑ 1254 SJHB-O.55 - 1273
SJHB‑O.55bis ‑ 1274 SJHB‑O.56 ‑ 1275
SJHB‑O.57 ‑ 1275kop.1277 SJHB-O.63 - 1277
SJHB‑O.64 ‑ 1277 SJHB‑O.152 ‑ 1289
SJHB-O.160 - 1290 SJHB-O.171 - 1290
SJHB‑O.177 ‑ 1291 SJHB-O.203 - 1293
SJHB-O.210 - 1294 SJHB‑O.222 ‑ 1294
SJHB-O.239 - 1296 SJHB‑O.251 ‑ 1296
SJHB-O.267 - 1299 SJHB‑O.272 ‑ 1300
SJHB-O.283 - 1301 SJHB-O.286 - 1303
SJHB-O.288 - 1303 SJHB-O.291 - 1303
SJHB-O.292 - 1303 SJHB-O.294 - 1313
SJHB-O.301 - 1305 SJHB‑O.302 ‑ 1305
SJHB‑O.3O3 ‑ 1305 SJHB-O.313 - 1307
SJHB-O.317 - 1307 SJHB‑O.327 ‑ 1310
SJHB-O.328 - 1309 SJHB‑O.345 ‑ 1310? 1314
SJHB-O.348 - 1314 SJHB‑O.349 ‑ 1314
SJHB‑O.350 ‑ 1314 SJHB‑O.359 ‑ 1316 (1317?Vakeleed/SLa)
SJHB‑O.369 ‑ 1317[1318] SJHB‑O.370 ‑ 1317
SJHB-O.391 - 1320 SJHB-O.397 - 1323
SJHB‑O.398 ‑ 1323[1324] SJHB‑O.399 ‑ 1323[1324]
SJHB‑O.400 ‑ 1323[1324] SJHB-O.401 - 1323
SJHB‑O.402 ‑ 1323[1324] SJHB-O.403 - 1323
SJHB‑O.410 ‑ 1327 SJHB-O.411 - 1327
SJHB‑O.426 ‑ 1330 SJHB-O.428 - 1330 1331
SJHB-O.446 - 1331 SJHB-O.453 - 1332
SJHB‑O.459 ‑ 1333 SJHB‑O.460 ‑ 1333[1334]
SJHB‑O.464 ‑ 1334 SJHB-O.468 - 1334
SJHB‑O.477 ‑ 1335 SJHB-O.479 - 1336
SJHB‑O.495 ‑ 1337 SJHB-O.502 - 1340
SJHB‑O.503 ‑ 1340 SJHB-O.504 - 1340
SJHB-O.529 - 1344 SJHB‑O.530 ‑ 1344
SJHB‑O.590 ‑ 1350 SJHB‑O.594 ‑ 1350
SJHB-O.596 - 1350 SJHB‑O.604 ‑ 1351
SJHB-O.605 - 1351 SJHB‑O.624 ‑ 1353
SJHB‑O.641 ‑ 1355 SJHB‑O.642 ‑ 1355
SJHB‑O.649 ‑ 1355 SJHB‑O.654 ‑ 1356
SJHB‑O.660 ‑ 1356 SJHB‑O.664 ‑ 1357[1358]
SJHB‑O.666 ‑ 1357 SJHB‑O.671 ‑ 1358
SJHB‑O.674 ‑ 1358 SJHB‑O.678 ‑ 1360
SJHB‑O.680 ‑ 1359 SJHB‑O.684 ‑ 1360
SJHB‑O.696 ‑ 1360 SJHB‑O.699 ‑ 1360
SJHB‑O.710 ‑ 1361 SJHB‑O.724 ‑ 1362
SJHB-O.729 - 1362 SJHB-O.766 - 1365
SJHB-O.775 - 1366 SJHB‑O.779 ‑ 1366
SJHB-O.780 - 1367 SJHB-O.845 - 1375
SJHB-O.863 - 1378 SJHB-O.870 - 1379
SJHB‑O.886 ‑ 1387 SJHB-O.913 - 1395
SJHB-O.937 - 1400 SJHB-O.943 - 1402
SJHB-O.944 - 1402 SJHB-O.945 - 1402
SJHB-O.948 - 1403 SJHB‑O.978 ‑ 1408
SJHB-O.981 - 1408 SJHB-O.983 - 1408
SJHB‑O.985 ‑ 1408 SJHB-O.986 - 1408
SJHB‑O.991 ‑ 1408 SJHB-O.992 - 1408
SJHB-O.994 - 1409 SJHB-O.998 - 1409 1408?(Eelvelde,M)
SJHB-O.1001 - 1409 SJHB‑O.1002 ‑ 1409
SJHB‑O.1012 ‑ 1420 SJHB‑O.1018 ‑ 1412[1413]
SJHB‑O.1036 ‑ 1418[1419] SJHB-O.1043 - 1419
SJHB‑O.1045 ‑ 1420 SJHB‑O.1048 ‑ 1420
SJHB-O.1049 - 1420 SJHB‑O.1062 ‑ 1421
SJHB‑O.1080 ‑ 1421 SJHB‑O.1098 ‑ 1424
SJHB‑O.1100 ‑ 1425 SJHB-O.1103 - 1426
SJHB-O.1108 - 1425 SJHB-O.1111 - 1426
SJHB-O.1112 - 1426 SJHB-O.1115 - 1427
SJHB-O.1116 - 1427 SJHB-O.1117 - 1427
SJHB-O.1129 - 1430 SJHB-O.1145 - 1434
SJHB-O.1150 - 1435 SJHB-O.1151 - 1435
SJHB-O.1158 - 1438 SJHB-O.1173 - 1443
SJHB-O.1181 - 1446 SJHB‑O.1183 ‑ 1447
SJHB-O.1192 - 1449 SJHB‑O.1196 ‑ 1450
SJHB-O.1214 - 1457 SJHB-O.1221 - 1459
SJHB‑O.1226 ‑ 1459 SJHB-O.1301 - 1483
SJHB-O.1302 - 1483 SJHB-O.1327 - 1489
SJHB‑O.1392 ‑ 1513 1515? SJHB‑O.1394 ‑ 1515
SJHB‑O.1412 ‑ 1525 SJHB‑O.1417 ‑ 1525[1526]
SJHB‑O.1435 ‑ 1535 SJHB‑O.1439 ‑ 1536
SJHB‑O.1453 ‑ 1544 SJHB-O.1455 - 1544
SJHB‑O.1464 ‑ 1550 SJHB‑O.1465 ‑ 1550
SJHB-O.1492 - 1562 SJHB-O.1499 - 1563
SJHB-O.1500 - 1563 SJHB-O.1514 - 1563? 1569
(SJHB‑O.1539 ‑ 1536) SJHB-Rek.1 - ca.1280
SJHB-Rek.2B - 1278 SJHB-Rek.4 - 1279
SJHB‑Rek.7 ‑ 1282 SJHB‑Rek.8bis ‑ 1283
SJHB-Rek.9A - 1284 SJHB-Rek.9B - 1284
SJHB-Rek.11bis - 1287 SJHB‑Rek.13 ‑ 1289
SJHB‑Rek.15 ‑ 1291 SJHB‑Rek.16 ‑ 1292
SJHB‑Rek.16A ‑ 1292 SJHB-Rek.21B - 1297
SJHB-Rek.22A - 1299 SJHB‑Rek.23A ‑ 1299 1300
SJHB‑Rek.25A ‑ 1301 SJHB-Rek.25B - 1302
SJHB‑Rek.28 ‑ 1305 SJHB‑Rek.29A ‑ 1306
SJHB‑Rek.30A ‑ 1306 1307 SJHB-Rek.30B - 1307
SJHB‑Rek.31B ‑ 1309 SJHB‑Rek.33B ‑ 1311
SJHB‑Rek.34A ‑ 1312 SJHB‑Rek.35A ‑ 1313
SJHB‑Rek.36A ‑ 1315 SJHB‑Rek.37A ‑ 1316
SJHB-Rek.41A - 1320 SJHB-Rek.41B - 1320
SJHB‑Rek.42A ‑ 1321 SJHB‑Rek.44A ‑ 1323
SJHB-Rek.45A - 1325 SJHB‑Rek.46 ‑ 1326
SJHB‑Rek.47A ‑ 1327 SJHB-Rek.48A - 1327?/1328
SJHB‑Rek.49A ‑ 1329 SJHB-Rek.50B - 1330
SJHB-Rek.55 - 1343 SJHB-Rek.81 - 1400
SJHB-Rek.91? - 1400 SJHB-Rek.156 - 1450
SJHB-Rek.226 - 1500 SJHB-Rek.238 - 1300
SJHB-Rek.265 - 1534 SJHB-Rek.285 - 1550
SJHB-Rek.308 - 1307
SJHB‑Varia, rol 8 ‑ 1289(Lo,Ad,WS,U,Ze) 1283(M)

Archief Sint‑Jacobskerk Gent < ASJG of ASJ

SJKG‑171 ‑ 1493 SJKG‑506 ‑ 1508
SJKG‑647 ‑ 1370 SJKG‑650 ‑ 1450 1324 1325 1424kop.1450
SJKG‑657 ‑ 1460 1450(Lo,M,WS) 1417(Ro) SJKG‑890 ‑ 1545
SJKG‑1232 ‑ 1359kop.1424 1424 1460kop.1470 1470
SJKG‑1234 ‑ 1497

Diversen

GY-CM - Gysseling, Corpus...1277 1283 1288 1294 1294-1300 1299 1300 ca.1300 1300
GY‑TW - Gysseling, Toponymisch Wdb.
Pi-En. - Piot, Cartulaire de l'abbaye d'Eenaeme ‑ 1225 1228 1233
Verc. 202 nr.89 ‑ 1111‑1119
VHu+GY‑GB : A. Verhulst & M. Gysseling, Le Compte Général de 1187, connu sous le nom de 'Gros Brief', et les institutions financières du comté de Flandre au XIIe siècle, Brussel, 1962
DP&Br/... (Ha) - De Potter en Broeckaert, ... (Hansbeke)
VH-Mar - Vanhaeck, Cartulaire de l'Abbaye de Marquette, 3 dln